Перейти до основного вмісту

Факультет аграрних технологій та екології

Агробізнес в Україні – це одна з найбільш перспективних галузей господарювання, що стрімко розвивається. На фоні зростання чисельності населення світу попит на агропродукцію, особливо органічну та екологічно чисту, збільшуватиметься. Це вимагає використання новітніх технологій у сільському господарстві та природокористуванні, що, власне, і формує нову структуру агровиробництва в України, де потрібними є кваліфіковані спеціалісти.

 

Основні напрямки діяльності факультету аграрних технологій та екології: підготовка кваліфікованих фахівців освітніх ступенів бакалавр, магістр та доктора філософії у галузі аграрних, технічних  та природничих наук; самореалізація здобувача освіти у навчальній та науковій діяльності; проведення науково-дослідної, інформаційно-консультативної діяльності, розробки і впровадження інноваційних технологій для потреб агропромислового комплексу України та екологічних аспектів природокористування; співпраця з освітніми, науково-дослідними і виробничими установами України та провідними зарубіжними університетами.

МІСІЯ ФАКУЛЬТЕТУ –

 

Адміністрація факультету

Заступник декана з досліджень

Забродоцька Людмила Юріївна

Заступник декана з молодіжної політики та профорієнтації

Шимчук Юрій Петрович

Заступник декана з партнерства

Августинович Марія Богданівна

Кафедри факультету

Кафедра агрономії
Кафедра агрономії
Кафедра екології
Кафедра екології
Кафедра аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса
Кафедра аграрної інженерії
імені професора Г. А. Хайліса
Кафедра лісового господарства
Кафедра лісового господарства

 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

КАФЕДРА  АГРОНОМІЇ

КАФЕДРА

АГРАРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Г.А. ХАЙЛІСА

КАФЕДРА

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Спеціальність 101 Екологія

Спеціальність 201 Агрономія

Спеціальність

208 Агроінженерія

Спеціальність

205 Лісове господарство

Спеціальність

187 «Деревообробні та меблеві технології»

Освітня програма

Агроінженерія»

(бакалавр + магістр)

Освітня програма

«Лісове господарство»

(бакалавр + магістр)

Освітня програма

«Деревообробні та меблеві технології»

(бакалавр)

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Освітня програма

«Екологія»

(бакалавр + магістр)

Освітня програма

«Агрономія»

(бакалавр + магістр)

Освітні програми:

«Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (магістр)

 

«Машин і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» (PhD)

Освітня програма

«Обладнання лісового комплексу» (магістр)

 

Освітні програми Факультету аграрних технологій та екології
Освітні програми Факультету аграрних технологій та екології

Життя факультету

Адреса ФАТЕ: вул. Львівська, 75, корпус Б, ауд. 363, м. Луцьк, Волинська обл., Україна, 43018

Телефони для довідок: +38 (0332) 74-61-08

E-mail: agro@lntu.edu.ua, fate_lntu@ukr.net 

Напишіть нам