Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри: к.тех. н., доцент
Ліщина Наталія Миколаївна

E-mail:ipz@lutsk-ntu.com.ua

Історія кафедри інженерії програмного забезпечення

Кафедра інженерії програмного забезпечення була створена у вересні 2019 року на підставі ухвали Вченої ради університету та наказу ректора № 314-05-35 від 29 травня 2019 року шляхом реорганізації кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти, її поділу та створення на її основі трьох кафедр.

Кафедра комп’ютерних технологій та професійної освіти була утворена у вересні 2018 року шляхом перейменування кафедри «Комп'ютерні технології». У вересні 2016 року утворилася кафедра комп’ютерних технологій шляхом перейменування кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання.

Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН) утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні»

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють та розширюють професійні знання, уміння та навички. Зокрема, один навчається в аспірантурі. Ведеться співпраця із корпораціями IBMMicrosoftIntel, CISCO, яка засвідчена отриманими сертифікатами, що підтверджують високий рівень професійної майстерності викладачів.

 Викладачі проходять підвищення кваліфікації у провідних Європейських закладах вищої освіти:

Підвищення кваліфікації в Технічному університеті «Люблінська Політехніка» (Республіка Польща) – з 22.01.2019 р. по 22.04.2019 р. (220 год.) Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації (стажування) №2-2019LNTU (Ліщина Н.М.).

Технічний університет  «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Республіка Польща). Термін 19.01.2019 – 19.04.2019 (220 годин). Сертифікат про проходження стажування: № 4-2019-LNTU від 19.04.2019 р. (Повстяна Ю.С.).

Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 13–17 May 2019 (21 год.) (Андрущак І.Є.).

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюякурс “Аналітик кібербезпеки” з 18.01. – 28.02. 2019р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 001651) (Андрущак І.Є.).

IPD Week-2019 Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 25 February – 1 March 2019 (17 hours) (Андрущак І.Є.).

Стажування “Innovations in medicine and IT technologies” (тема«Fundamental developments in mechanics of destruction»за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (СловеніяЛюбляна).  Термін 17–31 серпня 2018р. (30 год.) (Матвіїв ЮЯ.).

Сіваковська О.М. працює у складі апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Управління проектами і програмами» (2018-2019 рр.).

 Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення  Ліщина Н.М. пройшла навчальний курс для тренерів з електронного урядування та електронної демократіїорганізований фондом Східна Європа у рамках швейцарсько-української програми "Електронне урядування задля підзвітності влади  та участі громади" EGAP. Отримала сертифікат  про проходження навчального курсу та може виступати тренером  з е-урядування та е-демократії для публічних службовців Волині.

 Викладачі кафедри  у 2016 році пройшли курси підвищення кваліфікації «Хмарні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу» та отримали сертифікат компанії «Майкрософт Україна».

 Викладачі кафедри постійно підвищують рівень володіння іноземними мовами, частина склала іспит з іноземної мови  на рівень В2. На кафедрі функціонують курси «Еnglish 4 IT», які допоможуть студентам  поглибити знання іноземної мови для проходження ЗНО на вступ у магістратуру; вміння заповнювати проектні заявки для отримання грантів за кордоном; опанувати ІТ-вокабуляр для навчання по подвійному дипломі

Студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають із доповідями на цікаві теми, здійснюють роботи з дослідження.

Щорічно стають учасниками та призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з «Управління проектами та програмами» у 2018-2019 навчальному році. Переможець ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Управління проектами та програмами»: Кузенков Володимир Михайлович. Тема роботи: «Управління проектом розробки системи віддаленого керування газовим котлом». Науковий керівник: Сіваковська Олена Миколаївна.

 Гуда Володимир переможець Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових робіт «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», який проходив в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Тема: "Розробка та дослідження ефективності інформаційної системи «Аlgoarchitect»".

з

 

Пріоритетними науково-прикладними напрямками наукових досліджень кафедри є:

Математичне моделювання природних процесів

Mathematical Modeling of Natural Processes

Проектування, розробка та супровід програмного забезпечення

Software Design, Development and Support

Методологічні стратегії менеджменту проектів програмного забезпечення

Methodological Strategies for Software Project Management

Дослідження методів та засобів Інтернету речей для АСУ

Research Tools and Techniques of Internet of Things for Automated Management Systems