Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: кандидат історичних наук, доцент

Іванців Василь Володимирович

Телефон: (0332) 74-61-35

Кафедра екології ЛНТУ має тридцятирічну історію та готує високопрофесійних фахівців у галузі охорони довкілля вже близько 20 років.

Кафедра є випусковою для забезпечення підготовки фахівців за освітніми програмами:

 • ОП Екологія підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія;
 • ОП Екологія підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія.

 

Якщо ви бажаєте стати професійним екологом – детальніше про наші освітні програми майбутні абітурієнти можуть дізнатись за посиланнями:

Спеціальність 101 Екологія (Бакалавр)

Спеціальність 101 Екологія (Магістр)

 

Кваліфікація наших випускників повністю відповідає Професійному стандарту «Еколог», затвердженому в Україні 4 травня 2022 р.:

Професійний стандарт «Еколог»

Освітній процес на кафедрі екології забезпечують науково-педагогічні працівники у складі завідувача кафедри, кандидата історичних наук, доцента Василя Іванціва, доктора географічних наук, професора Ярослава Мольчака, кандидатів географічних наук, доцентів Миколи Федонюка, Віталіни Федонюк, Ірини Мисковець, Сергія Панькевича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Сергія Бондарчука, кандидата педагогічних наук, доцента Людмили Коробчук. Незамінними помічниками наших студентів і викладачів є завідувач лабораторіями кафедри Ігор Пасичнюк та старший лаборант кафедри екології Оксана Жадько.

До освітнього процесу залучаються висококваліфіковані фахівці інших кафедр ЛНТУ, а також провідні спеціалісти наукових, державних управлінських та виробничих установ екологічного профілю на Волині. За час існування кафедри її співробітниками захищено чотири кандидатських та одну докторську дисертацію. Більшість викладачів мають значний науково-педагогічний стаж та практичний досвід роботи у виробничих та науково-дослідних установах. Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію у профільних наукових та навчальних закладах України і Євросоюзу, беруть участь в міжнародних наукових форумах. В доробку викладацького колективу кафедри екології – десятки фахових статей, публікацій, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, монографій, навчальних посібників та підручників, електронних навчально-методичних видань.

МИ В МЕДІА

Ми співпрацюємо з провідними природоохоронними, науково-дослідницькими та виробничими установами і організаціями в регіоні. Серед наших партнерів: Поліська дослідна станція ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»; Волинська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»; Державна екологічна інспекція у Волинській області; Шацький національний природний парк; НПП «Прип’ять – Стохід»; Ківерцівський НПП «Цуманська пуща»; Черемський природний заповідник; Волинський обласний еколого-натуралістичний центр; Волинська обласна Мала академія наук; підрозділи екологічної інспекції та органи екологічного управління в м. Луцьку та районних центрах Волинської області та інших областей України; Волинська митниця; Волинське обласне управління водних ресурсів; промислові підприємства регіону, агрофірми, холдинги; об’єднані територіальні громади.

Філії кафедри. Договори про співпрацю:

Установи – партнери надають можливості для проходження практик здобувачам та стажування для викладачів; регулярними є гостьові лекції провідних фахівців цих установ на кафедрі екології та інтегровані практичні заняття здобувачів на виробництві.

Навчання через науку – один з наших принципів. На кафедрі понад 15 років проводяться Круглі столи «Екологічні проблеми Волині» та Міжнародна науково-практична конференція «Енергетична безпека навколишнього середовища», тематичні наукові семінари, участь студентів – вітається і заохочується! Наші Наукові пікніки – традиційний і очікуваний захід в Луцьку.

Студенти кафедри щороку беруть участь у предметних олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, виборюючи перемоги.

На основі співпраці з зарубіжними ЗВО – партнерами ЛНТУ започатковано практику подвійних дипломів здобувачів кафедри екології.

На базі кафедри працює три стаціонарні секції Волинської обласної Малої академії наук (відділення «Науки про Землю», секції кліматології і метеорології, геології, геохімії та мінералогії, ГІС та ДЗЗ) та відділення «Географія» заочно-дистанційної школи МАН. Учні – вихованці наших викладачів є постійними переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів наукових робіт та проєктів, турнірів і олімпіад.

Щороку під час зимових канікул у співпраці з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром ми приймаємо десятки школярів з усієї області для навчання у очно-дистанційній школі «Екопростір».

Кафедра екології чекає на тих, кому не байдуже майбутнє нашої планети та рідного краю, хто хоче долучитися до вирішення глобальних екологічних проблем в Україні, у Європі та світі. Ми чекаємо на тих, хто любить природу не лише споглядально, але і активно.


