Перейти до основного вмісту

Вступ для для здобуття ступеня магістра НРК-7(диплом спеціаліста або магістра) лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб
ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесіді

замість ЄВІ, фаховому іспиті,

фаховому іспиті замість ЄФВВ

розпочинається 01 липня та
закінчується о 18:00 д ня, що передує
останньому дню завершення
проведення відповідних вступних
випробувань

Проведення фахового іспиту, фахового іспиту замість ЄФВВ, співбесіди замість ЄВІ

17 липня- 28 липня

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

01 серпня-18:00 22 серпня

Фаховий іспит для вступників виключно на контракт

 з 01 серпня до 18:00 16 серпня

Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням

не пізніше 24 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00 26 серпня

Надання рекомендацій до зарахування до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 28 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

29 серпня

Зарахування вступників на навчання за  кошти фізичних та/або юридичних осіб

Перший етап 30 серпня

Другий етап не пізніше 12 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 31 серпня

Завершення реєстрації та роботи електронних кабінетів  вступників 

31 жовтня

Перша чергова сесія(вступ лише на контракт)

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Реєстрація заяв та документів

16 вересня-до 18:00 20 вересня

Строки проведення ЛНТУ вступних випробувань

з 21 вересня-23 вересня

Оприлюднення рейтингових списків рекомендованих на контракт

24 вересня

Виконання вимог до зарахування та зарахування

28 вересня

Друга чергова сесія(вступ лише на контракт)

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Реєстрація заяв та документів

16 жовтня-до 18:00 19 жовтня

Строки проведення ЛНТУ вступних випробувань

з 20 жовтня-23 жовтня

Оприлюднення рейтингових списків рекомендованих на контракт

25 жовтня

Виконання вимог до зарахування та зарахування

30  жовтня

Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста(НРК7) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Шифр

Спеціальність(освітня програма)

Умови вступу

Акредитована/

Неакредитована

011

Освітні, педагогічні науки
ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

ОП Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

017

Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

022

Дизайн

ОП «Дизайн»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

051

Економіка.

ОП Економіка

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

071

Облік і оподаткування

ОП «Облік і оподаткування»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

073

Менеджмент

ОП «Менеджмент»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

075

Маркетинг

ОП «Маркетинг»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

076

Підприємництво та торгівля

ОП Підприємництво та бізнес адміністрування

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Неакредитована

Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність.

ОП «Логістика»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

081

Право

ОП «Право»

ЄВІ+ ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

101

Екологія

ОП «Екологія»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

113

Прикладна математика

ОП «Прикладна математика»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

121

Інженерія програмного забезпечення

ОП «Інженерія програмного забезпечення»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

122

Комп’ютерні науки

ОП «Комп’ютерні науки»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

123

Комп’ютерна інженерія

ОП «Комп’ютерна інженерія»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

131

Прикладна механіка

ОП «Прикладна механіка»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

132

Матеріалознавство

ОП «Матеріалознавство»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

133

Галузеве машинобудування ОНП Галузеве машинобудування

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Неакредитована

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

171

Електроніка

ОП «Електроніка»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

172

Електронні комунікації та радіотехніка

ОП Телекомунікації та радіотехніка

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Системи керування та діагностування технологічного

устаткування»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Неакредитована

176

Мікро- та наносистемна техніка

ОП Мікро- та наносистемна техніка

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

181

Харчові технології.

ОП «Крафтові харчові технології»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

182

Технології легкої промисловості.

ОП «Технології та дизайн у модній індустрії»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Неакредитована

191

Архітектура та містобудування

ОП «Архітектура та містобудування»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

192

Будівництво та цивільна інженерія

ОП « Будівництво та цивільна інженерія»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

 

Акредитована

205

Лісове господарство

ОП «Лісове господарство»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Неакредитована

208

Агроінженерія

ОП «Агроінженерія»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

232

Соціальне забезпечення.

