Skip to main content
Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста(НРК7) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Шифр

Спеціальність(освітня програма)

Умови вступу

Акредитована/

Неакредитована

011

Освітні, педагогічні науки
ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

015.39

Професійна освіта (Цифрові технології)

ОП Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 Мотиваційний лист

Акредитована

017

Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

022

Дизайн

ОП «Дизайн»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

051

Економіка.

ОП Економіка

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

071

Облік і оподаткування

ОП «Облік і оподаткування»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

073

Менеджмент

ОП «Менеджмент»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

075

Маркетинг

ОП «Маркетинг»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

076

Підприємництво та торгівля

ОП Підприємництво та бізнес адміністрування

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Неакредитована

Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність.

ОП «Логістика»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

081

Право

ОП «Право»

ЄВІ+ ЄФВВ + мотиваційний лист

Акредитована

101

Екологія

ОП «Екологія»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

113

Прикладна математика

ОП «Прикладна математика»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

121

Інженерія програмного забезпечення

ОП «Інженерія програмного забезпечення»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

122

Комп’ютерні науки

ОП «Комп’ютерні науки»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

123

Комп’ютерна інженерія

ОП «Комп’ютерна інженерія»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

131

Прикладна механіка

ОП «Прикладна механіка»

Мотиваційний лист

Акредитована

132

Матеріалознавство

ОП «Матеріалознавство»

Мотиваційний лист

Акредитована

133

Галузеве машинобудування ОНП Галузеве машинобудування

Мотиваційний лист

Неакредитована

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Мотиваційний лист

Акредитована

171

Електроніка

ОП «Електроніка»

Мотиваційний лист

Акредитована

172

Електронні комунікації та радіотехніка

ОП Телекомунікації та радіотехніка

Мотиваційний лист

Акредитована

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Мотиваційний лист

Акредитована

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Системи керування та діагностування технологічного

устаткування»

Мотиваційний лист

Неакредитована

176

Мікро- та наносистемна техніка

ОП Мікро- та наносистемна техніка

Мотиваційний лист

Акредитована

181

Харчові технології.

ОП «Крафтові харчові технології»

Мотиваційний лист

Акредитована

182

Технології легкої промисловості.

ОП «Технології та дизайн у модній індустрії»

Мотиваційний лист

Неакредитована

191

Архітектура та містобудування

ОП «Архітектура та містобудування»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

192

Будівництво та цивільна інженерія

ОП « Будівництво та цивільна інженерія»

Мотиваційний лист

 

Акредитована

205

Лісове господарство

ОП «Лісове господарство»

Мотиваційний лист

Неакредитована

208

Агроінженерія

ОП «Агроінженерія»

Мотиваційний лист

Акредитована

232

Соціальне забезпечення.

ОП «Управління в системі соціального забезпечення»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

 

Неакредитована

241

Готельно-ресторанна справа

ОП «Готельно-ресторанна справа»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

 

Неакредитована

242

Туризм та рекреація

ОП «Туризм»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

263

Цивільна безпека

ОП «Цивільна безпека»

Мотиваційний лист

Акредитована

274

Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

Мотиваційний лист

Акредитована

275.03

Транспортні технології (на автомобільному

 транспорті )

ОП «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

Мотиваційний лист

Акредитована

281

Публічне управління та адміністрування

ОП «Публічне управління та адміністрування»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Неакредитована

292

Міжнародні економічні відносини

ОП «Міжнародні економічні відносини»

Фаховий іспит у ЛНТУ,

співбесіда з іноземної мови,

мотиваційний лист

Акредитована

Перелік документів для вступу

1.    Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі книжечки або ІD-картка із реєстрацією місця проживання).
2.    Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення до призовних дільниць).
3.    Свідоцтво про укладення /розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища).
4.    Документ державного зразка про здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (диплом бакалавра/ магістра /спеціаліста).
5.    4 фото, розміром 3х4.

Графік консультацій
'
Графік проведення фахового іспиту

Для спеціальностей:
011 Освітні, педагогічні науки (ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»), 017 Фізична культура і спорт (ОП «Фізична культура і спорт»), 022 Дизайн (ОП «Дизайн»), 051 Економіка (ОП «Економіка»), 071 Облік і оподаткування (ОП «Облік і оподаткування»), 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»), 073 Менеджмент (ОП «Менеджмент»), 075 Маркетинг (ОП «Маркетинг»), 076 Підприємництво та торгівля (ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі», ОП «Підприємництво та бізнес адміністрування», ОП «Логістика»), 081 Право (ОП «Право»), 101 Екологія (ОП «Екологія»), 113 Прикладна математика (ОП «Штучний інтелект та аналіз масивів даних»), 121 Інженерія програмного забезпечення (ОП «Інженерія програмного забезпечення»), 122 Комп’ютерні науки (ОП «Комп’ютерні науки»), 123 Комп’ютерна інженерія (ОП «Комп’ютерна інженерія»), 191 Архітектура та містобудування (ОП «Архітектура та містобудування»), 232 Соціальне забезпечення (ОП «Управління в системі соціального забезпечення»), 241 Готельно-ресторанна справа (ОП «Готельно-ресторанна справа»), 242 Туризм і рекреація (ОП «Туризм»), 281 Публічне управління та адміністрування (ОП «Публічне управління та адміністрування»), 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (ОП «Міжнародні економічні відносини»)

1

 

Графік проведення співбесіди з іноземної мови

Для спеціальностей:
011 Освітні, педагогічні науки (ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»), 017 Фізична культура і спорт (ОП «Фізична культура і спорт»), 022 Дизайн (ОП «Дизайн»), 051 Економіка (ОП «Економіка»), 071 Облік і оподаткування (ОП «Облік і оподаткування»), 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»), 073 Менеджмент (ОП «Менеджмент»), 075 Маркетинг (ОП «Маркетинг»), 076 Підприємництво та торгівля (ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі», ОП «Підприємництво та бізнес адміністрування», ОП «Логістика»), 081 Право (ОП «Право»), 101 Екологія (ОП «Екологія»), 113 Прикладна математика (ОП «Штучний інтелект та аналіз масивів даних»), 121 Інженерія програмного забезпечення (ОП «Інженерія програмного забезпечення»), 122 Комп’ютерні науки (ОП «Комп’ютерні науки»), 123 Комп’ютерна інженерія (ОП «Комп’ютерна інженерія»), 191 Архітектура та містобудування (ОП «Архітектура та містобудування»), 232 Соціальне забезпечення (ОП «Управління в системі соціального забезпечення»), 241 Готельно-ресторанна справа (ОП «Готельно-ресторанна справа»), 242 Туризм і рекреація (ОП «Туризм»), 281 Публічне управління та адміністрування (ОП «Публічне управління та адміністрування»), 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (ОП «Міжнародні економічні відносини»)

'