 

 

У 2023 році кафедра екології Луцького національного технічного університету відзначатиме свій 30-річний ювілей. Вона є однією з перших випускаючих кафедр екології у Західному регіоні України.

Історія кафедри бере свій початок з вересня 1993 року, коли у складі технологічного факультету шляхом реорганізації було утворено кафедру екології та безпеки життєдіяльності.

Із 2001 року на базі кафедри, за ініціативи декана технологічного факультету, професора Ярослава Мольчака, було ліцензовано спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

В цей час при кафедрі розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю «Екологія».

В травні 2004 року на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності було утворено дві кафедри; кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності. Завідувачем кафедри екології було обрано доцента Олену Картаву.

У 2005 році на базі кафедри екології факультету екології та приладо-енергетичних систем розпочалася підготовка спеціалістів, а у 2006 році – магістрів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». З вересня 2009 року завідувачем кафедри екології став доцент Василь Іванців.

У 2018 році, як результат активного багаторічного розвитку агроекологічного напрямку прикладних досліджень на кафедрі, було ліцензовано спеціальність 201 Агрономія. Кафедра екології змінила свою назву на «кафедра екології та агрономії».

У 2021 – 2022 році колектив кафедри екології та агрономії успішно провів процедуру акредитації спеціальності 201 Агрономія, після чого, відповідно до рішення Вченої ради ЛНТУ від 30 серпня 2022 р., відбувся поділ кафедри на дві структурні одиниці: кафедру екології та новостворену кафедру агрономії. 

Таким чином, з вересня 2022 року кафедра екології знову стала відокремленим підрозділом факультету аграрних технологій та екології Луцького національного технічного університету.

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

вул. Львівська, 75, корпус «В»*

каб. № 353

ел. адреса:e@lntu.edu.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

ІВАНЦІВ

Василь Володимирович

завідувач кафедри

74-61-35

1-21

050-581-55-56

352

МОЛЬЧАК Ярослав Олександрович професор - - - 353

БОНДАРЧУК Сергій Петрович

доцент

-

-

-

353

КОРОБЧУК Людмила Іванівна

доцент

-

-

-

353

МИСКОВЕЦЬ Ірина Ярославівна

доцент

-

-

-

353

ПАНЬКЕВИЧ Сергій Григорович

доцент

-

-

-

353

ФЕДОНЮК Віталіна Володимирівна

доцент

-

-

-

353

ФЕДОНЮК Микола Ананійович

доцент

-

-

-

353

ПАСИЧНЮК Ігор Федорович

завідувач лабораторії

-

-

-

353

ЖАДЬКО Оксана Андріївна

лаборант

-

1-93

-

331

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі екології:


Проєкти освітніх програм «Екологія» (бакалавр, магістр), 2022 р.

Проєкти освітніх програм «Екологія» (бакалавр, магістр) 2023 р.

Архів проєктів освітніх програм

Рецензії та відгуки на освітні програми

 

Обговорення освітніх програм на кафедрі екології – це постійний та динамічний процес, який відбувається не лише після оприлюднення проєктів ОП, але і в процесі регулярних зустрічей з стейкхолдерами, студентами, випускниками, представниками інших ЗВО України та Європи під час щорічних Круглих столів «Екологічні проблеми Волині», науково-практичних семінарів, розширених засідань кафедри та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетична безпека навколишнього середовища». Детальніше про обговорення освітніх програм – у наступних інформаційних матеріалах:

Кафедра екології має давні та усталені традиції в галузі підготовки фахівців – екологів, які затребувані не тільки в нашій області, але і у всьому Північно-Західному регіоні України.

Наші випускники активно працюють у обласних та районних відділах Державної екологічної інспекції у Волинській області та ряду суміжних областей, у екологічних відділах Волинської митниці, в обласній екологічній прокуратурі, у відділах та департаментах екологічного спрямування у обласних та районних державних адміністраціях, міських радах, в регіональних управліннях водних ресурсів, у науково-дослідних та проектних установах регіону, в територіальних громадах та на провідних промислових і аграрних підприємствах регіону.

Особлива гордість кафедри – це наші випускники, що продовжили наукову кар’єру, захистили кандидатські дисертації і працюють у закладах вищої чи фахової освіти, у наукових установах України (Луцьк, Київ, Харків).

На даний час – шестеро випускників кафедри є кандидатами наук, ще п’ятеро – навчаються в аспірантурі.

Особливо вагомою є частка фахівців, які були підготовані на кафедрі екології ЛНТУ та працюють в природоохоронних установах регіону.

