Перейти до основного вмісту

  

 

Мета: Сприяти модернізації системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

 

Цілі проєкту:

1. Модернізувати існуючу систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні, шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах.

 

Створення ЦДВ дозволить викладачам університетів отримати альтернативну, якісну та доступну можливість підвищення кваліфікації та сертифікації з розширенням пропозицій вибору місця її проходження. Це збільшить мотивацію до постійного підвищення професійної кваліфікації, використання успішного європейського досвіду для покращення навчального процесу та забезпечення вищої якості освіти. ЦДВ та постійно зростаючий пул випускників зможуть  забезпечити широкий та стійкий вплив на підвищення рівня  кваліфікації  викладачів у системі вищої освіти України. У рамках проєкту буде покращено освітню інфраструктуру (відкриття 9 ЦДВ), створено умови для підвищення потенціалу закладів вищої освіти. Європейські університети-партнери протягом проєкту сприятимуть впровадженню та адаптації міжнародного досвіду.

 

2. Запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання.

 

Спільно з європейськими та українськими експертами буде розроблено програму сертифікації викладачів. Оцінювання викладачів під час проходження стажування буде побудовано за європейськими стандартами. Усі викладачі, що пройшли сертифікацію будуть внесені до спеціально розробленої бази даних. Під час проєкту буде розроблено професійні стандарти для викладачів університету та запропоновано механізми вдосконалення регулювання атестації викладачів університету.

 

3. Розробити та пілотувати нову  програму досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC,  що передбачає потреби академічного середовища в Україні та приведе до підвищення якості атестації викладачів університету.

 

Навчальна програма підвищення кваліфікації має відповідати сучасним викликам у вищій освіті та враховувати професійні профілі сучасного викладача університету. Сертифікація дозволить покращити викладацьку майстерність, базуючись на європейських освітніх інноваціях. Процес навчання має стати багатшим, цікавішим та більш корисним як для студентів, так і усіх зацікавлених сторін. Університети отримають кваліфікований людський капітал, що пройшов тренінги в ЄС. Буде вдосконалено систему розвитку педагогічних навичок. Впровадження нових процесів сертифікації стимулюватиме викладачів до особистого та професійного зростання.

Очікуваний результат:

  1. Проведено порівняльне дослідження.
  2. Розроблено стратегію та модель викладацької майстерності.
  3. Обрані тренери з ЄС.
  4. Відкрилися центри сертифікації.
  5. Розроблені професійні стандарти для викладачів університетів.
  6. Покращено положення про атестацію викладачів.
  7. Розроблено навчальну програму вдосконалення викладання.
  8. Створена методологія оцінки сертифікації.
  9. Створено групу слухачів.
  10. Акредитовані програми сертифікації.

Тривалість проєкту: 2 роки 15.01.2021-14.01.2023

Сума гранту: 579 624,00 EUR

Головний грантхолдер  - Львівський національний університет імені Івана Франка

Реєстраційна картка проекту

Парнтери 

Проєктна команда ЛНТУ

Виконання робочих пакетів