Перейти до основного вмісту

Gratulacje z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci Polski!


?ucki Narodowy Techniczny Uniwersytet serdecznie gratuluje naszym partnerom i przyjacio?om z okazji Narodowego Dnia Niepodleg?o?ci. Relacje mi?dzy naszymi krajami s? bardzo bliskie i d?ugotrwa?e i mamy nadziej? na kolejne lata tych ?wietnych dwustronnych relacji, kt?re dla LNTU s? jednymi z najwa?niejszych.

W imieniu spo?eczno?ci akademickiej ?NTU ?ycz? Polsce i Polakom wszystkiego najlepszego z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Przede wszystkim pokoju, bezpiecze?stwa i dobrobytu.

Z wyrazami szacunku,

Rektor ?NTU

Iryna Vakhovych