Перейти до основного вмісту

Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації

Надання публічної інформації Луцьким національним технічним університетом здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію. 

Запит на інформацію має містити: 

 1. ім`я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є; 
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
 3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запит на отримання публічної інформації може здійснюватися: 

усно: по телефону/факсом: (0332)746103

письмово: Луцький національний технічний університет, 43018, м.Луцьк, вул. Львівська, 75  (на конверті вказувати "Публічна інформація"); 

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді:
від фізичної особи (зразок); 
від юридичної особи (зразок); 
від об`єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).

електронною поштою: rector@lutsk-ntu.com.ua

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою: (зразок


Примітки: 
1. Форми запитів на отримання публічної інформації можна отримати в Луцькому національному технічному університеті за адресами: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб. 401Б.
2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 
3. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту. 
4. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 
5. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту. 
6. Інформація на запит надається безоплатно. 
7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов`язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 
8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 
8.1. Луцький НТУ не володіє і не зобов`язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
8.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
8.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток; 
8.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п`ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: 
прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку (якщо такий є); 
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

 1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; 
 2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 
 3. вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; 
 4. на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 
 5. на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

 1. відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
 2. відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
 3. ненадання відповіді на запит на інформацію; 
 4. надання недостовірної або неповної інформації; 
 5. несвоєчасне надання інформації; 
 6. невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; 
 7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

Герб (нім. "erbe" -спадщина) - це установлене відповідно до законів геральдики зображення, символічний пізнавально-правовий знак, укладений і затверджений за певними правилами. Він є постійною відмітною ознакою особи, роду, суспільства або установи, населеного пункту, регіону чи держави.


Гімн ЛНТУ

Музика Анатолій Корець,
слова Тетяна Холковська, Сергій Герцик

Завантажити гімн

 

Ми всі прийшли до рідного порогу,
Щоб вчитись і дружити і любить.
Наш рідний дім відкрив для нас дорогу
І навчив нас як у світі жить.

Тож процвітає у душах і в століттях,
В іменнях і студентів, й вчителів
Міцне коріння й проростає віття
Любові твоїх дочок і синів.

Приспів:
Слався завжди на радість Україні,
Неси знання і досвід творчий злет!
Нехай живе довіку на Волині
Наш Дім Технічний Університет!

 

Нам разом в Україні треба жити,
Щоб молодість сіяла у очах.
І кожен день творити і радіти,
Щоб наш талант у душах не зачах.

Волинь – це наша гордість України,
Прославлена від заходу на схід.
Студенти – це завжди одна родина,
А сила – це студентський родовід.

Приспів.


Логотип та корпоративна продукція

Стікерпаки ЛНТУ можна скачати у TELEGRAM    

Брендбук