Перейти до основного вмісту
Спеціальність - 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціальність - 014.09 Середня освіта (Інформатика)
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Середня освіта (Інформатика):

2023

2022

2021

2020

Спеціальність - 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Середня освіта (Фізична культура):

2023

2022

2021

2020

2019

Спеціальність - 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Професійна освіта (Комп'ютерні технології):

2024

2023

2022

2021

2020

2019 (після Стандарту)

2019

2017

2016

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 017 Фізична культура і спорт
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Фізична культура і спорт:

2023

2022

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Фізична культура і спорт:

2024

Спеціальність - 022 Дизайн
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Дизайн:

2023

2022

2021

2020

2017

Спеціальність - 035 Філологія (прикладна лінгвістика)
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- 035 Філологія (прикладна лінгвістика):

2023

2022

2021

2020

2019

 

Спеціальність - 051 Економіка
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Економіка:

2023

2022

2021

2020

2019

2018 після стандарту

2018

2017

2016

- Управління персоналом та економіка праці:

2023

2022

2021

2020

- Управління інформаційними системами в економіці:

2021

- Цифрова економіка:

2022

 

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Економіка:

2023

2022

2021

2020

2019

- Економіка та управління лісовим господарством:

2021

 

- Управління персоналом та бізнес-економіка:

2023

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 053 Психологія
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Психологія:

2023

2022

2021

2020

Спеціальність - 061 Журналістика
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Медіакомунікації та PR:

2022

2023

Спеціальність - 071 Облік і оподаткування
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Облік і оподаткування:

2023

2022

2021

2020

2019

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Фінанси, банківська справа та страхування:

2023

2021

2019

Спеціальність - 073 Менеджмент
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 075 Маркетинг
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Маркетинг:

2023

2022

2021

2020

 

- Цифровий маркетинг:

2023

2022

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Маркетинг:

2023

2022

2019

Спеціальність - 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Підприємництво та бізнес-адміністрування:

2023

- Економіка підприємства:

2021

2020

2019

 

- Товарознавство та експертиза в митній справі:

2023

2022

- Логістика:

2023

2022

2021

2020

 

- Митна справа і торгівля:

2023

2022

2021

2020

2019

- Міжнародний бізнес:

2022

2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Підприємництво та бізнес-адміністрування:

2023

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

2017

- Економіка підприємства:

2022

2021

2020

2017

- Товарознавство та експертиза в митній справі:

2023

2022

2020

2019

- Логістика:

2023

2022

2021

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

2023

2021

2020

Спеціальність - 081 Право
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Право:

2023

2022

2021

2020

2019

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Право:

2023

2022

2021

2020

2019

Спеціальність - 101 Екологія
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Екологія:

2023

2022

2021

2020

2019

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 113 Прикладна математика
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Штучний інтелект та аналіз масивів даних:

2023

2022

- Прикладна математика:

2020

2019

2016

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Прикладна математика:

2023

2021

2020

2017

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Механіка деформівного твердого тіла:

2023

2021

2020

- Математичне моделювання та числовий аналіз:

2023

2022

 

Спеціальність - 121 Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Інженерія програмного забезпечення:

2022

2021

2020 (від 24.12.2020)

2020 (від 25.06.2020)

2019

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Інженерія програмного забезпечення:

2023

2022

Спеціальність - 122 Комп'ютерні науки
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 123 Комп'ютерна інженерія
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Комп'ютерна інженерія:

2023

2022

2021

2020

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 125 Кібербезпека
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Кібербезпека:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Спеціальність - 126 Інформаційні системи та технології
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

-  Інформаційні системи та технології охорони і безпеки:

2022

Спеціальність - 131 Прикладна механіка
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Прикладна механіка:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

 

- Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи:

2023

2022

2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 132 Матеріалознавство
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Матеріалознавство:

2023

2022

2021

- Індустріальний інжиніринг та менеджмент:

2023

2022

2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Матеріалознавство:

