Перейти до основного вмісту

ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
СТУДЕНТСЬКОГО ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧОГО ЕКОЛОГІЧНОГО БЮРО
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ
ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Адреса лабораторії: 43018 м. Луцьк, вул. Потебні, 56
(учбово-лабораторний корпус № 2 Луцького національного технічного університету)

Завідувач лабораторії:  Сульжик Юлія Володимирівна
Тел.: 0664094674

 

Екологічна лабораторія надає наступні послуги:
1. Проведення лабораторно – інструментальних замірів рівня викидів промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, а саме:
- вимірювання геометричних величин;
- вимірювання механічних величин (вимірювання параметрів руху);
- вимірювання параметрів потоку, витрати об’єму речовин;
- вимірювання тиску (тиск статичний, тиск динамічний);
- визначення фізико – хімічного складу і властивостей речовин та параметрів пилового потоку.
2. Оформлення первинних матеріалів в документах для обґрунтування обсягів викидів під час отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
3. Проведення лабораторно – інструментальних замірів вмісту забруднюючих речовин для проходження обов’язкового контролю дотримання норм граничнодопустимих викидів (ГДВ).
4. Визначення ефективності роботи витяжних систем вентиляції та пилогазоочисного обладнання (ПГОУ).
5. Обстеження ПГОУ, виготовлення паспортів.
6. Визначення складу атмосферного повітря в санітарно – захисних зонах.

 

Положення про екологічну лабораторію

Нормативні документи