Skip to main content

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

121

Інженерія програмного забезпечення

ОП «Інженерія програмного забезпечення»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

122

Комп’ютерні науки

ОП «Комп’ютерні науки»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

123

Комп’ютерна інженерія

ОП «Комп’ютерна інженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

171

Електроніка

ОП «Електроніка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

172

Електронні комунікації та радіотехніка

ОП «Комп’ютеризовані телекомунікаційні мережі»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

ОП «Системи керування та діагностування технологічного устаткування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

176

Мікро- та наносистемна техніка

ОП «Мікро- та наносистемна техніка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

121

Прикладна механіка

ОП «Прикладна механіка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

133

Галузеве машинобудування

ОНП «Галузеве машинобудування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

274

Автомобільний транспорт

ОП «Автомобільний транспорт»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОП «Транспортні технології на автомобільному транспорті»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

ФАКУЛЬТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ, МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

076

Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

132

Матеріалознавство

ОП «Матеріалознавство»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

181

Харчові технології

ОП «Крафтові харчові технології»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

182

Технології легкої промисловості

ОП «Технології та дизайн у модній індустрії»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

241

Готельно-ресторанна справа

ОП «Готельно-ресторанна справа»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

242

Туризм і рекреація

ОП «Туризм»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

101

Екологія

ОП «Екологія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

201

Агрономія

ОП «Агрономія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

205

Лісове господарство

ОП «Лісове господарство»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

208

Агроінженерія

ОП «Агроінженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист
ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

022

Дизайн

ОП «Дизайн»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

113

Прикладна математика

ОП «Штучний інтелект та аналіз масивів даних»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

191

Архітектура та містобудування

ОП «Архітектура та містобудування»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

192

Будівництво та цивільна інженерія

ОП «Будівництво та цивільна інженерія»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

051

Економіка

ОП «Економіка»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

071

Облік і оподаткування

ОП «Облік і оподаткування»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

073

Менеджмент

ОП «Менеджмент»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

075

Маркетинг

ОП «Маркетинг»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

051

Економіка

ОП «Економіка»

ЄВІ + ЄФВВ ЄВІ + ЄФВВ

076

Підприємництво та торгівля

ОП «Підприємництво та бізнес адміністрування»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ЄВІ + ЄФВВ ЄВІ + ЄФВВ

Підприємництво та торгівля

ОП «Логістика»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

081

Право

ОП «Право»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

281

Публічне управління та адміністрування

ОП «Публічне управління та адміністрування»

ЄВІ + ЄФВВ ЄВІ + ЄФВВ

292

Міжнародні економічні відносини

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ЄВІ + ЄФВВ

ЄВІ + ЄФВВ

ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВИХ, ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність

Умови вступу (магістр)

Бюджет

Контракт

011

Освітні, педагогічні науки

ОП «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

015.39

Професійна освіта

(Цифрові технології)

ОП «Професійна освіта.(Комп’ютерні технології)»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний лист

017

Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

232

Соціальне забезпечення

ОП «Управління в системі соціального забезпечення»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

263

Цивільна безпека

ОП «Цивільна безпека»

ЄВІ

+

вступне фахове випробування в університеті

Мотиваційний листі

 

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або  єдиному вступному іспиті (ЄВІ), з 8 до 31 травня здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника та/або дистанційно.

Консультацію можна отримати електронною поштою:

Або за контактними номерами телефонів:

  • +38 (0332) 74-61-11,
  • +38 (096) 543-89-89.

Для успішної дистанційної реєстрації дійте за таким алгоритмом.

1. Сформуйте комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;
  • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування (облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія).  Майте на увазі, що для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Зважте також на те, що є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Радимо не зволікати з реєстрацією.

2. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії pk@lntu.edu.ua скановані або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті.

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену вами в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену вами в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Нагадаємо, що цьогоріч для вступу до магістратури випробування відбуватимуться в комп’ютерному форматі.

Більше інформації про вступні до магістратури ー за посиланням.

Джерело: https://testportal.gov.ua/

 

Календарний графік вступної кампанії у 2023 році для вступу в магістратуру

Програми фахових вступних випробувань

1.    Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі книжечки або ІD-картка із реєстрацією місця проживання).
2.    Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників – посвідчення до призовних дільниць).
3.    Свідоцтво про укладення /розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища).
4.    Документ державного зразка про здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (диплом бакалавра/ магістра /спеціаліста).
5.    Екзаменаційний листок ЄВІ та/або ЄФВВ.
6.    4 фото, розміром 3х4.

Графік проведення фахового іспиту для вступу на місця за кошти державного або регіонального замовлення
Графік проведення фахового іспиту для вступу на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб
Графік проведення фахового іспиту замість ЄФВВ для вступу на місця за кошти державного або регіонального замовлення
Графік проведення фахового іспиту замість ЄФВВ для вступу на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб
Графік проведення співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ для вступу на місця за кошти державного або регіонального замовлення
Графік проведення співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ для вступу на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб