Перейти до основного вмісту
Форма для заповнення відгуку про ЛНТУ Посилання на анкету
Відгук роботодавців про випускників ЛНТУ Посилання на анкету

Установа: Ліга Укршкірвзуттяпром

Період співпраці: 10

Програма підготовки спеціалістів в Університеті розроблена з урахуванням сучасних потреб промисловості. Якість підготовки спеціалістів в основному забезпечує потреби підприємств. Досить високий рівень наукових досліджень, що виконуються Університетом.

16.04.2020,  Олександр Григорович Бородиня


Установа: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Період співпраці: 2014

Луцький національний технічний університет на високому рівні забезпечує як освітній процес, так і наукову діяльність. Приємно відмітити високі професіоналізм та організаторські здібності працівників Луцького національного технічного університету: кандидата технічних наук, професора кафедри електропостачання Добровольської Любов Наумівни та завідувача кафедри електропостачання, кандадата технічних наук, доцента Грицюка Юрія Віталійовича під час організації та проведення міжнародних науково-технічних конференцій, присвячених актуальним питанням ефективності електроспоживання в електротехнічних пристроях. Маю надію на подальшу плідну співпрацю.

16.04.2020,  Іван Васильович Гладь, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки і електромеханіки


Установа: Київський національний університет технологій та дизайну

Луцький національний університет є потужним вищий навчальним закладом з давніми традиціями, що динамічно розвивається та забезпечує високу якість підготовки фахівців, реалізовує ґрунтовні наукові дослідження Із задоволенням співпрацюю із ЛНТУ.

17.04.2020,  Манойленко Олександр Петрович


Установа: Національний університет водного господарства та природокористування

Луцький національний університет є потужним вищий навчальним закладом з давніми традиціями, що динамічно розвивається та забезпечує високу якість підготовки фахівців, реалізовує ґрунтовні наукові дослідження Із задоволенням співпрацюю із ЛНТУ.

17.04.2020,  Налобіна Олена Олександрівна


Установа: Хмельницький національний університет

Луцький національний технічних університет безумовно є одним з найпотужніших технічних вищих навчальних закладів західної України, зокрема в сенсі надання випускникам якісних знань, умінь та навиків. Приємно вражений підготовкою студентів ЛНТУ, що неодноразово підтверджено на олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

17.04.2020,  Поліщук Олег Степанович


Установа: Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства

Луцький національний технічний університет готує висококваліфікованих фахівців для лісової галузі, спроможних виконувати важливі та складні завдання. Випускники Луцького національного технічного університету придатні до роботи на різних посадах підприємств лісового господарства, відповідально виконують покладені на них професійні обов’язки.
Окремо варто відмітити те, що вже під час проходження практики на підприємствах, які пов’язані з лісовим господарством, студенти Луцького національного технічного університету демонструють здатність до самостійної підготовки технічної документації та звітів, логічного їх аналізу, розуміють їх значення, а також спроможні використовувати технічні засоби для пошуку, обробки і збереження інформації, використовуючи при цьому різноманітні ресурси.

17.04.2020,  Бабеляс Борис Павлович


Установа: Львівський національний аграрний університет

Вже тривалий час Львівський національний аграрний університет тісно співпрацює з Луцьким національним технічним університетом з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та підготовки наукових видань.
Випускники Луцького національного технічного університету зарекомендували себе досвідченими фахівцями, здатними самостійно вирішувати поставлені завдання наукового характеру, вони відповідально ставляться до своїх обов’язків, на належному рівні виконують завдання дисертаційних досліджень, які успішно захищають в спеціалізованої вченої ради К 36.814.03 у Львівському національному аграрному університеті.
Виражаю велику повагу та вдячність науково-педагогічному складу Луцького національного технічного університету за якісну підготовку своїх випускників.

17.04.2020,  Ковалишин Степан Йосифович, декан факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету, учений секретар спеціалізованої вченої ради К 36.814.03 у Львівському національному аграрному університеті, 2020


Установа: Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет"

Період співпраці: 5

Луцький національний технічний університет являє собою найперспективніше місце навчання у Волинській області. Післяв відвідування ЛНТУ залишилися найтепліші спогади. Із задоволенням працював з науковцями ВУЗа у методичній і науковій сфері. Хотів би відзначити, високий рівень підготовки студентів ЛНТУ, які в свою чергу демонструють високий рівень знань та підготовки на різноманітних Всеукраїнський і міжнародних професійних олімпіадах і конкурсах наукових робіт.

17.04.2020,  Шокарьов Дмитро Анатолійович , к.т.н., доцент, доцент кафедри електричних станцій


Установа: Вінницький національний технічний університет

Період співпраці: 8

Луцький національний технічний університет сьогодні вийшов на провідне місце серед технічних вузів регіону. Цей заклад належить до числа таких, де створені необхідні передумови, які дозволяють формувати не лише фахівця, але й особистість. Цього не можна досягнути без високопрофесійного колективу. Тривалий час співпрацюю з колективом кафедри електропостачання і переконався в цьому особисто.

