Перейти до основного вмісту

 

Інтегральна компетентність, яких набувають здобувачі освітнього ступеня магістр у процесі навчання за спеціальністю

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі транспорту, обґрунтовує і приймає рішення у різних ситуаціях або у процесі навчання, що передбачає застосування сучасних інформаційних технологій, досягнень науки у транспортній галузі та методів і форм управлінської діяльності, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

Орієнтація освітньої програми

Освітня програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з транспортних технологій, організації перевезень, управління ланцюгом постачань та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: управлінець в сфері транспорту, менеджер-експедитор

Придатність до працевлаштування

Робочі місця у сфері транспорту: транспортно-експедиторських підприємствах, в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, у транспортних терміналах і логістичних комплексах для вантажів і пасажирів, на вантажних і пасажирських станціях, в органах Державної фіскальної служби України (митниці, митні пункти, пункти пропуску), місцевих державних адміністраціях,  закладах судової автотехнічної експертизи та Служби безпеки України, підрозділах МВС України.

Консультації щодо вступу:

Декан факультету: Мурований Ігор Сергійович, тел.: +38 050 678 82 81 (Viber, Telegram); +38 097 649-81-84; e-mail: tmi@lntu.edu.ua

Відповідальний секретар приймальної комісії

Бандура Ірина Олександрівна  +38 096 543 89 89

 

Завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій

Онищук Василь Петрович, тел.: +38 095 390 54 39 (Viber, Telegram)

 

Приймальна комісія: 43018, Україна, м. Луцьк, вул. Львівська 75, корпус Б, каб. 34, тел.: +38(0332) 746111

Корисні посилання:

https://www.lntu.edu.ua/

https://www.lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-avtomobiliv-i-transportnih-tehnologiy

https://www.facebook.com/kafedraATT.LutskNTU/