Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: кандидат історичних наук, доцент

Іванців Василь Володимирович

Телефон: (0332) 74-61-35

Кафедра екології ЛНТУ має тридцятирічну історію та готує високопрофесійних фахівців у галузі охорони довкілля вже близько 20 років.

Кафедра є випусковою для забезпечення підготовки фахівців за освітніми програмами:

  • ОП Екологія підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія;
  • ОП Екологія підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія.

 

Якщо ви бажаєте стати професійним екологом – детальніше про наші освітні програми майбутні абітурієнти можуть дізнатись за посиланнями:

Спеціальність 101 Екологія (Бакалавр)

Спеціальність 101 Екологія (Магістр)

 

Кваліфікація наших випускників повністю відповідає Професійному стандарту «Еколог», затвердженому в Україні 4 травня 2022 р.:

Професійний стандарт «Еколог»

Освітній процес на кафедрі екології забезпечують науково-педагогічні працівники у складі завідувача кафедри, кандидата історичних наук, доцента Василя Іванціва, доктора географічних наук, професора Ярослава Мольчака, кандидатів географічних наук, доцентів Миколи Федонюка, Віталіни Федонюк, Ірини Мисковець, Сергія Панькевича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Сергія Бондарчука, кандидата педагогічних наук, доцента Людмили Коробчук. Незамінними помічниками наших студентів і викладачів є завідувач лабораторіями кафедри Ігор Пасичнюк та старший лаборант кафедри екології Оксана Жадько.

До освітнього процесу залучаються висококваліфіковані фахівці інших кафедр ЛНТУ, а також провідні спеціалісти наукових, державних управлінських та виробничих установ екологічного профілю на Волині. За час існування кафедри її співробітниками захищено чотири кандидатських та одну докторську дисертацію. Більшість викладачів мають значний науково-педагогічний стаж та практичний досвід роботи у виробничих та науково-дослідних установах. Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію у профільних наукових та навчальних закладах України і Євросоюзу, беруть участь в міжнародних наукових форумах. В доробку викладацького колективу кафедри екології – десятки фахових статей, публікацій, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, монографій, навчальних посібників та підручників, електронних навчально-методичних видань.

МИ В МЕДІА

Ми співпрацюємо з провідними природоохоронними, науково-дослідницькими та виробничими установами і організаціями в регіоні. Серед наших партнерів: Поліська дослідна станція ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»; Волинська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»; Державна екологічна інспекція у Волинській області; Шацький національний природний парк; НПП «Прип’ять – Стохід»; Ківерцівський НПП «Цуманська пуща»; Черемський природний заповідник; Волинський обласний еколого-натуралістичний центр; Волинська обласна Мала академія наук; підрозділи екологічної інспекції та органи екологічного управління в м. Луцьку та районних центрах Волинської області та інших областей України; Волинська митниця; Волинське обласне управління водних ресурсів; промислові підприємства регіону, агрофірми, холдинги; об’єднані територіальні громади.

Філії кафедри. Договори про співпрацю:

Установи – партнери надають можливості для проходження практик здобувачам та стажування для викладачів; регулярними є гостьові лекції провідних фахівців цих установ на кафедрі екології та інтегровані практичні заняття здобувачів на виробництві.

Навчання через науку – один з наших принципів. На кафедрі понад 15 років проводяться Круглі столи «Екологічні проблеми Волині» та Міжнародна науково-практична конференція «Енергетична безпека навколишнього середовища», тематичні наукові семінари, участь студентів – вітається і заохочується! Наші Наукові пікніки – традиційний і очікуваний захід в Луцьку.

Студенти кафедри щороку беруть участь у предметних олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, виборюючи перемоги.

На основі співпраці з зарубіжними ЗВО – партнерами ЛНТУ започатковано практику подвійних дипломів здобувачів кафедри екології.

