Перейти до основного вмісту

Технології, які створені у ЛНТУ за рахунок коштів державного бюджету (загального та/або спеціального фонду державного бюджету) підлягають обов’язковій реєстрації у БД “Технології України” у місячний термін з дня закінчення науково-дослідних робіт (НДР)!

Окремо слід звернути увагу на закриття НДР в межах робочого часу науково-педагогічних працівників: передбачається обов’язкова реєстрація технології, якщо в реєстраційно-облікових документах НДР у полі “9153. Очікувані результати вказано код 002- технології.

Отримати консультації щодо здійснення процедури реєстрації технологій, створених або придбаних за державні кошти можна у бізнес-інноваційному центрі, звернувшись до

Федорусь Любов Андріївни,

кабінет 220,а     вул. Львівська,75

м. Луцьк            тел. 74-61-18

bi_center@lutsk-ntu.com.ua

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням

 http://www.uintei.kiev.ua/page/zdiysnennya-reyestraciyi-tehnologiy-ta-yih-skladovyh

 

Об'єкт технології – наукові та науково-технічні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх сукупність), в яких відображено перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції.

 

Рівні готовності технологій:

TRL1 – сформульовано базові принципи технології;

TRL2 – сформульовані технологічні рішення – на цьому рівні також досліджуються базові принципи виробництва та визначаються можливі ринки збуту;

TRL3 – проведено першу оцінку застосування ідеї і технології, концепцію доведено експериментально;

TRL4 – перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії;

TRL5 – перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому середовищі;

TRL6 – здійснено випуск дослідного зразка продукту, включаючи тестування в робочому середовищі користувача;

TRL7 – проведено демонстрацію пілотного виробництва на малій партії, а продукт офіційно запущений на перші пробні ринки;

TRL8 – виробництво з використанням технології повністю перевірене, затверджене і готове до запуску, а продукт представлений на більшості національних і загальних ринках.

 

Комерціалізація технологій (досліджень і розробок) - діяльність, яка спрямована на створення доходу від використання результатів науково-технічної діяльності. Основними формами комерціалізації є: використання прав на інтелектуальну власність (договори про передачу патенту і ліцензійні договори); створення нових компаній, заснованих на технологіях (що використовують результати науково-технічної діяльності); дослідні контракти.

 

Трансфер технології - передача технології, що оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки  щодо технології та/або її складових. Метою трансферу технологій може бути як комерційне використання технологій (у виробництві товарів та послуг, залучення додаткових ресурсів для подальших досліджень і розробок тощо), так і некомерційне їх використання.

1. Технологія одержання неохолоджуваного чутливого елемента для фотоприймача ІЧ-випромінювання на основі монокристалів кремнію / Technology for obtaining of the non-cooled sensitive element for IR photo detector on the basis of silicon single crystal  - Державний реєстраційний номер: 0620U000066 (зареєстровано 28.02.2020);


2. Універсальна ресурсозберігаюча технологія збирання льону / Universal resource-saving flax harvesting technology - Державний реєстраційний номер: 0620U000069 (зареєстровано 04.03.2020);


3. Технологія виробництва органічних багатошарових чипсів / Technology of production of organic multilayer chips. Державний реєстраційний номер: 0621U000047 (зареєстровано 16.04.2021).


4. Технологія інгібіторного протикорозійного захисту поверхні металу / Technology of inhibitory corrosion protection of metal surface - Державний реєстраційний номер: 0622U000008 (зареєстровано 18.01.2022)