Перейти до основного вмісту

к.ю.н., доцент, доцент кафедри права
e-mail:    femida20061@gmail.com

 

Біографічна довідка: Народилась 19 березня 1972 р. у селі Маньків Локачинського району Волинської області. Фахову юридичну освіту здобувала у Київському технікумі готельного господарства (відділення «Правознавство»), який закінчила у 1991 році та у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», яку закінчила в 1998 році.

З 1991 р. по 1992 р. працювала секретарем судових засідань Луцького районного суду. З 1992 р.  по 1994 р.  – юрисконсультом військової частини 63208.

Трудову діяльність у Луцькому НТУ розпочала у 1994 році на посаді юрисконсульта. З 1998 року – старший викладач кафедри філософії Луцького державного технічного університету та юрисконсульт за сумісництвом.  З 1998 р. по 2015 р.  – доцент кафедри філософії, політології та права і начальник юридичного відділу Луцького національного технічного університету. З 2015 року і по даний час – доцент кафедри філософії, політології та права і учений секретар Луцького НТУ.

Кандидат юридичних наук з червня 2004 року. Дисертацію на тему «Правове забезпечення організації підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємств» захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 64.086.02 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Номер диплома ДК № 024823.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2005 року (протокол № 5/36-Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та видано диплом доцента 02ДЦ № 015953.

Земко А.М. є автором 84 наукової  та 41 навчально-методичних праць. З них значна кількість у фахових виданнях України, Російської Федерації та Республіки Білорусь, навчальний посібник з грифом МОН України у колективі авторів, монографія. Під її керівництвом 25.02.2015 р. відбувся захист дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Наукові інтереси: в межах наукової спеціальності 12.00.06 земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право

Науково-педагогічна діяльність: З 1998 року – старший викладач кафедри філософії Луцького державного технічного університету та юрисконсульт за сумісництвом.  З 1998 р. по 2015 р.  – доцент кафедри філософії, політології та права і начальник юридичного відділу Луцького національного технічного університету. З 2015 року – доцент кафедри філософії, політології та права, з 2017 року – доцент кафедри гуманітарних наук та права, з 2019 року – доцент кафедри права. Учений секретар Луцького НТУ – з 2015 року.

ВИБРАНІ ПРАЦІ