На базі кафедри працює три стаціонарні секції Волинської обласної Малої академії наук (відділення «Науки про Землю», секції кліматології і метеорології, геології, геохімії та мінералогії, ГІС та ДЗЗ) та відділення «Географія» заочно-дистанційної школи МАН. Учні – вихованці наших викладачів є постійними переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів наукових робіт та проєктів, турнірів і олімпіад.

Щороку під час зимових канікул у співпраці з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром ми приймаємо десятки школярів з усієї області для навчання у очно-дистанційній школі «Екопростір».

Кафедра екології чекає на тих, кому не байдуже майбутнє нашої планети та рідного краю, хто хоче долучитися до вирішення глобальних екологічних проблем в Україні, у Європі та світі. Ми чекаємо на тих, хто любить природу не лише споглядально, але і активно.


 

 

У 2023 році кафедра екології Луцького національного технічного університету відзначатиме свій 30-річний ювілей. Вона є однією з перших випускаючих кафедр екології у Західному регіоні України.

Історія кафедри бере свій початок з вересня 1993 року, коли у складі технологічного факультету шляхом реорганізації було утворено кафедру екології та безпеки життєдіяльності.

Із 2001 року на базі кафедри, за ініціативи декана технологічного факультету, професора Ярослава Мольчака, було ліцензовано спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

В цей час при кафедрі розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю «Екологія».

В травні 2004 року на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності було утворено дві кафедри; кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності. Завідувачем кафедри екології було обрано доцента Олену Картаву.

У 2005 році на базі кафедри екології факультету екології та приладо-енергетичних систем розпочалася підготовка спеціалістів, а у 2006 році – магістрів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». З вересня 2009 року завідувачем кафедри екології став доцент Василь Іванців.

У 2018 році, як результат активного багаторічного розвитку агроекологічного напрямку прикладних досліджень на кафедрі, було ліцензовано спеціальність 201 Агрономія. Кафедра екології змінила свою назву на «кафедра екології та агрономії».

У 2021 – 2022 році колектив кафедри екології та агрономії успішно провів процедуру акредитації спеціальності 201 Агрономія, після чого, відповідно до рішення Вченої ради ЛНТУ від 30 серпня 2022 р., відбувся поділ кафедри на дві структурні одиниці: кафедру екології та новостворену кафедру агрономії. 

Таким чином, з вересня 2022 року кафедра екології знову стала відокремленим підрозділом факультету аграрних технологій та екології Луцького національного технічного університету.

Обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами (випускниками, роботодавцями та здобувачами кафедри)

Обговорення освітніх програм на кафедрі екології – це постійний та динамічний процес, який відбувається не лише після оприлюднення проєктів ОП, але і в процесі регулярних зустрічей з стейкхолдерами, студентами, випускниками, представниками інших ЗВО України та Європи під час щорічних Круглих столів «Екологічні проблеми Волині», науково-практичних семінарів, розширених засідань кафедри та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетична безпека навколишнього середовища». Детальніше про обговорення освітніх програм – у наступних інформаційних матеріалах:

Наукові напрямки

Викладачі кафедри мають вагомий науковий доробок та залучають здобувачів до науково-пошукової роботи. Висока публікаційна активність викладацького колективу кафедри екології підтверджується десятками опублікованих фахових статей, публікацій, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science, монографій, навчальних посібників та підручників, електронних навчально-методичних видань.

Щороку викладачі та студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних форумах, конференціях, з’їздах та конгресах, реалізуючи на практиці гасло «навчання через науку».

1

Значний обсяг наукових публікацій здійснено під керівництвом або за участі проф., д. геогр. н. Ярослава Олександровича Мольчака.

2

Викладачі кафедри є членами наглядової ради Національного агентства водних ресурсів України, Басейнових рад р. Західний Буг, р. Прип’ять, Координаційної ради Шацької міжвідомчої науково-дослідної екологічної лабораторії, Науково-технічних рад Шацького НПП, Черемського ПЗ, Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» та інших дорадчих органів.

