Перейти до основного вмісту

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ

 

30 березня 2023 року відбулося засідання робочої проектної групи за результатами громадського обговорення зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Результати засідань робочої проектної групи основувались на результатах аналізу думок стейкхолдерів. Групою забезпечення проводилось групування для виявлення і дослідження силового поля, сформованого будь-якою групою чи особою, яка може вплинути або на яку впливає досягнення цілей та програмних результатів ОПП «Менеджмент». 

У громадському обговоренні прийняли участь здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, роботодавці, академічна спільнота, випускники ОПП «Менеджмент». Аналіз зацікавлених сторін для ОПП «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент для другого (магістерського) рівня вищої освіти дозволив вивчити інтереси стейкхолдерів, виявити  потенційні конфлікти інтересів між представниками зацікавлених сторін.

За результатами аналізу сформовано матрицю в якій виділено стейкхолдерів за їх впливом на освітній процес (низький вплив, високий вплив) та за рівнем задоволення їх інтересів (низький рівень,  високий рівень). Це дозволило розробити диференційований підхід до взаємодії з кожною групою стейкхолдерів:

  • якщо вплив стейкхолдерів та задоволення їх інтересів високий – слід уважно враховувати їх пропозиції та уникати конфлікту інтересів при врахуванні пропозицій до ОПП;
  • якщо вплив стейкхолдерів низький, а задоволення їх інтересів високе – варто враховувати та обговорювати пропозиції з проектною групою ОПП;
  • якщо вплив стейкхолдерів високий, а задоволення їх інтересів на низькому рівні – варто враховувати та інформувати про хід виконання їх пропозицій до ОПП;
  • якщо вплив стейкхолдерів низький, а задоволення їх інтересів на низькому рівні – моніторинг пропозицій до ОПП та обговорення їх на засіданні проектної групи ОПП.

За результатами обговорення в ОПП «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент для другого (магістерського) рівня вищої освіти враховано наступні пропозиції: 

  • змінено назву ОК «Комунікаційний та командний менеджмент» на «Комунікативний та командний менеджмент», започатковано викладання ОК «Комунікативний та командний менеджмент» англійською мовою;
  • змінено форму контролю ОК «Інформаційні технології прийняття управлінських рішень» (змінено екзамен на залік);
  • виведено ОК «Менеджмент змін» та введено ОК «Цифрова трансформація» (обсяг годин/кредитів ЄКТС - 150/5; семестр вивчення - 1, форма контролю - екзамен);
  • трансформовано ОК «Самоменеджмент» в ОК «Самоменеджмент та інноваційне лідерство»;
  • трансформовано ОК «Стратегічне управління» в ОК «Стратегічний менеджмент»;
  • оновлено структурно-логічну схему вивчення освітніх компонентів.

Вивчення та аналіз думок стейкхолдерів став основою для подальшої співпраці та інтеграції інтересів зацікавлених сторін у реалізації стратегії розвитку кафедри менеджменту ЛНТУ.

 

 

  

1

2

 

3

 

Звертаємо увагу, що усі бажаючі можуть подати свої пропозиції та зауваження анонімно https://forms.gle/XnW8448ooZg72BLV

Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання просимо надсилати на адресу: ЛНТУ, кафедра менеджменту, вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Волинська обл., 43018, або на e-mail: dm@lntu.edu.ua

Д.е.н., проф. Оксана Кощій, 30.03.2023 р.