Зокрема, випускниками кафедри екології є:

Мирка Володимир, директор Черемського природного заповідника (Волинська обл.);

Христецька Марія, директор Шацького НПП (Волинська обл.);

Єргуньова Мирослава, директор НПП «Північне Поділля» (Львівська обл.);

Квач Ігор, директор Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» у 2015-2020 рр.

Ми особливо гордимося тим, що наші випускниці стали одними з перших в Україні жінок – керівників найбільших і знаних далеко за межами держави природних національних парків.

Серед керівників відділів, провідних спеціалістів та наукових співробітників усіх великих природоохоронних установ Північно-Західного регіону працюють випускники кафедри екології різних років.

Детальніше про випускників кафедри – у наступних інформаційних матеріалах.


Проєкт «Ті, що відкривають шлях до успіху» кафедра екології

Відзначення ювілею факультету ФЕТЕ: знані випускники кафедри – почесні учасники свята

Відзначення 55-річчя ЛНТУ: про випускників кафедри екології - кандидатів наук в різних галузях

Луцький національний технічний університет активно розвиває партнерство з провідними європейськими та світовими ЗВО, укладено десятки договорів про співпрацю за різними напрямками і галузями діяльності, в тому числі – щодо подвійних дипломів для здобувачів.

Координує дану роботу міжнародний відділ ЛНТУ.

Практика подвійних дипломів є поширеною в університеті. Кафедра екології долучена до даного напрямку співпраці та має успішний досвід захисту здобувачами диплому в ЛНТУ і в європейських ЗВО-партнерах.

На даний час випускниці кафедри Заяць Ольга та Мартиненко Анна, які навчалися за програмами подвійного диплому у ЛНТУ та у польських ЗВО – наших партнерах, успішно працюють за фахом в Республіці Польща.

Детальніше про програму – у наступних інформаційних матеріалах і документах.


Подвійний диплом

Новини міжнародної співпраці

Практична підготовка екологів – це одна з найважливіших складових становлення майбутнього фахівця, вагомий компонент формування професійних навичок (hard skills) та загальних вмінь, компетентностей, розуміння принципів співпраці в колективі, навичок практичної взаємодії, міжособистісної комунікації (soft skills). Тому значна увага надається на кафедрі організації навчальних, виробничих та переддипломних практик студентів.

Практична підготовка здобувачів здійснюється кафедрою за сприяння та організаційно-методичного забезпечення навчально-наукового центру "Volyn Business Hub", що працює в ЛНТУ.

З нормативною базою в сфері організації практик, договорами про проведення практик, договорами про співпрацю з стейкхолдерами, а також із зразками всіх необхідних здобувачу документів для успішного проходження практики можна ознайомитися за посиланнями:

Доброю багаторічною традицією є виїзні навчальні практики, маршрути яких пролягають до найцікавіших природоохоронних об’єктів і територій Західної України. Щороку місце наступної мандрівки вибирається з врахуванням побажань самих студентів (через опитування), можливостей організації поїздки, згоди установи, яка приймає екскурсантів.

Ми побували в Карпатах і Медоборах, на Шацьких озерах та в Соколиних горах, ми захоплювалися колекціями дорогоцінного каміння у Хорошеві та були вражені базальтовими і гранітними кар’єрами Житомирщини і Рівненщини. Ми обстежували терикони Нововолинська і форсували вбрід Черемське болото. Ми – студенти екологи ЛНТУ!

 
Відповідально підходить кафедра до організації виробничих та переддипломних практик здобувачів. Для їх проходження підписані договори з провідними науковими, науково-виробничими, виробничими та природоохоронними установами регіону.

Під час виїзних практик ми відвідали всі заповідники і більшість національних природних парків у Західному регіоні України. Розгорнуті звіти про різні види практичної підготовки студентів – в наступних інформаційних матеріалах.


Практичні заняття на виробництві, у науково-дослідних установах та лабораторіях, виїзні практики екологів

 

 

Керівники ЛНТУ та обласної фітосанітарної лабораторії уклали договір про співпрацю

Студенти кафедри екології та агрономії побували на Поліській дослідній станції Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

Студентам ЛНТУ розповіли про екологічність та інновації в агрономії: відкрита лекція від продукт-менеджера компанії «Тімак Агро Україна» Марії Панас

Здобувачі кафедри - в лабораторії ґрунтової біології (Зінчук М.І.)

