Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.тех. н., доцент
Ліщина Наталія Миколаївна

E-mail:ipz@lutsk-ntu.com.ua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

вул. Потебні, 56

каб. № 22, 26

ел. адреса:ipz@lutsk-ntu.com.ua

Прізвище, ім’я, по батькові**

Посада

Номери телефонів

№ кабінету

міський

внутрішній

мобільний***

Ліщина

Наталія Миколаївна

Завідувач кафедри

096-605-77-34

22

Кіпень Валентина Андріївна

Інженер І категорії

096-150-09-54

26

Повстяна Юлія Славомирівна

доцент

26

Суринович Олена Миколаївна

доцент

26

Ящук Андрій Анатолійович

доцент

26

Матвіїв Юрій Ярославович

професор

26

Андрущак Ігор Євгенович

професор

26

Гордєєв Олександр Олександрович

професор

26

Потейчук Михайло Іванович

асистент

26

Історія кафедри інженерії програмного забезпечення

Кафедра інженерії програмного забезпечення була створена у вересні 2019 року на підставі ухвали Вченої ради університету та наказу ректора № 314-05-35 від 29 травня 2019 року шляхом реорганізації кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти, її поділу та створення на її основі трьох кафедр.

Кафедра комп’ютерних технологій та професійної освіти була утворена у вересні 2018 року шляхом перейменування кафедри «Комп'ютерні технології». У вересні 2016 року утворилася кафедра комп’ютерних технологій шляхом перейменування кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання.

Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН) утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні»

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють та розширюють професійні знання, уміння та навички, проходять підвищення кваліфікації у провідних Європейських та українських закладах вищої освіти і в ІТ компаніях:

 • Технічний університет «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Республіка Польща). Термін 19.01.2019 – 19.04.2019 (220 годин). Сертифікат: № 3, 4-2019-LNTU від 19.04.2019 р. (Ліщина Н.М., Повстяна Ю.С.);
 • Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 13–17 May 2019 (21 год.) (Андрущак І.Є.);
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, курс “Аналітик кібербезпеки” з 18.01. – 28.02. 2019р. (свідоцтво СПК 001651) (Андрущак І.Є.);
 • IPD Week-2019 Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 25 February – 1 March 2019 (17 hours) (Андрущак І.Є.);
 • Стажування “Innovations in medicine and IT technologies” (тема: «Fundamental developments in mechanics of destruction») За програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна). Термін 17–31 серпня 2018р. (30 год.) (Матвіїв Ю.Я.);
 • Навчальний курс для тренерів з електронного урядування та електронної демократії, організований фондом Східна Європа у рамках  швейцарсько-української програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" EGAP. (Ліщина Н.М.);
 • Науково-педагогічне стажування на факультеті «Електротехніки та Інформатики» в Технічному університеті «Люблінська політехніка», м. Люблін, Республіка Польща. (грудень 2019 р. – лютий 2020 р.) (220 год, 3 кредити), Сертифікат: № 1,2,3-LNTU-2020. (Суринович О.М., Ящук А.А., Потейчук М.І.);
 • “SSWU TCHR001: Teachers Smart-Up” course by Sigma Software University, 30 hours (1 ECTS), 24.07.2022 - 8.08.2022. (Суринович О.М., Повстяна Ю.С.);
 • Міжнародне дистанційне стажування "Teaching entrepreneurship at university" у спільній програмі YEP та Університету Тарту (Естонія) з 19.09.2022 р. по 12.12.2022 р., 70 hours (3 ECTS). (Суринович О.М.);
 • Підвищення кваліфікації. Teaching Excellence International Training Program «Create Creative Entrepreneurs Leaders School» for lecturers of Ukrainian HEIs, 15 hours, (01.11.2022-17.11.2022). Участь у навчанні «Teaching entrepreneurship at university» at YEP and University of Tartu (Estonia), 70 hours (3 ECTS), 26.09.2022 – 12.12.2022. (Суринович О.М.);
 • TEACHERS` SMARTUP course by Sigma Software University. Total course time: 30 hours (1 ECTS). Period: 24.01.2022 - 28.01.2022. Certificate № 10059. (Ліщина Н.М.);
 • Міжнародний освітній грант №EG/U/22/01/04 від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) за участь у IV Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Міжнародне лідерство в ХХІ столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток», 18 лютого − 23 квітня 2022 в обсязі 180 год/. (Сертифікати №7099, 1076). (Повстяна Ю.С., Ліщина Н.М.);
 • Стажування в Національній академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за програмою «Завідувачі кафедр», 2021 р. (Ліщина Н.М.);
 • Softserv. Сертифікат TM №2022/02306. Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри. 22.12.22. (Ліщина Н.М.)
 • Основи кібербезпеки для представників державних органів. Сертифікат CRDF-007714. 27 November 2022. (Ліщина Н.М.);
 • Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація. СумДУ. Тривалість – 12 годин. В межах проєкту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні. 24.12.20р. (Ліщина Н.М.);
 • Курси підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі» 21-27 листопада 2022 (Повстяна Ю.С.);
 • Стажування у Wyższa Szkoła Biznesu – Національному університеті Луї (м. Новий Сонч, Республіка Польща). Термін стажування 08.02.2021 – 26.03.2021. Сертифікат «Distance education: innovative methods and digital technologies» (180 годин) №144/2020/2021 від 26.03.2021 р. (Матвіїв Ю.Я.);
 • Стажування на кафедрі комп’ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. Термін стажування 05.04.2021 – 30.06.2021р.Свідоцтво №85/21 (180 год / 6 кредитів ЕКТС). (Матвіїв Ю.Я.);
 • Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation  for Five years of active participation and dedicated service in Cisco Networking Academy) aprill 2022. (Андрущак І.Є.);
 • Networking Academy CISCO (Sertificat of Participation 16 hour) курс з “IPD Week May 2022” 9-13 may 2022. (Андрущак І.Є.);
 • 14.02 – 21.03 2022р. Nauczanie zdalne, dzialalnosc wydawnicza oraz projectowa w krajach Unii Evropejskiej. – Academia Techniczno-humanistyzna, Bielsko-Biala, Poland, w ramach program ERASMUS+, project numer 2020-1-PL01-KA203-082197. (Certyficat №К5/21-03/2022) – 180 god (6 ECTS). (Андрущак І.Є.).