2023

2022

2021

2020

Спеціальність - 133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Галузеве машинобудування:

2022

2021

2020

2019

- Інжинірінг переробних і харчових виробництв:

2020

2019

- Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва:

2019

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Обладнання лісового комплексу:

2022

2021

2020

- Інжиніринг переробних і харчових виробництв:

2022

2021

2020

2020 (стандарт)

- Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування:

2022

2021

2020

- Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва:

2022

2020

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Галузеве машинобудування:

2023

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Галузеве машинобудування:

2022

2023

Спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:

2023

2021

2019 

Сертифікат про акредитацію ОП " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

- Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

2019

Спеціальність - 171 Електроніка
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Електроніка:

2023

2022

2021

2020

- Автомобільна електроніка:

2023

2022

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Комп'ютеризовані телекомунікаційні мережі:

2023

- Телекомунікації та радіотехніка:

2022

2021

2020

2019

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Телекомунікації та радіотехніка:

2023

2021

2020

2017

Спеціальність - 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології:

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

- Системи керування безпілотними апаратами:

2023

2022

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології:

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

- Системи керування та діагностування технологічного устаткування:

2023

2022

Спеціальність - 175 Інформаційно-вимірювальні технології
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

2020

2017

Спеціальність - 176 Мікро- та наносистемна техніка
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Мікро- та наносистемна техніка:

2023

2022

2020

2017

- Медичні прилади та системи:

2022

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 181 Харчові технології
Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Харчові технології:

2023

2022

2021

2020

2019

2018 (після стандарту)

2018

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Крафтові харчові технології

2023

Спеціальність - 182 Технології легкої промисловості
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Технології легкої промисловості:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

- Фешн-індустрія:

2023

2022

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Технології легкої промисловості:

2022

2021

Спеціальність - 187 Деревообробні та меблеві технології
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- 187 Деревообробні та меблеві технології:

2023

 

Спеціальність - 191 Архітектура та містобудування
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Архітектура та містобудування:

2023

2022

2020

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Архітектура та містобудування:

2023

2022

2020

Спеціальність - 192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Будівництво та цивільна інженерія:

2023

2022

2021

2020

2019

2017

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 201 Агрономія
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Агрономія:

2023

2022

2021

2020

2018

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Агрономія:

2023

Спеціальність - 205 Лісове господарство
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Лісове господарство:

2023

2022

2021

2020

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Лісове господарство:

2022

Спеціальність - 208 Агроінженерія
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Агроінженерія:

2023

2022

2021

2020

2019

2016

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Агроінженерія:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Спеціальність - 232 Соціальне забезпечення
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Соціальне забезпечення:

2023

2022

2021

2020

2019

 

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Управління в системі соціального забезпечення:

2023

2022

 

Спеціальність - 241 Готельно-ресторанна справа
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Готельно-ресторанна справа:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Готельно-ресторанна справа:

2023 (модернізована)

2023

2022 (модернізована)

2022

2021

Спеціальність - 242 Туризм
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Туризм:

2023

2022

2021

2020

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Туризм:

2023

2022

2021

2019

2017

Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Індустрія туризму та гостинності:

2023 (Модернізований)

2023

2022

Спеціальність - 263 Цивільна безпека
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Цивільна безпека:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Цивільна безпека:

2023

2022

2021

Спеціальність - 274 Автомобільний транспорт
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Автомобільний транспорт:

2023

2022

2021

2020

2019

2016

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Освітньо-професійні програми третього (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівня вищої освіти:

- Автомобільний транспорт:

2021

Спеціальність - 275 Транспортні технології
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- На автомобільному транспорті:

2022

2020

2019

2016

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:
Спеціальність - 281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

- Публічне управління та адміністрування:

2023

2022

2021 (після правок)

2021

Спеціальність - 292 Міжнародні економічні відносини
Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

- Міжнародні економічні відносини:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

- Міжнародний бізнес:

2020

2019

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти: