Перейти до основного вмісту

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається низький рівень екологічної культури, що є наслідком бездуховності, споживацького ставлення до природи, відсутності чіткої системи законодавчих природоохоронних актів та порушення існуючих. Це пояснюється недооцінкою екологічних знань у системі освіти і недостатньою професійною підготовкою у галузі екологічної освіти.

Сучасна людина, що володіє високою екологічною культурою, повинна вміти прогнозувати наслідки антропогенного впливу на природні комплекси і підкорити всі види своєї діяльності вимогам раціонального природокористування, усвідомлювати багатогранність цінностей, не допускати його руйнування та забруднення.

Важливою ланкою в забезпеченні якості навколишнього середовища є система контролю за його станом.

Отримання навиків з питань визначення рівня радіоактивного забруднення навколишнього середовища та товарів народного споживання є необхідним для майбутніх спеціалістів регіону Волині, так як  частина районів області постраждала від наслідків аварії на ЧАЕС.

Сфера професійної діяльності випускника:

-    Проведення науково-дослідних робіт з екології;

-    Оцінювання рівня антропогенного  впливу на довкілля;

-     Розроблення проектної документації, природоохоронних заходів,  їх  екологічне і соціально-економічне обґрунтування;

-    Організація діяльності підприємств щодо вирішення екологічних питань;

-    Організація системи екологічного контролю; 

-    Організація екологічного менеджменту;

-    Проведення екоаудиту;

-    Підготовка та участь в організації екологічних проектів міжнародного співробітництва;

-    Контроль дотримання вимог природоохоронного законодавства;

-     Оцінювання відповідності технологічних процесів екологічним нормативам.