Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к. тех. н., доцент

Ліщина Валерій Олександрович

E-mail:lvaleriy@gmail.com

 

Кафедра комп'ютерних наук (КН) утворена у вересні 2019 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Комп'ютерних технологій та професійної освіти».

 

 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

вул. Львівська, 75, корпус «А»

каб. № 302

ел. адреса:  kn@lutsk-ntu.com.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

Ліщина Валерій Олександрови

зав. каф. «Комп'ютерних наук»

74-61-29

1-63

0672642462

302

Тулашвілі Юрій Йосипович

професор

74-61-29

1-63

 

302

Здолбіцька Ніна Василівна

доцент

74-61-29

1-63

 

302

Кошелюк Віктор Андрійович

доцент

74-61-29

1-63

 

302

Лук'янчук Юрій Анатолійович

доцент

74-61-29

1-63

 

302

Давиденко Ніна Володимирівна

доцент

74-61-29

1-63

 

302

Сулім Вікторія Олегівна

асистент

74-61-29

1-63

 

302

Неділько Ольга Володимирівна

асистент, інженер III  категорії

74-61-29

1-63

 

302

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Рецензії-відгуки

ОП "Комп'ютерні науки" першого бакалаврського рівня:

ОП "Комп'ютерні науки" другого магістерського рівня:

Громадське обговорення освітніх програм

Громадське обговорення освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 122 Комп'ютерні науки.

За посиланням можна залишити коментарі, зауваження, пропозиції щодо провадження освітньої діяльності та покращення якості підготовки фахівців за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки, з метою їх врахування під час моніторингу освітніх програм спеціальності.

Посилання на опитування

Наукові інтереси працівників кафедри найрізноманітніші. Вони охоплюють широкий спектр проблем розробки, функціонування інформаційних систем. В межах робочого часу науково-педагогічних працівників кафедри виконується науково-дослідна робота на тему: "Аналіз та розробка інформаційних систем в освіті, науці та виробництві". №0121U108328.

Керівник: професор Тулашвілі Ю.Й.

 

Студенти кафедри активно займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають із доповідями на цікаві теми, досліджують нові сфери, стають учасниками та призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та здобувають перемоги у конкурсах наукових робіт.

14

ГО «Інноваційна Генерація» (Харків, Україна) в рамках проєкту Create Creative Entrepreneurs програми Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council провели IV КОНКУРС СТАРТАП-ПРОЄКТІВ «СПРОБУЙ І ТИ!» серед студентів.
 

1

Студент кафедри "Комп'ютерні науки" Сергій Бабій прийняв участь в конкурсі раціоналізаторських проектів з власною розробкою та здобув призові місця на регіональному та державному рівнях.

2

Студенти кафедри взяли участь та показали високі результати у міжнародній олімпіаді Climate Science 2022.

3

 

Команда студентів кафедри "Комп'ютерні науки" разом із викладачами стали фіналістами у ХІ фестивалі інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2022".

4

Участь в першому етапі міжнародної олімпіади «IT ПЛАНЕТА», яка проходила під егідою міжнародних IT корпорацій Oracle, Cisco, Google, Huawei Technologies, D-Link та ін.

7

Участь в національному фіналі Міжнародної студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій для студентів вищих учбових закладів I-IV рівнів акредитації «IT-UNIVERSE».

6

Дипломи про перемогу студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Web-технології та Web-дизайн».

10

Подяки кафедрі від ТОВ «Ідейл Девелопмент», ВоК НУХТ, «Chentavr-Exim» за успішні дипломні роботи студентів,а також акти впровадження пропозицій та розробок цих робіт в діяльність закладу освіти.

8

9

Студенти доповідають про результати наукової та дослідної роботи на конференціях та інших наукових заходах, зокрема:

  • Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки. VІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ, 23–24 грудня 2022 р. (Остапчук О.В.);
  • VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)». м. Луцьк, 23-25 травня 2019 р. (Хом’як М. Ю., Парфенюк Ю. О.);
  • V Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”. м. Кропивницький, 19–20 травня 2022 р. (Семенюк П.А., Гунько Н.В.);
  • IX Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», м. Луцьк, 25 листопада 2022 р. (Довгонюк М. В.);
  • Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій. XXII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів. м. Одеса, 21-22 квітня 2022 р. (Здробилко Н.Ю.);
  • VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)». м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року. (Марковець Д.О., Малащук О.С.);
  • Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів. м. Луцьк, 25-26 жовтня 2018 р. (Барбадин О.);
  • Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи. VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і науковців. Дніпро, 22 березня 2018 р. (Семенюк М.Ю.);
  • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики». Полтава, 2018р. (Кузьмич Н.В.);
  • Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: ІІ Міжнародна науково-практична конференції, м. Умань, 20-21 квітня 2018 року. (Семенюк М.Ю.).

Здобувачі щорічно публікують свої праці в студентському науковому віснику. Серія «Технічні науки». (Хохлова І.І., Краснов Д. Б., Ковальчук Ю.В., Мартинюк І.О., Теслюк П.В., Хепін Л.С., Степанюк Д.В., Парфенюк Ю.О., Сільчук Ю.В., Прибиш І.О., Пушкарчук Д.Ф., Вавринюк К.В., Лопухович О.А., Валігура В.В., Сверблик О.Л. та ряд інших).

 

Тези та наукові роботи студентів

Грамоти та сертифікати здобувачів освіти