Перейти до основного вмісту

1. Брестський державний технічний університет / Brest State Technical University Договір

2. Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації / Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives Договір

3. Гомельський державний технічний університет ім.П.О.Сухого / Gomel State Technical University named after Sukhoi Договір 

4. Вітебський державний технологічний університет / Vitebsk State Technological University Договір

5. Поліський державний університет / Palessie State University Договір

6. Освітній заклад «Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна»,  Республіка Білорусь / Brest State University named after A.S. Pushkin Договір

7. Барановичський державний університет / Baranovichi State University Договір

8. Полоцький державний університет м. Новополоцьк / Polotsk State University, Novopolotsk Договір

9. Білорусько-Російський університет / Belarusian-Russian University Договір