Перейти до основного вмісту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

121

Інженерія програмного забезпечення

ОП «Інженерія програмного забезпечення»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

122

Комп’ютерні науки

ОП «Комп’ютерні науки»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

123

Комп’ютерна інженерія

ОП «Комп’ютерна інженерія»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

171

Електроніка

ОП «Електроніка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

172

Електронні комунікації та радіотехніка

ОП «Телекомунікації та радіотехніка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Системи керування та діагностування технологічного устаткування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

176

Мікро- та наносистемна техніка

ОП «Мікро- та наносистемна техніка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

131

Прикладна механіка

ОП «Прикладна механіка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

133

Галузеве машинобудування

ОНП «Галузеве машинобудування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

274

Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

ЄВІ 2023 або 2024р. +ЄДКІ зі спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт» 2024 року (для 
вступників, які складали цей ЄДКІ) 
або фаховий іспит (для інших 
вступників) та мотиваційний лист

ЄВІ 2023 або 2024р. +ЄДКІ зі спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт» 2024 року (для 
вступників, які складали цей ЄДКІ) 
або фаховий іспит (для інших 
вступників) та мотиваційний лист

Автомобільний транспорт

ОНП «Інжиніринг 
автомобільного  транспорту
»

ЄВІ 2023 або 2024р. +ЄДКІ зі спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт» 2024 року (для 
вступників, які складали цей ЄДКІ) 
або фаховий іспит (для інших 
вступників) та мотиваційний лист

ЄВІ 2023 або 2024р. +ЄДКІ зі спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт» 2024 року (для 
вступників, які складали цей ЄДКІ) 
або фаховий іспит (для інших 
вступників) та мотиваційний лист

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОП «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

ЄВІ 2023 або 2024р. +ЄДКІ зі спеціальності 275 «Транспортні технології на автомобільному транспорті» 2024 року (для 
вступників, які складали цей ЄДКІ) 
або фаховий іспит (для інших 
вступників) та мотиваційний лист

ЄВІ 2023 або 2024р. +ЄДКІ зі спеціальності 275 «Транспортні технології на автомобільному транспорті» 2024 року (для 
вступників, які складали цей ЄДКІ) 
або фаховий іспит (для інших 
вступників) та мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ, МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

076

Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

132

Матеріалознавство

ОП «Матеріалознавство»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

181

Харчові технології

ОП «Крафтові харчові технології»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

182

Технології легкої промисловості

ОП «Технології та дизайн у модній індустрії»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

241

Готельно-ресторанна справа

ОП «Готельно-ресторанна справа»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

242

Туризм і рекреація

ОП «Туризм»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

101

Екологія

ОП «Екологія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

201

Агрономія

ОП «Агрономія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

205

Лісове господарство

ОП «Лісове господарство»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

208

Агроінженерія

ОП «Агроінженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

022

Дизайн

ОП «Дизайн»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

113

Прикладна математика

ОП «Прикладна математика»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

191

Архітектура та містобудування

ОП «Архітектура та містобудування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

192

Будівництво та цивільна інженерія

ОП «Будівництво та цивільна інженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

051

Економіка

ОП «Економіка»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

Економіка

ОП «Управління персоналом та бізнес-економіка»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

071

Облік і оподаткування

ОП «Облік і оподаткування»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

073

Менеджмент

ОП «Менеджмент»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

075

Маркетинг

ОП «Маркетинг»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

051

Економіка

ОП «Економіка»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

076

Підприємництво та торгівля

ОП «Підприємництво та бізнес адміністрування»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

Підприємництво та торгівля

ОП «Логістика»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

081

Право

ОП «Право»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

281

Публічне управління та адміністрування

ОП «Публічне управління та адміністрування»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

Публічне управління та адміністрування

ОП «Публічне 
адміністрування молодіжної політики
»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

292

Міжнародні економічні відносини

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВИХ, ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

011

Освітні, педагогічні науки

ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

ЄВІ + ЄФВВ

 Мотиваційний лист

015.39

Професійна освіта

(Цифрові технології)

ОП «Професійна освіта.(Комп’ютерні технології)»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

017

Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

232

Соціальне забезпечення

ОП «Управління в системі соціального забезпечення»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

263

Цивільна безпека

ОП «Цивільна безпека»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

 Мотиваційний лист

1.    Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі книжечки або ІD-картка із реєстрацією місця проживання).
2.    Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення до призовних дільниць).
3.    Свідоцтво про укладення /розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища).
4.    Документ державного зразка про здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (диплом бакалавра/ магістра /спеціаліста).
5.    Екзаменаційний листок ЄВІ та/або ЄФВВ.
6.    4 фото, розміром 3х4.

Графік проведення фахового іспиту для вступу на місця за кошти державного або регіонального замовлення
Графік проведення фахового іспиту для вступу на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб
Графік проведення фахового іспиту замість ЄФВВ для вступу на місця за кошти державного або регіонального замовлення
Графік проведення фахового іспиту замість ЄФВВ для вступу на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб
Графік проведення співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ для вступу на місця за кошти державного або регіонального замовлення
Графік проведення співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ для вступу на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб