Перейти до основного вмісту
Матеріали ХІIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції "Економіка підприємства: теорія та практика" (29 березня 2024 р., м. Луцьк)
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для молодих учених та студентів «Якість та безпечність товарів»
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ", 10 квітня 2024 року
ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ»
V Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-психологічна допомога і соціальна робота: виклики сучасності»
VIІI міжнародна науково-практична конференція "Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей
VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТК-2024 «ПРОГРЕСИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ»
І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «МАРКЕТИНГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
МАТЕРІАЛИ ІV СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» 24 травня 2024 р
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО- ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій»
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку" (16 травня 2024 р., м. Луцьк)
Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК"
Матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. (19 травня 2023 р. м. Луцьк)
Матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. "Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку" (18–19 трав. 2023р., м. Луцьк)
Матеріали ХІI Всеукр. студент. наук.-практ. Інтернет-конф. "Економіка підприємства: теорія та практика" (20-21 квіт. 2023 р., м. Луцьк)
IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ», 11-12 травня 2023р.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Синергія освіти, науки, виробництва в умовах глобальних викликів сьогодення» (29 березня 2023 року)
IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» (ІТОНВ-2023)
VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів "Якість та безпечність товарів" ( 28 квітня 2023 року)
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ»
МАТЕРІАЛИ ІІІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» 26 травня 2023 р
МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» 19 травня 2023 р
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (в змішаному онлайн-офлайн форматі) ЛЕГКА АТЛЕТИКА В УКРАЇНІ: СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ (15 листопада 2022 р. м.Луцьк)
МАТЕРІАЛИ ІX МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»
МАТЕРІАЛИ VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи» 21-22 жовтня 2022 р.
Матеріали V-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку" (20 жовтня 2022 року, м. Луцьк)
VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ТОВАРІВ
І Міжнародна науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ", 6 квітня 2022 року
МАТЕРІАЛИ ІІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» 27 травня 2022 р.
МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО- ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» 20 травня 2022 р.
Матеріали І Міжнародної інтернет-конференції «Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці» (18 трав. 2021 р., м. Луцьк)
Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ" (26 березня 2021 рік, м. Луцьк)
ІV Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВІСТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ"
МАТЕРІАЛИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "МОВА І НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ: ВИКЛИКИ, ПРІОРІТЕТИ, ПЕРСПЕКТИВИ"
МАТЕРІАЛИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття» 28 травня 2021 р.
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» 14 травня 2021 р.
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ "Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи"
ІІІ Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВІСТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ"
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА І СОЦІАЛЬНА РОБОТА:ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
Х МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції»
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ"