Перейти до основного вмісту

завідувача кафедри
д. ю. н., доцент, професор кафедри права

e-mail:  lenger.yana303@gmail.com
 

Біографічна довідка: Народилась 30 квітня 1981 року у місті Виноградові Закарпатської області. Фахову юридичну освіту здобувала на юридичному факультеті Ужгородського національного університету за спеціальністю «Правознавство», який закінчила у 2003 році, отримавши спеціалізацію «Юрист».

З  вересня 2003 р. по січень 2019 року працювала на кафедрі конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Ужгородського національного університету, пройшовши шлях від асистента кафедри до професора кафедри.

Трудову діяльність у Луцькому НТУ розпочала з січня 2019 року на посаді професора кафедри  гуманітарних наук, соціального забезпечення та права.

Кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень. Диплом ДК № 044781 від 13 лютого 2008 року.

            Доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Атестат 12 ДЦ  №023146 від 17 червня 2010 року.

            Доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.  Диплом ДД №007446 від 16.05.2018 р. Тема дисертації: «Колізії в муніципальному праві: проблеми теорії та практики».

            Професор кафедри права, Атестат АП002316 від 09.02.2021 року.

Ленгер Я.І. є автором 85 наукової  та 25 навчально-методичних праць. З них значна кількість у фахових виданнях України, Чехії, Словаччини, Румунії, навчальні посібники з грифом МОН України у колективі авторів, підручники, одноосібна монографія. Під її керівництвом відбулися два захисти дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Наукові інтереси: в межах наукових спеціальностей 12.00.01 та 12.00.02 теорія та історія держави та права, конституційне право, муніципальне право, а також право Європейського Союзу та захист прав і свобод людини та громадянина Європейським судом.

Науково-педагогічна діяльність: З 2003 року по 2008 рік – викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.  З 2008 р. по 2018 р.  – доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету. З 2018 р. по січень 2019 р. – професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету, з січня 2019 року по червень 2019 року  - професор кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права Луцького національного технічного університету, з вересня 2019 року  - професор кафедри права Луцького національного технічного університету.

ВИБРАНІ ПРАЦІ