Перейти до основного вмісту

Освітні програми: «Матеріалознавство»

«Індустріальний інжиніринг та менеджмент»

Матеріалознавство - це інженерна галузь, що займається різними матеріалами,прогнозуванням їх працездатності, діагностикою та застосуванням у виробництві.

Інженер-матеріалознавець знає: властивості матеріалів, особливості формування їхбудови, тонкощів термічної обробки, а також комп’ютерного моделювання та прогнозування усіх процесів, що відбуваються впродовж найрізноманітніших етапів зміцнюючої обробкита при створення новітніх матеріалів, в тому числі і нанорозмірного рівня, для їх використання в найсучасніших комп’ютерних та промислових технологіях.

Інженер-матеріалознавець - фахівець, спроможний побачити «захворювання» матеріалу, визначити причини «захворювання» і запропонувати методику «лікування», вирішити проблеми пов’язані з розробкою і застосуванням  матеріалів, які використовуються у всіх сферах життєдіяльності людини і є одним з найбільш знакових фахівців сучасності. Жодна галузь життєдіяльності людини не може існувати без матеріалів, а значить і без фахівців, які їх створюють та управляють їхніми властивостями.

Обравши спеціальність «Матеріалознавство» Ви зможете реалізувати себе у будь-якій сучасній промисловій сфері, в організаціях з експертизи різного роду матеріалів (митницях, торгових палатах, органах МВС тощо).

Випускник отримає фундаментальні знання і компетенції для професійної діяльності в якості:

• інженера-технолога по розробці високоефективних процесів об'ємного і поверхневого зміцнення металевих і неметалевих матеріалів, створення новітніх методів фізико-механічного та фізико-хімічного впливу на матеріал;

• інженера-конструктора із створення автоматизованих комплексів і агрегатів для практичної реалізації методів фізико-хімічної, термічної та інших видів обробок;

• керівника виробничих, наукових і комерційних підрозділів, які займаються виробництвом, зміцненням, придбанням, зберіганням, експертизою та реалізацією всіх видів матеріалів і виробів з них;

• інженера-дослідника, який вивчає взаємозв'язок складу, будови і властивостей матеріалів з метою одержання заданого комплексу механічних, фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей матеріалів, що розробляє нові високоефективні матеріали і технології.