Перейти до основного вмісту

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні завдання  у сфері експлуатації   автомобільного транспорту при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Орієнтація освітньої програми
Освітня програма зорієнтована на поглиблене оволодіння теоретичними знаннями у галузі застосування новітніх технологій в процесах експлуатації, діагностування, обслуговування і ремонту автомобільного транспорту та транспортної інфраструктури та вміння використовувати набуті знання на практиці, а також в академічному середовищі
Придатність до працевлаштування
Фахівець, підготовлений до роботи у сферах:
-    виробництво автотранспортних засобів;
-    торгівля автомобілями та іншими автотранспортними засобами;
-    технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 
-    торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
-    пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
-    надання послуг таксі;
-    вантажний автомобільний транспорт

Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) освітньому рівні.

Консультації щодо вступу:
Декан факультету: Мурований Ігор Сергійович, тел.: +38 050 678 82 81 (Viber, Telegram); +38 097 649-81-84; e-mail: tmi@lntu.edu.ua
Відповідальний секретар приймальної комісії Бандура Ірина Олександрівна  +38 096 543 89 89
Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Онищук Василь Петрович, тел.: +38 095 390 54 39 (Viber, Telegram)

Приймальна комісія: 43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська 75, корпус Б, каб. 34, тел.: +38(0332) 746111

Корисні посилання:
https://www.lntu.edu.ua/
https://www.lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-avtomobiliv-i-tr…
https://www.facebook.com/kafedraATT.LutskNTU/