Перейти до основного вмісту

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ

 

30 березня 2023 р. відбулося засідання робочої проектної групи за результатами громадського обговорення зі стейкхолдерами освітньої програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент першого (баклаврського) рівня вищої освіти.

Результати засідань робочої проектної групи базувалось на результатах аналізу думок стейхолдерів за Е. Фріменом. Так, групою забезпечення використовувалось групування для виявлення та дослідження силового поля, сформованого стейкхолдерами (роботодавцями, академічною спільнотою, здобувачами освіти, випускниками, зацікавленою спільнотою), які впливають на досягнення цілей та програмних результатів ОП «Менеджмент». 

 В громадському обговоренні взяли участь здобувачі першого (баклаврського) рівня вищої освіти; роботодавці; академічна спільнота; випускники ОП «Менеджмент». Аналіз зацікавлених сторін для ОП «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент для першого (баклаврського) рівня вищої освіти дозволив систематизувати інтереси стейхолдерів та, за необхідності, виявити потенційні конфлікти інтересів з або між зацікавленими сторонами.

Після аналізу зацікавлених сторін сформовано матрицю аналізу зацікавлених сторін (стейкхолдерів), щоб зрозуміти, як кафедра менеджменту планує взаємодіяти з кожною з цих груп. Було виокремлено стейкхолдерів залежно від двох критеріїв: вплив на освітній процес (низький, високий) та рівень задоволення їх інтересів (низький, високий):

 • якщо вплив стейкхолдерів та задоволення їх інтересів високий – слід уважно керувати з врахуваннях їх пропозицій та уникати конфлікту інтересів при врахуванні пропозицій до ОП;
 • якщо вплив стейкхолдерів низький а задоволення їх інтересів високий – варто враховувати та обвговорювати пропозиції з проектною групою ОП;
 • якщо вплив стейкхолдерів низький а задоволення їх інтересів на високому рівні – інформуємо про хід виконання пропозицій до ОП;
 • якщо вплив стейкхолдерів низький а задоволення їх інтересів на низькому рівні –моніторинг пропозицій до ОП та обговорення їх на засіданні проектної групи ОП.

Матриця  аналізу зацікавлених сторін допомогла удосконалити план залучення стейкхолдерів до організації освітнього процесу на кафедрі менеджменту ЛНТУ, визначити способи, як зацікавлені сторони можуть впливати на кафедру менеджменту ЛНТУ, удосконалюючи освітню діяльність, а також ставлення стейкхолдерів до ЛНТУ та його цілей діяльності.

За результатами аналізу в ОП «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент для першого (бакалаврського) рівня рівня вищої освіти враховано наступні пропозиції: 

 • заміна ОК «Інформаційні технології для прийняття управлінських рішень» на ОК «Цифрові технології та інформаційні системи» (при незмінному обсязі годин/кредитів ЄКТС на його вивчення, семестру вивчення, форми контролю);
 • перенесення ОК «Господарське право» до дисциплін циклу загальної підготовки (при зменшенні обсягу годин/кредитів ЄКТС на його вивчення з 180/6 до 150/5);
 • збільшення обсягу годин/кредитів ЄКТС (150/5) та зміна семестру вивчення (1 семестр) для ОК «Академічне письмо та ділове мовлення» (при незміні форми контролю);
 • зміна семестру вивчення (3 семестр) ОК «Конфліктологія та ведення переговорів» (при незмінному обсязі годин/кредитів ЄКТС на його вивчення, семестру вивчення, форми контролю);
 •  зміна семестру вивчення (4 семестр) ОК «Управлінська економіка» після вивчення ОК «Менеджмент» (при незмінному обсязі годин/кредитів ЄКТС на його вивчення, семестру вивчення, форми контролю);
 • заміна ОК «Маркетинговий менеджмент» на ОК «Цифровий маркетинг» (при незмінному обсязі годин/кредитів ЄКТС на його вивчення, семестру вивчення, форми контролю);
 • зменшення обсягу годин/кредитів ЄКТС (120/4) на вивчення ОК «Міжнародний менеджмент» (при незміні семестру вивчення та форми контролю);
 • збільшення обсягу годин/кредитів ЄКТС та семестру вивчення ОК «Менеджмент персоналу» (при незміні форм контролю);
 • заміна ОК «Інноваційний менеджмент» на ОК «Цифрові інновації в менеджменті» та збільшення обсягу годин/кредитів ЄКТС (150/5) на його вивчення (при незміні семестру вивчення та форми контролю);
 • зменшення обсягу годин/кредитів ЄКТС (180/6) та зміна семестру вивчення (6 семестр) ОК «Управлінський аналіз» (при незміні форми контролю);
 • збільшення обсягу годин/кредитів ЄКТС (180/6) та зміна семестру вивчення (7 семестр) ОК «Управління якістю» (при незміні форми контролю);
 • заміна ОК «Лідерство» на ОК «Цифрове лідерство» (при незмінному обсязі кількості годин/кредитів ЄКТС, семестру вивчення, форми контролю);
 • зміна семестру вивчення (5 семестр) ОК «Прийняття управлінських рішень» (при незмінному обсягу годин/кредитів ЄКТС та форми контролю); зменшення обсягу годин/кредитів ЄКТС (120/4) та зміна семестру вивчення (6 семестр) ОК «Менеджмент змін» (при незміні форми контролю);
 • перенесення ОК «Організаційна поведінка» до дисциплін циклу професійної підготовки (при незмінному обсягу годин/кредитів ЄКТС, семестру вивчення та форми контролю);
 • виведення ОК «Операційний менеджмент» та введення ОК «Цифровізація операцій» (обсяг годин/кредитів ЄКТС - 210/7; семестр вивчення - 7, форма контролю - екзамен);
 • трансформація ОК «Лідерство» в «Цифровий менеджмент» (обсяг годин/кредитів ЄКТС - 150/5; семестр вивчення - 4, форма контролю - екзамен);
 • оновлення структурно-логічної схеми вивчення освітніх компонентів.

Проведений аналіз думок стейкхолдерів є основою для подальшої співпраці, інтеграції потреб зацікавлених сторін у реалізації стратегії розвитку кафедри менеджменту ЛНТУ шляхом:

 • організувати команди і залучити їх до реалізації змін, розподілу ролей та завдань;
 • відстежувати показники змін, основні результати та бути готовими до подальших удосконалень;
 • переконатись, що всі розуміють, що зміни призведуть не лише про задоволення інтересів зацікавлених сторін а й про налагодження більш значущих зв’язків із ключовими стейкхолдерами.

 

1

2

 

3

Звертаємо увагу, що усі бажаючі можуть подати свої пропозиції зауваження анонімно https://forms.gle/XnW8448ooZg72BLV

Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання просимо надсилати на адресу: ЛНТУ, кафедра менеджменту, вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Волинська обл., 43018, або на e-mail: dm@lntu.edu.ua

К.е.н., доц. Людмила Стрижеус, 30.03.2023 р.