Починаючи з 2014 р., на кафедрі розпочалося видання науково-практичного журналу «Екологічні нотатки», в якому публікують результати своїх досліджень українські та зарубіжні вчені, студенти та аспіранти.

23

Протягом тривалого часу на постійній основі на кафедрі проводяться Круглий стіл «Екологічні проблеми Волині» та Міжнародна науково-практична конференція «Енергетична безпека навколишнього середовища», які є осередком зустрічей та дискусій науковців регіону, фахівців-практиків у галузі екології та захисту довкілля України та наших європейських сусідів

4567

Наші здобувачі активно долучаються до наукової роботи, їх доповіді – у програмах усіх заходів, що проводяться на кафедрі.

У ЛНТУ видається «Студентський науковий вісник» – багатопрофільний журнал, у випусках якого, в серії «Природничі та технічні науки», активно публікують результати своїх наукових розробок студенти кафедри екології.

8

Щороку проводяться загально-факультетські наукові конференції студентів, за результатами яких публікуються збірники тез виступів, а кращих доповідачів відзначають грамотами та дипломами.

Здобувачі кафедри екології також є активними учасниками і переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів наукових студентських робіт, студентських предметних олімпіад, хакатонів та проєктних конкурсів екологічного спрямування.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки. Гурток «Екобезпека Полісся», що діє під керівництвом доц., к. геогр. н. Віталіни Федонюк, має вагомі здобутки своїх слухачів у конкурсах наукових робіт та проектів.

У 2022 р. започатковано роботу гуртка «Екологічний моніторинг», тематика занять гуртка в основному присвячена вивченню можливостей застосування методів ІКТ та ДЗЗ  в екології. Гурток веде доц., к. геогр. н. Микола Федонюк, під керівництвом якого студенти виборювали високі призові місця на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах наукових робіт.

фото

Наукові теми та договори НДР

Науково-педагогічні працівники кафедри завершили у 2022 р. розробку двох комплексних науково-дослідних тем:

Назва наукової теми

Виконавці

1

Наукове обґрунтування оптимізації структури та функціонування і оптимізації екологічної мережі та об'єктів природо-заповідного фонду Волинської області. Терміни виконання – початок роботи 01.01.2020 р.- кінець роботи 31.12.2022 р.  № ДР 0120U105768.

Науковий керівник – к.і.н., доц. Іванців В.В., виконавці – к.г.н., доц. Федонюк В.В., к.г.н., доц. Федонюк М.А., к.с.-г.н., доц. Волянський В.О., к.г.н., доц.. Мисковець І.Я., д.г.н., проф. Мольчак Я.О.

2

Розробка технологій виготовлення органічних добрив методом біоферментації в умовах ССЗ західного Полісся України. Терміни виконання – початок роботи 01.01.2020 р. - кінець роботи 31.12.2022 р.   № ДР 0120U105769.

Науковий керівник -  канд. с.-г.н., доц. кафедри агрономії Луцького НТУ Мерленко І.М. Виконавці – канд. с.-г.н., доц. Бондарчук С.П.;  канд. пед. наук, доц. Коробчук Л.І.; канд. геогр. наук, доц. Панькевич С.Г., ст. викл. Картавий А.Г.

 

У 2023 р. науковці кафедри екології розпочали роботу над новою науково-дослідною темою:

Назва теми

Виконавці

1

Методологія та практика екологічного моніторингу територіальних громад Волинської області.  № ДР 0123U101002

Керівник – к.і.н.,доц. Іванців В.В. Відповідальний виконавець -  к.г.н., доц. Федонюк М. А.

Виконавці:

к.г.н доц, Федонюк В. В.

к.с.-г.н., доц Бондарчук С. П.

к.п.н доц, Коробчук Л. І.

к.г.н доц., Мисковець І. Я.

д.г.н проф. Мольчак  Я. О.

к.г.н доц. Панькевич С. Г.

