Перейти до основного вмісту

Практика, практика і ще раз практика – про це говорять і роботодавці і самі студенти, визначаючи якість підготовки майбутніх фахівців з охорони навколишнього природного середовища.

Саме тому здобувачі ОП «Екологія», в процесі вивчення дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища», розпочали цикл практичних занять у спеціалізованій лабораторії ВФ Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», на базі якої була раніше відкрита філія кафедри екології.

Викладач – завідувач кафедри агрономії, доцент, к.с.-г.н. Микола Зінчук, практик з багаторічним досвідом роботи, в минулому – директор ВФ ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» разом із завідувачкою лабораторії якості продукції – Лесею Комович, запросив студентів до цікавого та захоплюючого світу екологічного експерименту, аналізу та досліду.

екологія

Студенти засвоїли методику та базові навички використання фіксаналів реактивів для підготовки калібрувальних розчинів, дізналися про те, що таке калібрувальний графік і як його будують. Микола Іванович розповів майбутнім екологам про гравіметричні та титриметричні методи визначення ряду показників та складу досліджуваних зразків ґрунту, вод та сільськогосподарської продукції.

екологіяекологія

Обладнання сертифікованої лабораторії, в якій студенти проходитимуть практичні заняття, включає в себе прилади для фотометричного, атомно-абсорбційного, емісійного, масспекрометричного та потенціометричного аналізу відібраних зразків.

Екологічні параметри стану довкілля та методи їх визначення – це саме те, що повинні добре засвоїти майбутні фахівці у галузі охорони навколишнього природного середовища, адже попереду в них – кар’єра у провідних науково-практичних, науково-дослідних та виробничих установах регіону, у лабораторіях, в профільних управлінських структурах.

Кафедра екології ЛНТУ