Перейти до основного вмісту

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Фізична культура)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Інформатика)

015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

017 ФІЗИЧНА КУЛЬУТУРА І СПОРТ

022  ДИЗАЙН

035 ФІЛОЛОГІЯ (прикладна лінгвістика)

051 ЕКОНОМІКА

051 ЕКОНОМІКА (Управління персоналом та економіка праці)

051 ЕКОНОМІКА (Управління інформаційними системами в економіці)

051 ЕКОНОМІКА (Цифрова економіка)

053 ПСИХОЛОГІЯ

061 ЖУРНАЛІСТИКА, ОП "Медіакомунікації та PR"

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ (Фінансовий менеджмент)

073 МЕНЕДЖМЕНТ

075 МАРКЕТИНГ

075 МАРКЕТИНГ (Цифровий маркетинг)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Економіка підприємства)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Товарознавство і торговельне підприємництво)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Товарознавство та експертиза в митній справі)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Логістика)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Митна справа і торгівля)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Міжнародний бізнес)

081 ПРАВО

101 ЕКОЛОГІЯ

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

125 КІБЕРБЕЗПЕКА

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (Інформаційні системи та технології охорони і безпеки)

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи)

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО (Індустріальний інжинірінг та менеджмент)

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (Інжинірінг переробних і харчових виробництв)

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

153 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

153 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА (Медичні прилади та системи)

171 ЕЛЕКТРОНІКА

172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

201 «АГРОНОМІЯ»

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ

232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

242 ТУРИЗМ

263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Автомобільний транспорт)

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (Інклюзивна освіта)

015.39 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

022 ДИЗАЙН

051 ЕКОНОМІКА

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

073 МЕНЕДЖМЕНТ

075 МАРКЕТИНГ

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Економіка підприємства)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Товарознавство та експертиза в митній справі)

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Логістика)

081 ПРАВО

101 ЕКОЛОГІЯ

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (Обладнання лісового комплексу)

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (Інжиніринг переробних і харчових виробництв)

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування)

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

153 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

171 ЕЛЕКТРОНІКА

172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (Харчові технології та ресторанне господарство)

182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

205 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

208 АГРОІНЖЕНЕРІЯ

232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

241 ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

242 ТУРИЗМ

263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Автомобільний транспорт)

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