Перейти до основного вмісту

Спеціальність  «Прикладна математика» (спеціалізація «Комп’ютерна механіка») започаткована в провідних університетах США, Європи та вперше на Західній Україні, є однією із найбільш престижних і конкурентоздатних на ринку праці спеціальностей, призначена для підготовки IT фахівців для роботи у найбільш наукоємних та високотехнологічних галузях. Навчання на цій спеціальності поєднує в собі класичну фундаментальну і сучасну прикладну освіту з прикладної математики, механіки та комп’ютерних наук.

Спеціалізація «Комп’ютерна механіка» (спеціальність «Прикладна математика») передбачає набуття компетентностей у проектуванні та розрахунках елементів конструкцій машино-, авіа- та ракетобудування, їх міцності та довговічності із використанням сучасних ІТ технологій. Комп’ютерна механіка може все: від розрахунку руху молекул і атомів до обчислення траєкторій руху космічних апаратів та їх працездатності.  Для набуття відповідних знань майбутнім фахівцям необхідне докладне володіння методами, що базуються на застосуванні теорій пружності та пластичності, будівельної механіки, лінійного та динамічного програмування, оптимізації і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ, біомеханіки, теорії інформації, теорії графів та ін.

Студенти вивчають широкий спектр фахових дисциплін, які охоплюють усі аспекти прикладної математики та механіки, детально вивчають спеціалізовані прикладні  комп’ютерні пакети програм:  Maple, Matlab, Maxima, SciLab/Xcos, FEM lab та ін.

Сфера професійної діяльності випускника:

-       професіоналізм у галузі прикладної математики, програмування та сучасних комп’ютерних технологій;

-       глибокі знання в галузі прогнозування міцності, надійності і довговічності сучасних конструкцій і споруд;

-       широкий спектр та високий рівень професійної підготовки, як результат оптимального сполучення класичної фундаментальної і сучасної прикладної освіти з механіки, математики та комп’ютерних наук;

-       набута здатність до самостійного оволодіння найновішими досягненнями науки і техніки;

-       висока конкурентоспроможність на ринку п раці, зокрема в IT - галузі, паливно-енергетичному комплексі, будівництві, машинобудуванні тощо.