Перейти до основного вмісту

011_ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА) 

014_СЕРЕДНЯ ОСВІТА (фізична культура) 

014_Середня освіта (Інформатика)

015_Професійна освіта (Цифрові технології)

022_ДИЗАЙН

035 – Філологія (прикладна лінгвістика)

051_ЕКОНОМІКА

053_ПСИХОЛОГІЯ

071_ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072_ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

073_МЕНЕДЖМЕНТ

075_МАРКЕТИНГ

076_ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

081_ПРАВО

101_ЕКОЛОГІЯ

113_ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

121_ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

122_КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

123_КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

125_КІБЕРБЕЗПЕКА

131_ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (4 ОП)

132_МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

133_ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

141_ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

151_АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

152_МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

153_МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА (2 ОП)

171_ЕЛЕКТРОНІКА

172_ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

181_ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (бакалавр)

182_ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

191_АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

201 «АГРОНОМІЯ»

205_ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

208_АГРОІНЖЕНЕРІЯ

232_СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

241_ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

242_ТУРИЗМ

263_ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

274_АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

275_ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Автомобільний транспорт)

292_МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