Перейти до основного вмісту

131 Прикладна механіка / APPLIED MECHANICS

(PhD)

ОНП 131 Прикладна механіка – охоплює комплексні проблеми в області прикладної механіки, що передбачає аналіз наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Мета програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців рівня «доктора філософії у галузі прикладної механіки», які здатні проводити самостійну науково-дослідну, науково- педагогічну, науково-практичну та організаційну діяльність, а також здатних реалізовувати інноваційно-дослідницькі проекти та трансфер технологій у галузі механічної інженерії.

Сфера професійної діяльності випускника: виробничо-технологічна діяльність: розробка технічних завдань на проектування, виготовлення, оцінка техніко-економічної ефективності проектування, здійснення експертизи технічної документації в галузі прикладної механіки та машинобудування. Організаційно- управлінська діяльність: організація роботи колективів виконавців, прийняття виконавських рішень, визначення порядку виконання робіт, вибір оптимальних рішень при створенні продукції, розробка планів і програм організації інноваційної діяльності. Науково-дослідна й педагогічна діяльність: організація та проведення наукових досліджень, розробка фізичних і математичних моделей досліджуваних об’єктів, підготовка науково-технічних публікацій.

Працевлаштування: науковий співробітник, науковий співробітник- консультант, викладач ЗВО, доцент.

Телефони: 

  • декан факультету Мурований Ігор Сергійович  050-678-82-81
  • відповідальний секретар приймальної комісії Бандура Ірина Олександрівна  096-543-89-89
  • в. о. завідувача аспірантурою та докторантурою Боярська Інна Володимирівна 095-853-53-02