Перейти до основного вмісту

д. і. н., професор кафедри права
e-mail: visynvv@gmail.com

 

Біографічна довідка: Вісин Валентин Васильович, народився 26 лютого 1968 р. У м. Любомлі Волинської обл. У 1975–1985 рр. Навчався в Горохівській середній школі № 2, яку закінчив із золотою медаллю. У 1985–1992 рр. навчався у Луцькому державному педагогічному інституті ім. Лесі Українки за спеціальністю «історія», й здобув кваліфікацію вчителя історії, суспільствознавства і права середньої школи. У 1986–1988 рр. перебував у лавах збройних сил СРСР.

З серпня 1992 р. до жовтня 1994 р. та з 01.11.1997 до 24.11.1997 р. працював на посадах викладача кафедри політекономії і історії та старшого викладача кафедри філософії і українознавства Луцького індустріального інституту.

У 1994–1997 рр. навчався в аспірантурі з денною формою навчання у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки. 30 вересня 1997 р. у спеціалізованій вченій раді К-04.04.11 при Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію «Радянський режим у Волинській області (вересень 1939 – червень 1941 рр.)» на здобуття ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

У 1998–2008 рр. – завідувач кафедри українознавства Луцького національного технічного університету. У 2000 р. Отримав вчене звання доцента кафедри українознавства. 19 квітня 2006 р. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

У 2008–2011 рр. перебував в докторантурі з денною формою у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки. У 2011–2016 рр. працював на посаді доцента кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького національного технічного університету.

28 грудня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію «Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: історичний аспект» на здобуття ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

З 2016 по даний час працюю на посаді професора кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права Луцького національного технічного університету.

Наукові інтереси: історія України, історія кооперативного руху, теорія та історія держави і права

Науково-педагогічна діяльність: З серпня 1992 р. до жовтня 1994 р. та з 01.11.1997 до 24.11.1997 р. працював на посадах викладача кафедри політекономії і історії та старшого викладача кафедри філософії і українознавства Луцького індустріального інституту.

У 1994–1997 рр. навчався в аспірантурі з денною формою навчання у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки. 30 вересня 1997 р. у спеціалізованій вченій раді К-04.04.11 при Львівському державному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію «Радянський режим у Волинській області (вересень 1939 – червень 1941 рр.)» на здобуття ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

У 1998–2008 рр. – завідувач кафедри українознавства Луцького національного технічного університету. У 2000 р. Отримав вчене звання доцента кафедри українознавства. 19 квітня 2006 р. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

У 2008–2011 рр. перебував в докторантурі з денною формою у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки. У 2011–2016 рр. працював на посаді доцента кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького національного технічного університету.

28 грудня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив дисертацію «Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.: історичний аспект» на здобуття ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

З 2016 по даний час працюю на посаді професора кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права Луцького національного технічного університету.

ВИБРАНІ ПРАЦІ