Skip to main content
вступ 2023

Не втрать свою унікальну можливість вступити на навчання, фінансування якого буде здійснюватися за рахунок ВАУЧЕРА (за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)!

Ваучер – документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

У 2023 році ваучери видаються Центрами зайнятості на суму 26840 грн!

Ваучер на навчання видається одноразово центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам