Перейти до основного вмісту

кандидат технічних наук, доцент

2006 р. - кандидат  технічних  наук, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, дисертація  на  тему  “Обґрунтування  параметрів  шарнірного робочого органу гвинтового конвеєра” за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини.

1999 р. – спеціаліст за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію бухгалтер-економіст,  Луцький державний технічний університет.