Перейти до основного вмісту

На спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проводиться підготовка фахівців з розрахунку, проектування та експлуатації електротехнічного устаткування. В основу професійної підготовки спеціалістів - електроенергетиків покладено новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється комп’ютерному проектуванню електричних систем і мереж, електротехнічного обладнання і машин, вивчення питань створення сучасних відновлювальних джерел енергії, застосування енергоефективних технологій.

Фахівці, які закінчили цю спеціальність, займаються розробкою проектної та робочої документації окремих вузлів електроенергетичних систем, розробкою комп'ютерних варіантів проектної та конструкторської документації, розрахунком електричних схем і застосуванням обчислювальної техніки при проектних розрахунках, плануванням навантажень і витрат електроенергії, управлінням роботою електроустаткування електростанції (підстанції), контролем роботи автоматичних систем управління енергетичними установками, обслуговуванням енергетичних установок та електроустаткування електростанції (підстанції) районних електричних мереж.

Не можна уявити сучасне життя без наукових відкриттів в галузі енергетики. Рівень розвитку цієї галузі визначає стан економіки країни. Професійно забезпечувати стабільну роботу енергетичного господарства та розвивати потужну енергетичну базу України покликані випускники спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Сфера професійної діяльності випускника:

1.Проектування електроустаткування і розробка систем автоматизації технік – проектувальник промислових установ і технологічних комплексів.

2.Технологічне, розрахункове і організаційне забезпечення монтажу електроустаткування.

3.Експериментальне, розрахункове та організаційне забезпечення пусконалагоджувальних робіт в електроустановках.

4.Розрахункове, організаційне забезпечення експлуатації електроустаткування.

5.Організація монтажних робіт і експлуатація електроустаткування, організація праці персоналу.

6.Розрахункове та організаційне забезпечення ремонту електроустаткування.