Науковці кафедри разом із здобувачами також виконують прикладні дослідження екологічного спрямування на замовлення установ, підприємств, організацій, серед реалізованих господарсько-договірних тем – договори консультативного та дослідницько-пошукового типу, укладені з ДП СЛАП «Любешівагроліс», ТОВ «ВОЛИНСЬКА ЯГІДКА», Черемським ПЗ, ТзОВ «Вотерструм», Підгайцівською ОТГ, Управлінням агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації, ВОУЛМГ.  

Науковці ЛНТУ взяли участь у черговій НТР Черемського природного заповідника (червень 2023)

Наукові теми, договори НДР

Наукова експедиція за темою НДР в Черемському ПЗ

Викладачі кафедри – у складі науково-технічної ради Черемського ПЗ

Науковці кафедри екології взяли участь в  черговому засіданні Науково-технічної ради Черемського ПЗ (листопад 2023)

Наукові заходи

Новини наукової співпраці


Круглий стіл «Екологічні проблеми Волині»

Проведення Круглого столу «Екологічні проблеми Волині» у 2023 р.

Проведення Круглого столу «Екологічні проблеми Волині» у 2022 р.

Проведення Круглого столу «Екологічні проблеми Волині» у 2019 р.

Проведення Круглого столу «Екологічні проблеми Волині» у 2018 р.

Проведення Круглого столу «Екологічні проблеми Волині» у 2015 р.


Міжнародна науково-практична конференція «Енергетична безпека навколишнього середовища»

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетична безпека навколишнього середовища у 2023 р.

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетична безпека навколишнього середовища у 2021 р.

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Енергетична безпека навколишнього середовища у 2019 р.

Науково-дослідні лабораторії, філії

Філії кафедри. Договори про співпрацю

 

Установи – партнери надають можливості для проходження практик здобувачам та стажування для викладачів; регулярними є гостьові лекції провідних фахівців цих установ на кафедрі екології та інтегровані практичні заняття здобувачів на виробництві.

Звіти кафедри про наукову та науково-технічну діяльність
Міжнародна активність НПП кафедри
Міжнародна активність здобувачів кафедри
Програми подвійного диплому
Міжнародні проекти кафедри

Кафедра екології має давні та усталені традиції в галузі підготовки фахівців – екологів, які затребувані не тільки в нашій області, але і у всьому Північно-Західному регіоні України.

Наші випускники активно працюють у обласних та районних відділах Державної екологічної інспекції у Волинській області та ряду суміжних областей, у екологічних відділах Волинської митниці, в обласній екологічній прокуратурі, у відділах та департаментах екологічного спрямування у обласних та районних державних адміністраціях, міських радах, в регіональних управліннях водних ресурсів, у науково-дослідних та проектних установах регіону, в територіальних громадах та на провідних промислових і аграрних підприємствах регіону.

Особлива гордість кафедри – це наші випускники, що продовжили наукову кар’єру, захистили кандидатські дисертації і працюють у закладах вищої чи фахової освіти, у наукових установах України (Луцьк, Київ, Харків).

На даний час – шестеро випускників кафедри є кандидатами наук, ще п’ятеро – навчаються в аспірантурі.

Особливо вагомою є частка фахівців, які були підготовані на кафедрі екології ЛНТУ та працюють в природоохоронних установах регіону.

Зокрема, випускниками кафедри екології є:

Мирка Володимир, директор Черемського природного заповідника (Волинська обл.);

Христецька Марія, директор Шацького НПП (Волинська обл.);

Єргуньова Мирослава, директор НПП «Північне Поділля» (Львівська обл.);

Квач Ігор, директор Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» у 2015-2020 рр.

Ми особливо гордимося тим, що наші випускниці стали одними з перших в Україні жінок – керівників найбільших і знаних далеко за межами держави природних національних парків.

Серед керівників відділів, провідних спеціалістів та наукових співробітників усіх великих природоохоронних установ Північно-Західного регіону працюють випускники кафедри екології різних років.

