Перейти до основного вмісту

- Законодавство про доступ до публічної інформації:
    - Закон України "Про інформацію"
    - Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації;

Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності;

- Тендерна інформація


- Найбільш запитувані документи, інформація
- Звіти про задоволення запитів на отримання інформації 

Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації

Надання публічної інформації Луцьким національним технічним університетом здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію. 

Запит на інформацію має містити: 
1) ім`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є; 
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на отримання публічної інформації може здійснюватися: 

усно: по телефону/факсом: (0332)746103

письмово: Луцький національний технічний університет, 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, 75  (на конверті вказувати "Публічна інформація"); 

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді:
від фізичної особи (зразок); 
від юридичної особи (зразок); 
від об`єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).

електронною поштою: rector@lutsk-ntu.com.ua

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою: (зразок

Примітки: 
1. Форми запитів на отримання публічної інформації можна отримати в Луцькому національному технічному університеті за адресами: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 401Б.
2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 
3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту. 
4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 
5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту. 
6. Інформація на запит надається безоплатно. 
7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов`язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 
8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 
8.1. Луцький НТУ не володіє і не зобов`язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
8.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
8.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток; 
8.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п`ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: 
прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку (якщо такий є); 
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Логотип та корпоративна продукція

       Герб (нім. "erbe" -спадщина) - це установлене відповідно до законів геральдики зображення, символічний пізнавально-правовий знак, укладений і затверджений за певними правилами. Він є постійною відмітною ознакою особи, роду, суспільства або установи, населеного пункту, регіону чи держави.


Гімн Луцького НТУ

Музика Анатолій Корець,
слова Тетяна Холковська, Сергій Герцик

Завантажити гімн

Ми всі прийшли до рідного порогу,
Щоб вчитись і дружити і любить.
Наш рідний дім відкрив для нас дорогу
І навчив нас як у світі жить.

Тож процвітає у душах і в століттях,
В іменнях і студентів, й вчителів
Міцне коріння й проростає віття
Любові твоїх дочок і синів.

Приспів:
Слався завжди на радість Україні,
Неси знання і досвід творчий злет!
Нехай живе довіку на Волині
Наш Дім Технічний Університет!

 

Нам разом в Україні треба жити,
Щоб молодість сіяла у очах.
І кожен день творити і радіти,
Щоб наш талант у душах не зачах.

Волинь – це наша гордість України,
Прославлена від заходу на схід.
Студенти – це завжди одна родина,
А сила – це студентський родовід.

Приспів.

Стікерпаки Луцького НТУ можна скачати у TELEGRAM    

Брендбук