Skip to main content

Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та розробок ЛНТУ розглянуто та схвалено вченою радою ЛНТУ (протокол № 12 від 24 травня 2016 року), введено в дію наказом № 386-04-33 від 25 травня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. 

Продовжено чинність дії пріоритетних напрямів на 2022 рік (рішення вченої ради ЛНТУ від 30.06.2022 року, протокол № 11.

№ 942 Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільнополітичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави:

- Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук

- Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства

- Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Енергетика та енергоефективність:

- Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд

- Технології електроенергетики та теплоенергетики

- Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії та видів палива.

- Технології та засоби експертно-аналітичного контролю якості моторних палив (автомобільних бензинів та дизельного палива згідно з вимогами "Євро-4"," Євро-5"; скрапленого нафтового газу і біопалива)

- Способи застосування сучасного енергоменеджменту

- Енергоефективні технології на транспорті

Раціональне природокористування:

- Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості

- Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості

Нові речовини і матеріали:

- Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з’єднання і оброблення

Пріоритетні напрями інноваційного розвитку Луцького національного технічного університету на 2017-2021 роки, розглянуто і затверджено вченою радою ЛНТУ (протокол № 7 від 28.02. 2017р.) відповідно до постанови КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1056. Продовжено чинність дії пріоритетних напрямів на 2022 рік (рішення вченої ради ЛНТУ від 30.06.2022 року, протокол № 11.

- 1. освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії,

- 4. Освоєння нових технологій будівництва енергоефективних житлових та комунально-побутових будівель і приміщень;

- 3. освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій,

- 1. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування композиційних та функціонально-градієнтних матеріалів;

- 4. технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу,

- 1. Розроблення та впровадження технологій виробництва, збереження і переробки високоякісної рослинницької продукції;

- 6. Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища,

- 3. Застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів.

 

Визначено відповідно до стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 2011-2021 роки (ЗУ “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”) Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.