17.04.2020,   Вячеслав Комар, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних станцій та систем 


Установа: ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Період співпраці: 2005

Луцький національний технічний університет - один з провідних вищих навчальних закладів Західної України. Університет є не тільки центром підготовки технічних фахівців, але також і джерелом наукових ідей і розробок. Протягом багатьох років спілкування з колегами цього вишу неодноразово переконувався в їх високій кваліфікації. Якість навчальної та наукової діяльності викладачів та співробітників університету відповідає передовим європейським стандартам.

20.04.2020,  Юрій Саєнко, декан енергетичного факультету ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"


Установа: Національний університет "Запорізька політехніка"

Період співпраці: 2019

Високий рівень підготовки студентів у Луцькому національному технічному університеті підтверджується призовими місцями, які вони посідають беручи участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. В університеті активно впроваджуються сучасні технології дистанційної освіти, багато уваги приділяється розвитку системи академічної доброчесності. Для всіх учасників освітнього процесу створені комфортні умови освітнього середовища.

22.04.2020,  Олександр Шрам, завідувач кафедри електропостачання промислових підприємств


Установа: ТзОВ «Чистоліс»

Луцький технічних університет забезпечує висококваліфікованими спеціалістами багато підприємств регіону технічного профілю. Нам нашому підприємстві також працює багато випускників університету і ми задоволені ними. Зацікавлені в співпраці з університетом як у підготовці якісних фахівців, та і у проведені спільних наукових досліджень.

23.04.2020,  Морев Юрій Констянтинович, директор ТзОВ «Чистоліс»


Установа: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

Період співпраці: 2010

Луцький національний технічний університет для мене залишається alma mater, що дав дорогу у життя, відкрив багато можливостей. Приємно бачити як університет розвивається, йде в ногу з часом та відповідає інноваційним вимогам.

24.04.2020,  Надія Столярчук, к.е.н., старший науковий співробітник, голова Ради молодих вчених


Установа: ТзОВ "ТРК "Інтер Волинь"

Період співпраці: 2017

У січні 2017 року пощастило бути головою комісії по захисту магістерських робіт. Хочу зазначити, що рівень підготовки студентів позитивно здивував. Більше того, за 20 років моєї роботи на посаді головного бухгалтера неодноразово доводилось проводити співбесіди - перевагу завжди надавала випускникам політехнічного вузу адже саме вони завжди показують рівень, який гідний найкращих заробітніх плат.

27.04.2020,  Прокопчук Зоя Іванівна, головний бухгалтер


Установа: ЛНТУ

Період співпраці: 2016

ЛНТУ завжди згадую з усмішкою. Університет, який дав мені можливість навчатись, працювати, реалізуватись та розвиватись абсолютно у всіх можливих сферах діяльності. За 3 роки навчання винесла масу корисного та здобула, направду, чудові фахові навички. Окреме "дякую" викладасчам кафедри обліку та аудиту - вони вміють зробити пари неймовірно цікавими та інформативними.

27.04.2020,   Куц Єлізавета, студентка


Установа: Асоціація "Укрлегпром"

Період співпраці: 2018

Українська Асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" активно співпрацює з Луцьким національним технічним університетом для створення сприятливих умов, диверсифікації інструментів та реалізації ключових міжнародних принципів підготовки висококваліфікованих національних кадрів. У 2018 р. одним із наших учасників Компанією «Софторг» тут відкрито інноваційну Лабораторії швейної індустрії, оснащену сучасним обладнанням для якісної практичної підготовки студентів. Здійснено реальний трансфер технологій сучасного простору в Україні для поглиблення синергії студентства, наукового співтовариства, бізнесу та органів влади, що сприяє вирішенню завдань соціально-економічного рівня на Волині та в наближених регіонах. Також ЛНТУ співпрацює із Компанією «Центр швейного обладнання», яка впроваджує новітні технології із автоматизації швейного виробництва, промислове обладнання та програмне забезпечення для швейних виробництв, зокрема від Assyst Gmbh (Німеччина) - системи автоматизованого проектування CAD та інтелектуальні інструменти PLM, 3D-моделі тощо.

