Перейти до основного вмісту

Іноземна мова магістр (на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста)

011 Освітні, педагогічні науки 

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

017 Фізична культура і спорт 

022 Дизайн

051 Економіка

071  Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознаство та експертиза в митній справі

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  «Логістика»

101 Екологія

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

133 Галузеве машинобудування (Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування)

133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

133 Галузеве машинобудування (Інжиніринг переробних і харчових виробництв)

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

181 Харчові технології 

182 Технології легкої промисловості

191 Архітектура та містобудування 

192 Будівництво та цивільна інженерія

208 Агроінженерія

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

263 Цивільна безпека

274 Автомобільний транспорт

275. Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

292 Міжнародні економічні відносини