Перейти до основного вмісту

В.о. завідувача кафедри: к.тех.н., доцент

Лапченко Юрій Сергійович

Телефон: (0332) 26-14-09

E-mail: auvp@lntu.edu.ua


Кафедра „Автоматизованого управління виробничими процесами” утворена в серпні 1998р. згідно наказу No 88 від 11.06.1998 р. внаслідок розподілу випускаючої кафедри „Технології та автоматизації виробництва” на кафедри „Автоматизованого управління виробничими процесами” та „Сучасних технологій в машинобудуванні”.
У грудні 2016 р. згідно наказу по Луцькому НТУ No 761-04-33 від 24.12.2016 р. назву кафедри змінено на „Автоматизації та комп'ютерно — інтегрованих технологій”.
З 1998 до 2005 року завідувачем кафедри був доц., к.т.н. Лотиш Володимир Вячеславович.
З 2005 до 2020 року завідувачем кафедри була доц., к.т.н. Гуменюк Лариса Олександрівна.
3 2020 року кафедру очолює доц., к.т.н. Решетило Олександр Миколайович.
У 2018 році кафедра відсвяткувала своє 20 річчя. Ця незабутня подія пройшла в дуже теплій та родинній атмосфері, за участю випускників спеціальності, ректора університету, декана, голів ДЕК різних років та, звичайно ж, викладачів кафедри AKIT.

Наукові напрями кафедри АКІТ:

 

Науковий напрям

Координатор

Контакти

Дослідження та моделювання

транспортних потоків у історичних зонах

старих міст

Research and modeling of traffic flows in the historical zones of the old

cities

Лотиш

Володимир

Вячеславович

Lotysh Volodymyr

admin@lntu.edu.ua

Моніторинг

екологічного стану природних

заповідників

Monitoring of ecological situation of

nature reserves

Сацик Віктор Олександрович

Satsyk Viktor

v.satsyk@lntu.edu.ua

Розвиток технологій Smart-агрономії

Smart agriculture technology

development

Решетило Олександр

Миколайович

Reshetylo Oleksandr

o.reshetylo@lntu.edu.ua

Технологічне керування

параметрами якості та експлуатаційними характеристиками

деталей машин і

приладів на операціях механічного

оброблення

Technological control of quality parameters and operational characteristics of machine parts and devices in machining

operations

Марчук Ірина Вікторівна

Marchuk Iryna

i.marchuk@lntu.edu.ua

Вдосконалення автоматизованих систем активного контролю та

керування процесами шліфування деталей

Improvement of automated systems of active control and management of grinding

processes

Денисюк Віктор

Юрійович

Denysiuk Viktor

v.denysiuk@lntu.edu.ua

Дослідження процесів віброабразивного

оброблення деталей приладів

Research of processes of vibroabrasive processing of

details of devices

Лапченко Юрій Сергійович

Lapchenko Yurii

y.lapchenko@lntu.edu.ua

Автоматизація процесів пакування

Automation of packaging processes

Пальчевський Богдан Олексійович

Palchevskyi Bohdan

bogdan_pal@ukr.net


Наукові інтереси викладачів кафедри АКІТ / Professorial staff of the Department. Research Areas

Shabaikovych Viktor – DSc, Phd, Eng. Professor / Technological methods of ensuring the quality of products/ Технологічні методи забезпечення якості продукції / ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6822-9520

Palchevskij Bogdan - DSc, Phd, Eng. Professor / Автоматизація, моделювання і інтелектуалізація технологічних процесів, розвиток інформаційних технологій при проектуванні і експлуатації програмованих технологічних систем / Automation, modeling and intellectualization of technological processes, development of information technologies in the design and operation of programmable technological systems / ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4000-4992

Reshetylo Oleksandr – Ph.D.Eng. Associate Professor / Smart agriculture technology development/ Розвиток технологій Smart-агрономії / ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2555-4205

Gumeniuk Larysa - Ph.D.Eng. Associate Professor /Modeling of reliability and safety of technological processes / Моделювання надійності та безпеки технологічних процесів / ORCID: https://orcid.org/0000- 0002-7678-7060

 

Lotysh Volodymyr – Ph.D.Eng. Associate Professor / Research and modeling of traffic flows in the historical zones of the old cities / Дослідження та моделювання транспортних потоків у історичних зонах старих міст / ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0899-8015

Satsyk Viktor – Ph.D.Eng. Associate Professor / Monitoring of ecological situation of nature reserves / Моніторинг екологічного стану природних заповідників / ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7132-3363

Humeniuk Pavlo – Ph.D.Eng. Associate Professor / Modelling of vehicle control systems / Моделювання систем керування транспортними засобами / ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6251-8548

Fedyk Lesia – Ph.D.Eng. Associate Professor / Automation in the food industry / Автоматизація в харчовій промисловості / ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7505-3789

Lapchenko Yurii - Ph.D.Eng. Associate Professor / Technological support of operational characteristics of rings of roller bearings / Технологічне забезпечення експлуатаційних характеристик кілець роликопідшипників / ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7374-4770

Denysiuk Victor - Ph.D.Eng. Associate Professor / Technological supply of forming surfaces of bodies of rotation in the conditions of serial production / Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь тіл обертання в умовах серійного виробництва / ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9268-5489

Kaidyk Oleg - Ph.D.Eng. Associate Professor / Technological supply of the accuracy surfaces of rotation of rings of cardan axles roller bearings in automated round grinding systems / Технологічне забезпечення точності поверхонь обертання кілець карданних роликопідшипників в автоматизованих системах круглого шліфування / ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3620-270X

Ptashenchuk Vitalii - Ph.D.Eng. Associate Professor / Optimization of the flat intermittent grinding process/ Оптимізація процесу плоского переривчатого шліфування / ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1570- 7570

Marchuk Iryna - Ph.D.Eng. Associate Professor / Technological support of parameters of quality of surfaces rotation of roller bearings on mechanical processing operations / Технологічне забезпечення параметрів якості поверхонь обертання кілець роликопідшипників на операціях механічного оброблення / ORCID: orcid.org/0000-0002-3148-9369

Hrudetskii Roman – senior lecturer / Simulation of automatic control systems of processes / Моделювання автоматичних систем керування процесами / ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5747-4168

Smoliankin Oleh – senior lecturer / Development and programming of microprocessor systems / Розробка та програмування мікропроцесорних систем / ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9312-9820

Markina Ludmyla – senior lecturer / Development of automatic control systems and robotics / Розробка систем автоматичного управління та робототехніки / ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0735-0743