Перейти до основного вмісту

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 017 Фізична культура і спорт

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 022.01 Дизайн (Графічний дизайн)

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 022.03 Дизайн (Дизайн середовища)

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 191 Архітектура та містобудування

 

ПРОГРАМИ співбесід для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО

Українська мова

Іноземна мова

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 017 Фізична культура і спорт

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 022.01 Дизайн (Графічний дизайн)

ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ на ОП 191 Архітектура та містобудування

Іноземна мова магістр(на основі ОС магістра, ОКР спеціаліста)
011 Освітні, педагогічні науки
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
051 Економіка
051 Економіка "Управління персоналом та бізнес-економіка"
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля. «Підприємництво та бізнес-адміністрування»
076 Підприємництво та торгівля. «Товарознавство та експертиза в митній справі»
076 Підприємництво та торгівля. «Логістика»
101 Екологія
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування 
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
176 Мікро- та наносистемна техніка
181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування молодіжної політики
292 Міжнародні економічні відносини