Здобувачі освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» щорічно стають учасниками та призерами Всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад та переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

У 2018-2019 навчальному році переможцем ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Управління проектами та програмами» став Кузенков Володимир Михайлович. Тема роботи: «Управління проектом розробки системи віддаленого керування газовим котлом». Науковий керівник: Сіваковська О. М.

Гуда Володимир Сергійович переможець Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових робіт «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», який проходив в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Тема: "Розробка та дослідження ефективності інформаційної системи «Аlgoarchitect»". Науковий керівник: Кабак В.В., 2019 рік.

Недільська Мілена Андріївна, ст. гр. ІПЗм-11 зайняла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт "Системи автоматичного проектування та комп’ютерного моделювання в науці та виробництві" в номінації "САПР (CAD/CAM/CAE)"  у Хмельницькому національному університеті. Науковий керівник: Сичук В.А., 2022 рік.

1

Студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою, доповідають про результати наукової та дослідної роботи на конференціях та інших наукових заходах:

 • Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень. IV Міжнародна студентська наукова конференція. м. Івано-Франківськ, 17 червня 2022 р. (Шевчук В.С.);
 • Авіація, промисловість, суспільство. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Кременчук, 12 травня 2022 р. (Макаревич С.Ю.);
 • Science of XXI century: development, main theories and achievements. II International Scientific and Theoretical Conference. Helsinki, June 24.2022. (Міщук О.В. );
 • International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Actual Problems of Automation and Control". м. Луцьк, 2022 р. (Кукурік Д.В.);
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційна безпека та інформаційні технології" ІБІТ 2022. м. Львів, 30 листопада 2022р. (Недільська М.А.);
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами». м. Луцьк, 23–24 квітня 2021р. (Христинець А.О.);
 • VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)». м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року. (Білошицький Д.С., Веремчук Д.О., Скібчик В., Цінделіані Д.М.);
 • Інформаційні технології і автоматизація – 2021. XIV міжнародна науково-практична конференція. м. Одеса, 21-22 жовтня 2021 р. (Віннічук Д.С., Цінделіані Д.М., Бабінчук О.О., Недільська М.А.);
 • Сучасна наука та освіта Волині. Науково-практична онлайн-конференція (м. Луцьк, 20 листопада 2020 р. (Зубакін В.С., Неділько О.В., Паливода Д.І., Золотоверхова Т.О., Яресько І.В.);
 • The IEEE 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies: Proceedings (SCOPUS). Athens, Greece, December 8-11, 2022р. (Цінделіані Д.М.)

 

Освітні програми, за якими провадиться навчання на кафедрі:

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Громадське обговорення освітніх програм

Громадське обговорення освітніх програм

За посиланням можна залишити коментарі, зауваження, пропозиції щодо провадження освітньої діяльності та покращення якості підготовки фахівців за спеціальністю 121  Інженерія програмного забезпечення, з метою їх врахування під час моніторингу освітніх програм спеціальності: ОПИТУВАННЯ

Пріоритетними науково-прикладними напрямками наукових досліджень кафедри є:

Математичне моделювання природних процесів

Mathematical Modeling of Natural Processes

Проектування, розробка та супровід програмного забезпечення

Software Design, Development and Support

Методологічні стратегії менеджменту проектів програмного забезпечення

Methodological Strategies for Software Project Management

Дослідження методів та засобів Інтернету речей для АСУ

Research Tools and Techniques of Internet of Things for Automated Management Systems