Особливо цінуємо те, що Університет готує широкий спектр висококваліфікованих кадрів для підприємств легкої промисловості, котрих галузь сьогодні гостро потребує в усіх регіонах України. ЛНТУ знаний також як осередок збереження і розвитку прикладної галузевої науки. Зокрема, лише останнім часом молодими вченими здійснено наукові дослідження комплексних систем контролю якості для створення на ринку України нової сертифікованої лубоволокнистої сировини льону олійного для часткового імпортозаміщення та розвитку текстильної галузі. Також здійснено розробку енергоресурсозберігаючих технологій виготовлення шкіряно-хутрових матеріалів та інноваційних методів проектування взуття з метою оптимізації витрат на сировину та автоматизації процесу проектування деталей верху взуття на основі використання сплайнових кривих з криволінійними напрямними та коефіцієнтів «золотих пропорцій». Результати досліджень апробовано на деяких галузевих підприємствах та доведено їх економічну ефективність.
Для вивчення і впровадження у ВНЗ передового міжнародного досвіду викладачі ЛНТУ на запрошення Асоціації були залучені до участі у навчально-прикладних тренінгах для експортоорієнтованих швейних та текстильних підприємств «Розуміння процесу мерчандайзингу і ролі мерчандайзера в швейній індустрії» (травень 2019, ПрАТ «Едельвіка», м.Луцьк) та «Технології оптових продажів на виробничих підприємствах» (березень 2020,ТОВ «Т-Стиль», м.Рівне). Зазаначені системні тренінги проведено в Україні завдяки налагодженню співпраці між Асоціацією «Укрлегпром» та Міжнародним Торговельним Центром (Женева) в рамках проекту «Східне партнерство: Готовність до Торгівлі - Ініціатива EU4Business», що фінансується Європейським Союзом.
Щиро вдячні Колективу ЛНТУ за зусилля та дії у підготовці майбутніх спеціалістів для галузі, постійний науковий пошук, відкритість для нових технологій, інновацій та активну взаємодію з роботодавцями аби здійснювати якісну підготовку кадрів відповідно до потреб сучасного ринку праці. Бажаємо творчих та життєвих успіхів та сподіваємось на співпрацю у майбутньому.

30.04.2020,  Науменко І.П., директор департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та взаємодії з органами державної влади


Установа: ПРАТ "Едельвіка"

Період співпраці: 2019

Тісна співпраця фахівців навчального закладу та підприємства дозволяє в повній мірі отримувати якісний кадровий резерв та спеціалістів затребуваної галузі. Особлива увага приділена роботі над навчальною програмою конструкторів, забезпечення місця проходження практики, спільне освоєння САПР Assyst.

04.05.2020,  Оксана Антонюк, директор з економіки


Установа:  ТОВ «Укр Кредит Фінанс»

Період співпраці: 2020

Луцький Національний Технічний Університет надає, досить, високі знання у різних галузях.
Успіхом у цьому є рівень знань у викладачів, які не просто подають свої предмети , адже у всіх це закріплено практикою.
Студенти, чудово орієнтуються в економічних питаннях, легко адаптуються до нових знань і навичок.
Університет, дійсно, готує освідченних спеціалістів, з якими легко працювати і досягати високих результатів !

04.05.2020,  Шворак Тетяна Вікторівна - аналітик з кредитування


Установа: ПРАТ "Волиньобленерго" Старовижівська філія

Період співпраці: 19

Я поступив в ЛНТУ , тому що тут хороші, добрі та приязні викладачі, які дають високий рівень знань з економічних та технічних дисциплін. Також тут є турботливе керівництво, яке дбає про студентів і з розуміння ставиться до їхніх проблем. Даний університет дав мені освіту яка допомогла, отримати хорошу роботу.

25.05.2020,  Панасюк Анатолій (заступник директора)


Установа: ПРАТ "Волиньобленерго" Старовижівська філія

Період співпраці: 19

Я поступив в ЛНТУ , тому що тут хороші, добрі та приязні викладачі, які дають високий рівень знань з економічних та технічних дисциплін. Також тут є турботливе керівництво, яке дбає про студентів і з розуміння ставиться до їхніх проблем. Даний університет дав мені освіту яка допомогла, отримати хорошу роботу.

25.05.2020,  Панасюк Анатолій (заступник директора)


Установа: ПрАТ "Волиньобленерго"

Період співпраці: 2001

Навчався в період з 1996 по 2001 рр.. та здобув вищу освіту з кваліфікацією інженер електрик. Отримані знання дали можливість реалізувати себе не тільки в професійній сфері, а й як особистості. Матеріально-технічна база університету та професійний склад викладачів забезпечує високий рівень підготовки студентів, володіння ними навиками роботи із сучасним обладнанням, безпечним і якісним його обслуговуванням. Висококваліфікованих спеціаластів, які вийшли зі стін ЛНТУ завжди радий бачити у лавах свого колективу.

25.05.2020,  Боснюк Віталій Володимирович директор Любешівської філії


Установа: КП Луцькводоканал

Період співпраці: 20

Рівень та навчальна програма підготовки студентів відповідає вимогам роботодавця

25.05.2020,  Святослав Дмитроца перший заступник директора


Установа: ПрАТ "Волиньобленерго" Любомль філія

Період співпраці: 5

ВУЗ -рівноцінного на Волині немає. Викладачі реально професіонали своєї справи. Були найкращі роки мого навчання РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!

25.05.2020,  Дудар Володимир Віталійович


Установа: ПрАТ "Волиньобленерго"

Період співпраці: 2009

Навчальний заклад, який дає високий рівень базової підготовки майбутніх спеціалістів. Особливо варто відзначити, що навчальна програма завжди відповідає сучасним тенденціям розвитку технологій. Університет тісно співпрацює з майбутніми роботодавцями, що дає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців.

25.05.2020,  Богдан Сухнацький директор з технічних питань