Детальніше про випускників кафедри – у наступних інформаційних матеріалах.


Проєкт «Ті, що відкривають шлях до успіху» кафедра екології

Відзначення ювілею факультету ФЕТЕ: знані випускники кафедри – почесні учасники свята

Відзначення 55-річчя ЛНТУ: про випускників кафедри екології - кандидатів наук в різних галузях

Консультаційні послуги та психологічна підтримка студентів і працівників ЛНТУ

Майборода Оксана Леонтіївна  - психолог, медіатор, фахівець з психореабілітації військових, доцент кафедри соціогуманітарних технологій

Е-mail: anonimys@lntu.edu.ua

САВЧУК НАДІЯ АНТОНІВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій ЛНТУ

n.savchuk@lutsk-ntu.com.uaмоб. тел. +380667213445


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

ЗИЦИК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

доцент кафедри права

E-mail: antykorlntu@gmail.com

Телефон гарячої лінії: +38(097)684-74-76

Графік роботи: 08:30-18:00 год


Онлайн-форма для звернень до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

вул. Львівська, 75, корпус «В»*

каб. № 353

ел. адреса:e@lntu.edu.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

ІВАНЦІВ

Василь Володимирович

завідувач кафедри

74-61-35

1-21

050-581-55-56

352

МОЛЬЧАК Ярослав Олександрович професор - - - 353

БОНДАРЧУК Сергій Петрович

доцент

-

-

-

353

КОРОБЧУК Людмила Іванівна

доцент

-

-

-

353

МИСКОВЕЦЬ Ірина Ярославівна

доцент

-

-

-

353

ПАНЬКЕВИЧ Сергій Григорович

доцент

-

-

-

353

ФЕДОНЮК Віталіна Володимирівна

доцент

-

-

-

353

ФЕДОНЮК Микола Ананійович

доцент

-

-

-

353

ПАСИЧНЮК Ігор Федорович

завідувач лабораторії

-

-

-

353

ЖАДЬКО Оксана Андріївна

лаборант

-

1-93

-

331

Доброю традицією кафедри екології є запрошення до читання лекцій та проведення практичних занять для майбутніх екологів провідних фахівців, виробничників, спеціалістів у галузі екологічного управління та права, природоохоронної справи.

На гостьові лекції до наших студентів приходять очільники та наукові співробітники установ природно-заповідного фонду Волинського регіону, керівники та інспектори Державної екологічної інспекції, представники науково-дослідних установ, екологічних лабораторій, управлінських структур, закордонні гості.

 

 

Традиційно до спілкування зі здобувачами ОП «Екологія» бакалаврського та магістерського рівня запрошуються усі нові партнери ЗВО, з якими університет підписує договори про співпрацю.

А якщо лекція в аудиторії неможлива – тоді ми йдемо до вас, на виробництво, в інститут, у лабораторію, на очисні споруди чи на дослідницько-експериментальну станцію! Детальніше – у наступних інформаційних матеріалах.

Наказ про проведення акредитації

Звіт самоаналізу ОП Екологія (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)
Звіт самоаналізу ОП Екологія (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

Програма візиту ЕГ

Експертний висновок ГЕР

Оголошення про відкриту зустріч

Оголошення про проведення відкритої зустрічі з експертною групою щодо акредитаційної експертизи освітньої програми "Екологія" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 

    У вівторок, 2 квітня 2024 року, 0 16.10 відбудеться відкрита зустріч з членами експертної групи щодо  проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

   Зустріч проводитиметься у режимі відеоконференції, всі бажаючі можуть долучитися за посиланням:

Відкрита зустріч з експертами: ID 11121 Луцький національний технічний університет ОП "Екологія"

Час: 02 квітня, 2024 16:10

Підключитися до конференції Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/88423532117?pwd=RWhmlfd3uihPtZBYh2HbUoxHVyXaKC.1

Ідентифікатор конференції: 884 2353 2117

Пароль: 2024