Перейти до основного вмісту
соціальна стипендія

Відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882, зі змінами та доповненнями (далі- Порядок № 882), соціальна стипендія в обов’язковому порядку виплачується здобувачам освіти денної форми навчання, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету, які потребують соціального захисту та які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Категорії отримувачів соціальних стипендій наведені у п.20 Порядку № 882 та п.4 Порядку використання  коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальної студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1045. Зокрема, до них належать:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до закінчення навчання);

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20–22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (діти до 18 років – лише якщо хтось із батьків має I категорію (якщо помер – І, ІІ, ІІІ), а після 18 років – усі особи (при наявності чорнобильського дорослого посвідчення). До закінчення дитячого чорнобильського посвідчення. При наявності дорослого чорнобильського посвідчення – до закінчення навчання;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки. Діти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше як 15 років  відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці (до закінчення навчання);

4) особи, визнані учасниками антитерористичної операції (до закінчення навчання); діти осіб, визнаних учасниками антитерористичної операції (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

5) особи з інвалідністю внаслідок війни, діти осіб із інвалідністю внаслідок війни (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

6) діти, один із батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного під час участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

7) діти померлих учасників бойових дій або осіб із інвалідністю внаслідок війни (один із батьків не загинув, а помер після АТО) (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

8) студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

9) діти з інвалідністю й особи з інвалідністю I–III груп (до закінчення навчання);

10) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (при наявності довідки, що сім’я має статус малозабезпеченої), не залежно від кількості дітей у сім’ї (до закінчення навчання) .

Соціальні стипендії вищевказаним здобувачам освіти призначаються на підставі представлення відповідних підтверджуючих документів та заповнених заяв по дві копії).