Skip to main content

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу(магістр)

Бюджет

Контракт

121

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

122

Комп’ютерні науки

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

123

Комп’ютерна інженерія

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

151

Системи керування та діагностування технологічного устаткування

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

153

Мікро-та наносистемна техніка

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

171

Електроніка

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

172

Телекомунікації та радіотехніка

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Спеціальність

Умови вступу(магістр)

Бюджет

Контракт

131

Прикладна механіка

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

133

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

274

Автомобільний транспорт

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ, МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу(магістр)

Бюджет

Контракт

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

132

Матеріалознавство

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

133

Інжиніринг переробних та харчових виробництв

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

181

Харчові технології та ресторанне господарство

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

182

Технології та дизайн в модній індустрії

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

241

Готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

242

Туризм

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Спеціальність

Умови вступу(магістр)

Бюджет

Контракт

101

Екологія

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

133

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

133

Обладнання лісового комплексу

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

205

Лісове господарство

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

208

Агроінженерія

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Спеціальність

Умови вступу(магістр)

Бюджет

Контракт

022

Дизайн

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

113

Прикладна математика

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

191

Архітектура та містобудування

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

192

Будівництво та цивільна інженерія

Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Спеціальність

Умови вступу(магістр)

Бюджет

Контракт

051

Економіка

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

071

Облік і оподаткування

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

073

Менеджмент

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

075

Маркетинг

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Логістика

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

081

Право

Магістерський комплексний тест(іноземна мова та право) + мотиваційний лист

Магістерський комплексний тест(іноземна мова та право) + мотиваційний лист

281

Публічне управління та адміністрування

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

292

Міжнародні економічні відносини

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

Магістерський тест навчальних компетентностей + Фаховий іспит у закладі освіти та мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВИХ, ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу(магістр)

Бюджет

Контракт

011

Інклюзивна освіта

Фаховий іспит у закладі освіти

та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

015.39

Професійна освіта.

Цифрові технології

Фаховий іспит у закладі освіти

та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

017

Фізична культура і спорт

Фаховий іспит у закладі освіти

та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

232

Управління в системі соціального забезпечення

Фаховий іспит у закладі освіти

та мотиваційний лист

Мотиваційний лист

263

Цивільна безпека

Фаховий іспит у закладі освіти

та мотиваційний лист

Мотиваційний лист