Перейти до основного вмісту


    У Луцькому НТУ реалізують проект

«Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України»

 

Луцький національний технічний університет став учасником проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», який фінансується з гранту Посольства Фінляндії в Україні за програмою Фінського фонду місцевого співробітництва з 1 липня по 31 жовтня 2015 року.

До участі в проекті залучені 15 українських вишів із шести регіонів України, які є членами Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти, де й буде проведено процедуру гендерного аудиту. Проект у Луцькому НТУ реалізує Центр гендерної освіти, що створений на базі кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства (відповідальні доценти Оксана Жук, Ірина Сушик).

Головна ціль проекту – сприяти досягненню гендерної рівності та реалізації гендерночутливих підходів в українських вузах через проведення процедури гендерного аудиту. Завдання проекту – підвищити компетенцію гендерних експерток/експертів від вузів-учасників щодо питань гендерного аудиту; створити робочу групу з числа осіб, які здійснять процедуру гендерного аудиту, у власному ВНЗ; провести процедуру гендерного аудиту; представити результати університетів-учасників на всеукраїнській конференції.

Процедура гендерного аудиту є інструментом і процесом, який базується на методології участі та націленій на організацію навчання щодо гендерної чутливості як на індивідуальному рівні, так і на рівні адміністрації установи. Гендерний аудит за суттю є «соціальним аудитом», і належить до категорії «перевірок якості», що відрізняє його від традиційних «фінансових аудитів». Аудит створює передумови для ідентифікації ключових прогалин і проблеми, рекомендує шляхи їх вирішення, пропонуючи можливі поліпшення і нововведення. Гендерний аудит є можливістю продемонструвати кращі практики з досягнення гендерної рівності. Гендерний аудит підвищує колективний потенціал організації та дає можливість визначити сильні і слабкі сторони в просуванні гендерної рівності. Він контролює і оцінює прогрес, досягнутий в гендерній проблематиці, допомагає організувати ініціативи, спрямовані на досягнення гендерної рівності, реалізує навчання колективу з гендерних питань через роботу у команді та обмін інформацією. Важливою складовою гендерного аудиту є розробка рекомендацій за його результатами, перелік яких відповідає специфіці втілення гендерних підходів в університетському середовищі.

Результати проекту:

-          вперше в університетах України буде проведено гендерний аудит;

-          адміністрація університетів-учасників буде мати можливість оцінити необхідність і корисність гендерночутливої політики в університетах;

-          підвищення гендерної чутливості закладу внаслідок проведення процедури гендерного аудиту сприятиме загальній справедливості в університетах;

-          забезпечення гендерної рівності в університетах дозволить студентам і співробітникам повною мірою реалізувати свій потенціал;

-          досвід гендерного аудиту в університетах буде представлений на Всеукраїнській конференції за участю Міністерства освіти і науки України та засобів масової інформації;

-          університети-учасники проекту отримають кваліфіковані кадри, здатні провести процедуру гендерного аудиту не лише в даному проекті, але і в подальшій роботі.

Очікується, що поширення практики проведення гендерного аудиту приверне увагу до питання гендерної рівності у вишах та буде мотивувати адміністрацію до реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, яка дозволяє повноцінно самореалізовуватися кожній особистості у ВНЗ, незалежно від статі.