Перейти до основного вмісту

Додаток 1. Перелік спеціальностей Луцького національного технічного університету, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 2. ПЕРЕЛІК наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток 2.1 Перелік освітніх програм Луцького національного технічного університету, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання 

 

Додаток 3. Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету на 2022-2023 навчальний рік

 

Додаток 4. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Додаток 5. Перелік спеціальностей та освітніх програм для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

Додаток 6. Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

 

Додаток 7. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200

 

Додаток 8. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Луцькому національному технічному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

 

Додаток 9. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

 

Додаток 10. Перелік спеціальностей ЛНТУ, за якими атестація здобувачів ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, відповідальним державним органом яких є Міністерство освіти і науки України та проведення/апробація яких запланована на 2022 рік

 

Додаток 11. Інформація про вступні випробування для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на спеціальності окремих галузей знань

 

Додаток 12. Порядок створення комісії з акредитації представників засобів масової інформації Луцького національного технічного університету у 2022 році