Перейти до основного вмісту

БАКАЛАВР

Спеціальність 075 Маркетинг

Код та назва спеціальності

Назва вибіркової дисципліни

Курс навчання/семестр

075 Маркетинг

Державне та регіональне управління

2/3 сем

Прогнозування і макроекономічне планування

Моделювання та прогнозування ринку

Теорія галузевих ринків

2/3 сем

Ринкознавство

Галузевий аналіз

Товарознавство

2/4 сем

Мерчайдайзинг

Управління якістю

Економічний аналіз

3/5 сем

Маркетинговий аудит

Бенчмаркінг

Інформаційні системи і технології в маркетингу

3/5 сем

Сучасні маркетингові технології

CRM системи

Комерційна діяльність

3/6 сем

Маркетинг закупівель

Управління продажами

Ризик в маркетингу

3/6 сем

Підприємницькі ризики

Маркетингове планування

Цифровий маркетинг

3/6 сем

Інтернет-маркетинг

Реклама в Google та Facebook

Логістика

4/7 сем

Збутова логістика

Е-логістика

Маркетингова політика розподілу

4/7 сем

Технологія і практика продажів

Оптова та роздрібна торгівля

Інфраструктура товарного ринку

4/7 сем

Маркетинг посередницьких структур

Маркетингова сервісна діяльність

Конкурентний маркетинг

4/7 сем

Теорія економічної конкуренції

Управління конкурентними перевагами

Реклама і рекламна діяльність

4/7 сем

Медіапланування

Організація роботи рекламного та PR-агенства

Маркетинговий аналіз

4/8 сем

Аналітичний маркетинг

Аналіз ринкової кон’юнктури

Міжнародний маркетинг

4/8 сем

Світовий ринок товарів і послуг

Управління міжнародними каналами розподілу

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Код та назва спеціальності

Назва вибіркової дисципліни

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність «Економіка підприємства»

Економічна безпека

Ціни і ціноутворення

Економіка логістичної системи підприємства

Інвестування

Економіка нерухомості

Національна економіка

Соціальне підприємництво

Економіка малого бізнесу

Капітал підприємства: формування та оцінювання

Потенціал і розвиток підприємства

Бізнес-діагностика

Цифровий маркетинг

 Інфраструктура товарного ринку

 Комерційна діяльність

Підприємницькі ризики

Прогнозування та макроекономічне планування

Ринкознавство

Технологія та практика продажів

Бізнес-етика

Управління трудовим потенціалом

 Економіка праці в організації

Міжнародна електронна торгівля

Митна справа

Організація торгівлі

Товарна інформація

Код та назва спеціальності

Назва дисципліни

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

«Товарознавство та торговельне підприємництво»

Товарознавство господарських, будівельних та культурно-побутових товарів

Безпечність товарів

Товарознавство харчових продуктів тваринного походження

Товарознавство паливно-мастильних матеріалів

Товарознавство одягово-взуттєвих товарів

Комерційна діяльність

Товарна інформація

Товарознавство харчових продуктів рослинного походження

Товарознавство послуг

Товарознавство мисливських і риболовних товарів

Товарознавство квітів

Методи визначення фальсифікації товарів

Сенсорний аналіз

Товарна номенклатура ЗЕД

Біржова діяльність

Організація ЗЕД

Економіка інноваційного підприємництва

Конкуренція і підприємництво

Фінанси, гроші та кредит

Капітал підприємства: формування та оцінювання

Економіка підприємства

Інвестування

Соціальне підприємництво

Економіка малого бізнесу

Підприємницькі ризики

Цифровий маркетинг

Інфраструктура товарного ринку

Ринкознавство

Міжнародна електронна торгівля

Технологія та практика продажів