Перейти до основного вмісту

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

станом на 1 лютого 2023 р.

Бюджет

Контракт

121

Інженерія програмного забезпечення

ОП «Інженерія програмного забезпечення»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

122

Комп’ютерні науки

ОП «Комп’ютерні науки»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

123

Комп’ютерна інженерія

ОП «Комп’ютерна інженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

171

Електроніка

ОП «Електроніка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

172

Електронні комунікації та радіотехніка

ОП «Комп’ютеризовані телекомунікаційні мережі»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Системи керування та діагностування технологічного устаткування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

176

Мікро- та наносистемна техніка

ОП «Мікро- та наносистемна техніка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступні випробування в університеті

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

станом на 1 лютого 2023 р.

Бюджет

Контракт

121

Прикладна механіка

ОП «Прикладна механіка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

133

Галузеве машинобудування

ОП «Обладнання легкої промисловості та побутового  обслуговування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

Галузеве машинобудування

ОП «Галузеве машинобудування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

274

Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОП «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

ФАКУЛЬТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ, МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

станом на 1 лютого 2023 р.

Бюджет

Контракт

076

Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

132

Матеріалознавство

ОП «Матеріалознавство»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

133

Галузеве машинобудування

ОП «Інжиніринг переробних і харчових виробництв»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

181

Харчові технології

ОП «Харчові технології»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

182

Технології легкої промисловості

ОП «Технології та дизайн у модній індустрії»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

241

Готельно-ресторанна справа

ОП «Готельно-ресторанна справа»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

242

Туризм і рекреація

ОП «Туризм»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

станом на 1 лютого 2023 р.

Бюджет

Контракт

101

Екологія

ОП «Екологія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

201

Агрономія

ОП «Агрономія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

205

Лісове господарство

ОП «Лісове господарство»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

208

Агроінженерія

ОП «Агроінженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті
ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

станом на 1 лютого 2023 р.

Бюджет

Контракт

022

Дизайн

ОП «Дизайн»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

113

Прикладна математика

ОП «Штучний інтелект та аналіз масивів даних»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

191

Архітектура та містобудування

ОП «Архітектура та містобудування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

192

Будівництво та цивільна інженерія

ОП «Будівництво та цивільна інженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

станом на 1 лютого 2023 р.

Бюджет

Контракт

051

Економіка

ОП «Економіка»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

071

Облік і оподаткування

ОП «Облік і оподаткування»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

073

Менеджмент

ОП «Менеджмент»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

075

Маркетинг

ОП «Маркетинг»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

051

Економіка

ОП «Економіка»

ЄВІ + ЄФВВ ЄВІ + ЄФВВ

076

Підприємництво та торгівля

ОП «Підприємництво та бізнес адміністрування»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ЄВІ + ЄФВВ ЄВІ + ЄФВВ

Підприємництво та торгівля

ОП «Логістика»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

081

Право

ОП «Право»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

281

Публічне управління та адміністрування

ОП «Публічне управління та адміністрування»

ЄВІ + ЄФВВ ЄВІ + ЄФВВ

292

Міжнародні економічні відносини

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВИХ, ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

станом на 1 лютого 2023 р.

Бюджет

Контракт

011

Освітні, педагогічні науки

ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

015.39

Професійна освіта

(Цифрові технології)

ОП «Професійна освіта.(Комп’ютерні технології)»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті

017

Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

232

Соціальне забезпечення

ОП «Управління в системі соціального забезпечення»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

263

Цивільна безпека

ОП «Цивільна безпека»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Вступне фахове випробування в університеті