Здобувачі на практиці з ґрунтознавства

Осінні мандрівки: дерево, що «тримає» Волинь, сторічний дуб і водосховище: екологи відвідали Горинські крутосхили

Екоакція до Дня Землі: садимо берізки

Лабораторії та експерименти: студенти ЛНТУ у Поліській дослідній станції

Студенти екологи та агрономи на виставці комах і метеликів

Про Хіларі і Трампа, бізонячий футбол та порятунок тварин із зони бойових дій: студенти–екологи на практичному занятті в Луцькому зоопарку

Практичні заняття в екологічній лабораторії Студентського проектно-виробничого екологічного бюро

Практичні заняття з «Метеорології та кліматології» у Волинському обласному центрі з гідрометеорології

 

Навчання через науку та профільна профорієнтаційна робота з майбутніми абітурієнтами – це один з принципів організації освітнього процесу на кафедрі екології.

При кафедрі діють три стаціонарні секції КУ «Волинська обласна Мала академія наук» (далі – МАН):

 • секція кліматології та метеорології (керівник – доцент Віталіна Федонюк) працює при кафедрі з 2013 р.;
 • секція геології, геохімії та мінералогії (керівник – доцент Микола Федонюк) працює при кафедрі з 2017 р.;
 • відділення «Географія» заочно-дистанційної школи МАН розпочало роботу при кафедрі з 2020 р.;
 • у 2022 р., після включення у програму Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України відділення «ГІС та ДЗЗ» і абсолютної перемоги вихованки М.А. Федонюка, Мілани Семенюк у ІІІ, заключному, етапі даного конкурсу, було започатковано також стаціонарну секцію ГІС та ДЗЗ.

Слухачі секцій реалізовують свої наукові дослідження в галузі сучасних актуальних напрямків природничої науки:

 • оцінка наслідків кліматичних змін та шляхи адаптації до них;
 • дослідження природних та антропогенних процесів на земній поверхні методами ГІС і ДЗЗ;
 • аналіз сучасних проявів геологічних і геохімічних процесів в регіоні, вивчення засад екологічної геології;
 • ГІС-картографування природних та антропогенних явищ і процесів;
 • вдосконалення методів моніторингу екологічного стану геологічного, водного, грунтового середовища, атмосферного повітря та біосферних об’єктів.

За період роботи секцій їх вихованці здобули більше 25 нагород на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конкурсах, серед учнів – стипендіати Президента України, стипендіати Луцької міської ради та Волинської обласної ради. Значна частина слухачів секцій МАН в подальшому стає студентами кафедри екології; вони продовжують свої наукові дослідження на іншому рівні,З 2019 р. при кафедрі, в співпраці з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром, під час зимових або весняних канікул для школярів Волинської області започатковано організацію навчальних шкіл. На постійній основі взимку працює школа спілкування з природою «Екопростір». До участі у школі долучилися учні старших класів, небайдужі до екологічних проблем та зацікавлені у природничих науках. Під час занять слухачі школи можуть послухати тематичні лекції, власноруч випробувати різні прилади для екологічного моніторингу, відчути себе майбутніми студентами університету, поспілкуватися з його викладачами та головне, визначитися у виборі своєї професії. Науковці кафедри активно долучаються також до проведення занять та роботи з учнями у школі юних агрономів та малій лісовій академії на факультеті аграрних технологій та екології.


Ми не втрачаємо зв'язок з нашими вихованцями стаціонарних секцій МАН та заочно-дистанційних шкіл для учнів і після того, як вони обирають для навчання інший ЗВО: наукова співпраця продовжується у формі спільних публікацій, участі у конференціях, форумах всеукраїнського та міжнародного рівня. На даний час науковцями кафедри в співавторстві з слухачами стаціонарних секцій МАН опубліковано понад 40 наукових праць, у тому числі – статті у профільних фахових журналах України.


Детальніше про результати співпраці кафедри екології з КУ «Волинська обласна Мала академія наук» та здобутки вихованців – у наступних інформаційних повідомленнях.


 

 

Доброю традицією кафедри екології є запрошення до читання лекцій та проведення практичних занять для майбутніх екологів провідних фахівців, виробничників, спеціалістів у галузі екологічного управління та права, природоохоронної справи.

На гостьові лекції до наших студентів приходять очільники та наукові співробітники установ природно-заповідного фонду Волинського регіону, керівники та інспектори Державної екологічної інспекції, представники науково-дослідних установ, екологічних лабораторій, управлінських структур, закордонні гості.

 

 

Традиційно до спілкування зі здобувачами ОП «Екологія» бакалаврського та магістерського рівня запрошуються усі нові партнери ЗВО, з якими університет підписує договори про співпрацю.

А якщо лекція в аудиторії неможлива – тоді ми йдемо до вас, на виробництво, в інститут, у лабораторію, на очисні споруди чи на дослідницько-експериментальну станцію! Детальніше – у наступних інформаційних матеріалах.