Перейти до основного вмісту

ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
СТУДЕНТСЬКОГО ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧОГО ЕКОЛОГІЧНОГО БЮРО
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ
ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Адреса лабораторії: 43018 м. Луцьк, вул. Потебні, 56
(учбово-лабораторний корпус № 2 Луцького національного технічного університету)

Завідувач лабораторії:  Сульжик Юлія Володимирівна
Тел.: 0664094674

gizz

Положення про екологічну лабораторію

 

Основними функціями Екологічної лабораторії є:

 •  Виконання робіт, зазначених у заявленому Переліку об’єктів і процесів вимірювань.

 •  Лабораторне обстеження джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу підприємствами.

 •  Перевірка на відповідність нормативам гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря для підприємств.

 •  Проведення науково-дослідних, проектно - пошукових та пошукових робіт в напрямку екологічної безпеки.

 •  Проведення семінарів, надання консультацій та інших послуг з питань використання нормативної та технічної інформації в галузі екології.

 •  Покращення організації навчального процесу в частині практичного навчання студентів Луцького національного технічного університету, а саме: надання можливості проходження студентами практики, проведення практичних та лабораторних занять, а також участі студентів у створенні проектно-технічної продукції.

Екологічна лабораторія надає платні послуги щодо:

 •  Проведення лабораторно – інструментальних замірів рівня викидів промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, а саме:- вимірювання геометричних величин;
  • вимірювання механічних величин (вимірювання параметрів руху);
  • вимірювання параметрів потоку, витрати об’єму речовин;
  • вимірювання тиску (тиск статичний, тиск динамічний);
  • визначення фізико – хімічного складу і властивостей речовин та параметрів пилового потоку.

 •  Оформлення первинних матеріалів в документах для обґрунтування обсягів викидів під час отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

 •  Проведення лабораторно – інструментальних замірів вмісту забруднюючих речовин для проходження обов’язкового контролю дотримання норм граничнодопустимих викидів (ГДВ).

 •  Визначення ефективності роботи витяжних систем вентиляції та пилогазоочисного обладнання (ПГОУ).

 •  Обстеження ПГОУ, виготовлення паспортів.

 •  Визначення складу атмосферного повітря в санітарно – захисних зонах.