Перейти до основного вмісту

20 листопада, 29 листопада і 1 грудня відбулося три лекції на тему: «Штучний інтелект та Демократія/Artificial Intelligence and Democracy » із серії тренінгів для послів дипломатії «Diplomacy Ambassadors Trainings». 

Лектор, доктор Орхан Албайрак (Orhan Albayrak) –доцент кафедри політичних наук та міжнародних відносин Університету Халіч, Туреччина.

1

Лектор розкрив поняття штучного інтелекту у кількох парадигмах, кожен із учасників лекції висловив свою думку, що ж таке штучний інтелект. І спільно склали комплексне визначення ШІ.

Штучний інтелект (artificial intelligence, AI) ― це метод змусити комп'ютер чи програмне забезпечення «мислити» як людський мозок. Це досягається шляхом вивчення закономірностей роботи людського мозку та аналізу когнітивних процесів. Результатом цих досліджень є розробка інтелектуального програмного забезпечення та систем.

Таким же чином спільно з учасниками лекції ми визначили, що ж таке демократія.

Демокра́тія — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади  в державні  визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або через обраних представників (представницька демократія). Іноді демократію визначають також як набір ідей і принципів, що стосуються свободи, оскільки вона є інституціональною свободою.

2

Після цього лектор розповів про переваги Штучного інтелекту та демократії, серед яеих виділив 10 основних:

 1. Аналіз та обробка даних
 2. Покращення якості інформації
 3. Прогнозована аналітика
 4. Виявлення моделей і тенденції
 5. Автоматизація рутинних завдань
 6. Підтримка прийняття рішень у реальному часі.
 7. Розширена політика реалізації
 8. Залучення громадськості та аналіз відгуків
 9. Освітні ініціативи
 10. Виборчі процеси

Підсумував доктор Орхан Албайрак  тим, що ШІ відкриває можливості для активізації громадської активності. Важливо зараз вирішити проблеми пов’язані з конфіденційністю даних, упередженістю алгоритмів і цифровим поділом, щоб переконатися, що ці технології принесуть користь громадянам.

34

В кожному новому і не до кінця дослідженому явищі є свої переваги та недоліки. Переваги ШІ та демократії вже проаналізувано та обговорено з учасниками лекції. Щодо викликів, лектор виокреми наступні:

 1. Зміщення даних навчання
 2. Алгоритмічна дискримінація
 3. Відсутність різноманітності в розвитку ЩІ
 4. Прозорість і зрозумілість
 5. Динамічний характер упередження
 6. Алгоритмічна підзвітність
 7.  Пом’якшення непередбачуваних наслідків
 8. Вплив на демократичні цінності

Проблема упередженості та справедливості в системах ШІ є критично важливим аспектом.

5

Штучний інтелект і майбутнє? Як ми бачимо це? Лектор задав питання учасникам, всі обмінялись думками. І разом ми склали перелік заходів і дій, за допомогою яких ШІ в полі демократії буде грати на підсилення.

 1. Освітні ініціативи
 2. Відкриті діалоги
 3. Доступна інформація
 4. Медіаграмотність
 5. Етичні міркування
 6. Залучення громадян
 7. Спільне прийняття рішень
 8. Повідомлення про ризики
7

І підсумовуючи всю інформацію під час трьох лекцій та наших дискусій, лектор акцентував увагу, що інтеграція ШІ у демократичні процеси має великий потенціал. При цьому важливо звертати увагу на етичні міркування та підтримку демократичних цінностей.

34

Сніжана Мартиньчук - фахівець відділу міжнародних зв'язків