Перейти до основного вмісту
бці

Основою університетської інноваційної конкурентоспроможності
мають стати люди, їх знання та результати наукової діяльності

 

Бізнес-інноваційний центр (далі БІ центр) - інформаційно-комунікативна платформа наукової та інноваційної інфраструктури у ЛНТУ для формування середовища концентрації інтелектуального капіталу, генерування ідей, нових наукових знань та технологій. БІ центр створено у грудні 2019р. Діяльність БІ центру та взаємодію з іншими підрозділами та організаціями забезпечують:

федорусь

Федорусь Любов Андріївна – директор
 

клименко

Клименко Олександр Дмитрович - провідний фахівець (сфера інтелектуальної власності)

11

Ільчук Світлана Володимирівна – фахівець з трансферу технологій та інноваційної роботи І к.

Мета діяльності БІ центру – створення умов для забезпечення виконання основних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, передбачених основними напрямками подальшого розвитку науки та інновацій,
 координація наукової та інноваційної діяльності в ЛНТУ та створення сприятливого інноваційного середовища для підтримки впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій,
набуття, охорона та захист об’єктів права інтелектуальної власності, передача майнових прав на технології та/або їх складові, створені за рахунок коштів державного бюджету.

Основні завдання БІ центру:

 • організація, планування, координація, контроль наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у ЛНТУ;
 • спрямування проведення на кафедрах досліджень та розробок за пріоритетними напрямами наукової та інноваційної діяльності для забезпечення інноваційного розвитку регіону;
 • координація планування наукових заходів у ЛНТУ;
 • координація Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у ЛНТУ;
 • координація Всеукраїнської студентської олімпіади у ЛНТУ відповідно до наказу МОНУ;
 • координація проведення конкурсу на здобуття стипендій та премій Кабінету Міністрів України (КМУ), Верховної Ради (ВР) для молодих вчених, тощо;
 • супровід набуття та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;
 • поширення знань з питань створення та правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності;
 • реєстрація технологій та сприяння просуванню їх на ринок.
   

Запрошуємо зацікавлених науковців, студентів, фізичних осіб, представників інноваційно-орієнтованого бізнесу, інвесторів, підприємства до співпраці та нарощування конкурентоспроможності нашого регіону на шляху від ідеї до ринку.

Наші контакти:
м. Луцьк, вул. Львівська, 75 корпус А, кабінет 220а

bi_center@lutsk-ntu.com.ua

nnv@lntu.edu.ua

(0332) 74-61-18