Skip to main content
соціальна стипендія

Відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882, зі змінами та доповненнями (далі- Порядок № 882), соціальна стипендія в обов’язковому порядку виплачується здобувачам освіти денної форми навчання, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету, які потребують соціального захисту та які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Категорії отримувачів соціальних стипендій наведені у п.20 Порядку № 882 та п.4 Порядку використання  коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальної студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1045. Зокрема, до них належать:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до закінчення навчання);

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20–22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (діти до 18 років – лише якщо хтось із батьків має I категорію (якщо помер – І, ІІ, ІІІ), а після 18 років – усі особи (при наявності чорнобильського дорослого посвідчення). До закінчення дитячого чорнобильського посвідчення. При наявності дорослого чорнобильського посвідчення – до закінчення навчання;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки. Діти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше як 15 років  відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці (до закінчення навчання);

4) особи, визнані учасниками антитерористичної операції (до закінчення навчання); діти осіб, визнаних учасниками антитерористичної операції (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

5) особи з інвалідністю внаслідок війни, діти осіб із інвалідністю внаслідок війни (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

6) діти, один із батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного під час участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

7) діти померлих учасників бойових дій або осіб із інвалідністю внаслідок війни (один із батьків не загинув, а помер після АТО) (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

8) студенти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

9) діти з інвалідністю й особи з інвалідністю I–III груп (до закінчення навчання);

10) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (при наявності довідки, що сім’я має статус малозабезпеченої), не залежно від кількості дітей у сім’ї (до закінчення навчання) .

Соціальні стипендії вищевказаним здобувачам освіти призначаються на підставі представлення відповідних підтверджуючих документів та заповнених заяв по дві копії).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення закладів освіти
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт.  
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування  або копію витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про смерть батьків (за необхідності) – 2 шт.
Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20–22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копія  посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (діти до 18 років – лише якщо хтось із батьків має I категорію (якщо помер – І, ІІ, ІІІ). – 2 шт.
 • Після 18 років – усі особи (при наявності чорнобильського дорослого посвідчення). При наявності дорослого чорнобильського посвідчення – до закінчення навчання – 2 шт.
Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки. Діти, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи або копія трудової книжки – 2 шт.
 • Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (за необхідності) – 2 шт.
 • Копію довідки медико-соціальної експертизи (за необхідності) – 2 шт.
Осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій (до закінчення навчання) та їх дітей (до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копію посвідчення учасника бойових дій (батьків) – 2 шт.
 • Копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка – 2 шт.
Осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка – 2 шт.
Дітей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копію довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого/посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України встановленого зразка – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про смерть батька (матері) – 2 шт.
Дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копія довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи – 2 шт.
Дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі – 2 шт.
Студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копію довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" – 2 шт.
Дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (до закінчення дітьми навчання у закладі освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років)
 • Заява, завізована деканом факультету – 2 шт.
 • Копію паспорта громадянина України – 2 шт. 
 • Копію витягу щодо реєстрації місця проживання – 2 шт.
 • Копію студентського квитка – 2 шт.
 • Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків – 2 шт.
 • Копію свідоцтва про народження дитини – 2 шт.
 • Копію витягу з реєстру територіальної громади, який містить відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи у населеному пункті на лінії розмежування – 2 шт.