ОП «Управління в системі соціального забезпечення»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

 

Неакредитована

241

Готельно-ресторанна справа

ОП «Готельно-ресторанна справа»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

 

Неакредитована

242

Туризм та рекреація

ОП «Туризм»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

263

Цивільна безпека

ОП «Цивільна безпека»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

274

Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

274

Автомобільний транспорт
ОНП «Інжиніринг автомобільного  транспорту»

 

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист Неакредитована

275.03

Транспортні технології (на автомобільному

 транспорті )

ОП «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

ЄВІ або співбесіда з іноземної мови + фаховий іспит у ЛНТУ + мотиваційний лист

Акредитована

281

Публічне управління та адміністрування

ОП «Публічне управління та адміністрування»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Неакредитована

281

Публічне управління та адміністрування
ОП «Публічне адміністрування молодіжної політики»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Неакредитована

292

Міжнародні економічні відносини

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ЄВІ + ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

Перелік документів для вступу

1.    Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі книжечки або ІD-картка із реєстрацією місця проживання).
2.    Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення до призовних дільниць).
3.    Свідоцтво про укладення /розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища).
4.    Документ державного зразка про здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (диплом бакалавра/ магістра /спеціаліста).
5.    4 фото, розміром 3х4.

Графік консультацій
'
Графік проведення фахового іспиту

Для спеціальностей:
011 Освітні, педагогічні науки (ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»), 017 Фізична культура і спорт (ОП «Фізична культура і спорт»), 022 Дизайн (ОП «Дизайн»), 051 Економіка (ОП «Економіка»), 071 Облік і оподаткування (ОП «Облік і оподаткування»), 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»), 073 Менеджмент (ОП «Менеджмент»), 075 Маркетинг (ОП «Маркетинг»), 076 Підприємництво та торгівля (ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі», ОП «Підприємництво та бізнес адміністрування», ОП «Логістика»), 081 Право (ОП «Право»), 101 Екологія (ОП «Екологія»), 113 Прикладна математика (ОП «Штучний інтелект та аналіз масивів даних»), 121 Інженерія програмного забезпечення (ОП «Інженерія програмного забезпечення»), 122 Комп’ютерні науки (ОП «Комп’ютерні науки»), 123 Комп’ютерна інженерія (ОП «Комп’ютерна інженерія»), 191 Архітектура та містобудування (ОП «Архітектура та містобудування»), 232 Соціальне забезпечення (ОП «Управління в системі соціального забезпечення»), 241 Готельно-ресторанна справа (ОП «Готельно-ресторанна справа»), 242 Туризм і рекреація (ОП «Туризм»), 281 Публічне управління та адміністрування (ОП «Публічне управління та адміністрування»), 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (ОП «Міжнародні економічні відносини»)

1

 

Графік проведення співбесіди з іноземної мови

Для спеціальностей:
011 Освітні, педагогічні науки (ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»), 017 Фізична культура і спорт (ОП «Фізична культура і спорт»), 022 Дизайн (ОП «Дизайн»), 051 Економіка (ОП «Економіка»), 071 Облік і оподаткування (ОП «Облік і оподаткування»), 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»), 073 Менеджмент (ОП «Менеджмент»), 075 Маркетинг (ОП «Маркетинг»), 076 Підприємництво та торгівля (ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі», ОП «Підприємництво та бізнес адміністрування», ОП «Логістика»), 081 Право (ОП «Право»), 101 Екологія (ОП «Екологія»), 113 Прикладна математика (ОП «Штучний інтелект та аналіз масивів даних»), 121 Інженерія програмного забезпечення (ОП «Інженерія програмного забезпечення»), 122 Комп’ютерні науки (ОП «Комп’ютерні науки»), 123 Комп’ютерна інженерія (ОП «Комп’ютерна інженерія»), 191 Архітектура та містобудування (ОП «Архітектура та містобудування»), 232 Соціальне забезпечення (ОП «Управління в системі соціального забезпечення»), 241 Готельно-ресторанна справа (ОП «Готельно-ресторанна справа»), 242 Туризм і рекреація (ОП «Туризм»), 281 Публічне управління та адміністрування (ОП «Публічне управління та адміністрування»), 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (ОП «Міжнародні економічні відносини»)

'