Перейти до основного вмісту

Додаток 1. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в 2022 році на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

 

Додаток 1.1. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2019-2021 років для вступу  на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Правил прийому відповідних років) на денну та заочну форми навчання для отримання ступеня бакалавра в 2022 році

 

Додаток 2. Перелік спеціальностей Луцького національного технічного університету, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 2.1. Перелік освітніх програм Луцького національного технічного університету, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

 

Додаток 3. ПЕРЕЛІК наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету на 2022-2023 навчальний рік

 

Додаток 5. Перелік спеціальностей та освітніх програм для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

 

Додаток 6. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Додаток 7. ТАБЛИЦІ переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

 

Додаток 8. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Луцькому національному технічному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та  міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених  пунктів на лінії зіткнення

 

Додаток 9. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

 

Додаток 10. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Додаток 11. Порядок створення  комісії з акредитації представників засобів масової інформації Луцького національного технічного університету у 2022 році

 

ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ ДО ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2022 РОЦІ

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до Луцького національного технічного університету в 2022 році

 

Додаток 1. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в 2022 році на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції

 

Додаток 1.1. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2019-2021 років для вступу  на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Правил прийому відповідних років) на денну та заочну форми навчання для отримання ступеня бакалавра в 2022 році

 

Додаток 2. Перелік спеціальностей Луцького національного технічного університету, яким надається особлива підтримка

 

Додаток 2.1. Перелік освітніх програм Луцького національного технічного університету, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

 

Додаток 3. ПЕРЕЛІК наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

 

Додаток 4. Правила прийому до аспірантури Луцького національного технічного університету на 2022-2023 навчальний рік

 

Додаток 5. Перелік спеціальностей та освітніх програм для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

 

Додаток 6. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Додаток 7. ТАБЛИЦІ переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

 

Додаток 8. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Луцькому національному технічному університеті осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та  міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених  пунктів на лінії зіткнення

 

Додаток 9. МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

 

Додаток 10. Перелік спеціальностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Додаток 11. Порядок створення  комісії з акредитації представників засобів масової інформації Луцького національного технічного університету у 2022 році