Перейти до основного вмісту

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

015.39  Професійна освіта (Цифрові технології)

022 Дизайн 

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) 

051 Економіка

0 53 Психологія 

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування. «Фінансовий менеджмент»

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і торговельне підприємництво

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Митна справа та торгівля

081 Право

101 Екологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

181 Харчові технології

182 Технології легкої промисловості

191 Архітектура та містобудування 

192 Будівництво та цивільна інженерія

201 Агрономія

205 Лісове господарство

208 Агроінженерія

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

263 Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (На автомобільному транспорті)

292 Міжнародні економічні відносини