Перейти до основного вмісту

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ ЗА ТРЕТІМ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ) РІВНЕМ

 

05 квітня 2023 року відбулося засідання групи забезпечення якості за результатами громадського обговорення зі стейкхолдерами освітньо-наукової програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 Менеджмент для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Результати засідання групи забезпечення якості базувались на методах аналізу думок стейхолдерів за Е. Фріменом з використанням групування для виявлення та дослідження силового поля, сформованого будь-якою особою чи групою, що може вплинути або на яку впливає досягнення цілей та програмних результатів згідно зі змістом ОНП «Менеджмент». 

В громадському обговоренні взяли участь здобувачі третього  (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на чолі з головою наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЛНТУ, к.т.н., доцентом Миколою Поліщуком; роботодавці на чолі з президентом Волинської торгово-промислової палати, членом Організації роботодавців міста Луцька Олександром Смоличем; науково-педагогічною спільнотою (в тому числі НПП за ОНП «Менеджмент») на чолі з ректором ЛНТУ, д.е.н., професором Іриною Вахович.

Членами групи забезпечення якості за ОНП «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, насамперед, визначено способи, за якими зацікавлені сторони з метою удосконалення освітньо-наукової діяльності в ЛНТУ можуть впливати на розвиток ЛНТУ, кафедри менеджменту ЛНТУ та зміст підготовки докторів філософії за ОНП «Менеджмент»; сформовано список усіх зацікавлених сторін (стейхолдерів); здійснено аналіз їхніх інтересів і потенційних конфліктів інтересів щодо підготовки докторів філософії за ОНП «Менеджмент».

В оновленій ОНП «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти змінено ОК7 «Менеджмент Industry 4.0» на ОК7 «Менеджмент Industry 5.0» (5 кредитів ЄКТС з формою підсумкового контролю «екзамен»); перенесено проходження педагогічної практики (ОК08) на другий рік навчання (3 семестр) і змінено терміни практичної підготовки.

Проведений аналіз думок стейкхолдерів є основою для подальшої співпраці, інтеграції потреб зацікавлених сторін у реалізації стратегії розвитку кафедри менеджменту ЛНТУ і змісту ОНП «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент з підготовки докторів філософії.


Нам важлива Ваша думка! Просимо переглянути проект ОНП за наступним посиланням: https://lntu.edu.ua/uk/proyekty-osvitnikh-prohram.

Надсилайте свої пропозиції / зауваження анонімно https://forms.gle/XnW8448ooZg72BLVA Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання просимо надсилати на адресу: ЛНТУ, кафедра менеджмент, вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Волинська обл., 43018, або на e-mail: dm@lntu.edu.ua