Перейти до основного вмісту

Кафедра будівництва та цивільної інженерії періодично організовує гостьові лекції для здобувачів вищої освіти ступеня магістр та бакалавр освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія». Цього разу заступник декана факультету архітектури, будівництва та дизайну доцент Ірина Задорожнікова запросила колегу з Київського національного університету будівництва і архітектури – доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Олега Анатолійовича Фесенка з лекцією «Вогнестійкість будівельних конструкцій».

БЦІ БЦІ


Слухати лекцію науковця з Києва викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти зібралися в аудиторії, більшість магістрів долучилися дистанційно.

Олег Анатолійович розпочав свою лекцію розповіддю про своє перше знайомства з нашим містом ще в 2011 році, коли обстежував конструкції після пожежі. Лектор наголосив, що, на жаль, пожежі в Україні трапляються дуже часто, завдаючи чималих матеріальних збитків, загибелі і травмуванню людей.

БЦІБЦІБЦІ


Вогнестійкість будівель нормується певними документами: ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги; ДБН В.1.2-7:2021. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.

Вогнестійкість, як явище, це властивість конструкцій та матеріалів зберігати несучі і (або) огороджувальні функції за умов пожежі. У ширшому розумінні вогнестійкість розглядається як здатність конструктивної системи, її частини або окремої конструкції виконувати несучу та/або огороджувальну функцію для заданого рівня навантаження, визначеного вогневого впливу та визначеного проміжку часу.

БЦІБЦІБЦІ


Щоб уніфікувати пожежі в нормативних документах введено Стандартний температурний режим.

Є три граничних стани будівельних конструкцій з вогнестійкості – Rграничний стан за ознакою втрати несучої здатності, Е граничний стан за ознакою втрати цілісності, І граничний стан за ознакою втрати теплоізолювальної здатності.

Залежно від граничних станів будівельні конструкції поділяються на класи, наприклад, R120, RЕІ 30, що відповідає нормованій межі вогнестійкості у хвилинах.

БЦІБЦІБЦІ


Залежно від призначення будівлі, категорії за вибухопожежною та пожежною безпекою, умовної висоти (поверховості), площі поверху в межах протипожежного відсіку встановлюють ступінь вогнестійкості. А залежно від ступеня вогнестійкості усієї  будівлі уже визначають класи вогнестійкості будівельних конструкцій відповідно до норм ДБН В.1.1-7:2006 та ДБН В.2.2-41:2019 для висотних будівель.

Оцінювати вогнестійкість можна за розрахунками або експериментально згідно стандартів, гармонізованих з Єврокодами.

Для розрахунків можна застосовувати чимало прикладних програм і комплексів.

БЦІБЦІБЦІ


Кафедра будівництва та цивільної інженерії щиро дякує Олегу Анатолійовичу за цікаву лекцію, новий досвід для майбутніх інженерів-будівельників. Сподіваємось на продовження циклу лекцій з проєктування будівель та споруд.

Кафедра БЦІ