Перейти до основного вмісту

 Роль лісів у підтриманні стабільності біосфери сьогодні є загальновизнаною. Тільки лісам, серед інших природних комплексів, притаманна максимальна властивість відновлення довкілля, вони розглядаються як один із вирішальних чинників забезпечення життєдіяльності суспільства і як важлива ланка у системі сталого розвитку.

         Питання нарощування лісистості держави включено до пріоритетних напрямків розвитку лісогосподарської галузі. Забезпечення розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування – є одним з основних завдань лісівників України. У зв’язку з цим, з кожним роком зростає попит на молодих професійно підготовлених спеціалістів з лісового господарства, які завжди будуть вкрай необхідні для забезпечення збереження і раціонального використання лісів.

Фахівці з лісового господарства можуть працювати в компаніях, підприємствах та інститутах галузі лісового господарства, в сфері охорони навколишнього середовища, у навчальних закладах, займати посади в проектних групах, в лабораторіях на підприємствах лісової галузі.

 

Сфери діяльності випускників:

–       вирощування, інвентаризація, користування, охорона і захист лісових насаджень;

–       формування лісових та декоративних насаджень;

–       озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств та садиб з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

–       організація мисливського господарства, примноження мисливської фауни, охорона мисливських угідь;

–       організація та проведення заготівлі лісу і обробки деревини;

–       освітня діяльність: викладання дисциплін з лісового господарства у середніх та вищих навчальних закладах.