Перейти до основного вмісту

Програма

Організація бенефіціар

Назва проекту

1.

TEMPUS

KU Leuven (BE) / Католицький університет м. Льовен

«Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу»- MATTENG

2.

TEMPUS

Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden) / Королівський інститут технологій

Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані як інструмент розвитку технологічного прогресу – «ENGITEC»

3.

TEMPUS

International University College, Bulgaria / Міжнародний  університетський коледж

Лідерські та управлінські зміни у сфері вищої освіти – «La MANCHE»

4

TEMPUS

Berlin Technical University, Germany / Берлінський технічний університет

Професійно орієнтовані магістерські програми в області інжинірингу в Росії, Узбекистані, Росії - «PROMENG»

5.

IDEA-II, TRACECA

Dornier Consulting – Germany / Дорнієр консалтинг

Транспортний діалог та взаємодія мереж II

6.

CEEPUS

Kielce University of Technology (Poland) / Політехнічний університет м. Кельце

Академічна мобільність аспірантів

7.

Visegrad Fund

Lutsk NTU / Луцький НТУ

Досвід країн Вишеградської четвірки в розвитку малого бізнесу

8.

The Swedish Institute Cooperation in the Baltic Sea region (Visby programme)

Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden) / Королівський технологічний інститут, м. Стокгольм

Модернізація інструментів інтернаціоналізації, практики та компетентності персоналу для підтримки навчання  орієнтованого на студентів в університетах  Східного партнерства» (INTERTOOL)

9.

U-LEAD with Europe, GIZ

Eastern Partnership Regional Fund for Public Asministration Reform / Регіональний фонд реформування державного управління Східного партнерства

Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного розвитку

10.

EaPTC, CBC Progamme Belarus-Ukraine

National University of Ostroh Academy / Національний університет «Острозька Академія»

Підвищення конкурентоздатності випускників на ринках праці України і Білорусі шляхом створення транскордонної мережі університетських Центрів професійного і кар’єрного консультування

11.

EaPTC, CBC Progamme Belarus-Ukraine

Lutsk National technical University / Луцький НТУ

Інформаційна платформа для розвитку малого та середнього бізнесу в транскордонному регіоні

12.

CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 

The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland  / Люблінський католицький університет ім. Іоанна Павла ІІ

Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів

13.

CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 

Lublin University of Technology / Люблінська Політехніка

ПЛ-НТУ транскордонний обмін досвідом

Проект реалізується за фінансової підтримки Європейської Комісії та під егідою Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України.

Головний партнер - Сумський державний університет.  

 

Тривалість проекту: 2013 - 2015 (36 місяців).

 

Реалізація проекту передбачає три етапи:

1-ий етап (2013-й рік): розбудова дослідницького майданчика «Заклад, дружній до сім’ї» на базі Сумського державного університету, моніторинг та аналіз результатів ініціативи. Планується проведення всеукраїнської конференції з презентацією результатів дослідження та ініціатив представників університетів-партнерів з 27 регіонів України.

 

2-ий етап (2014-2015 роки): проведення 2-денних тренінгів для університетів-партнерів.

 

3-й етап (кінець 2015 року): проведення всеукраїнської звітної конференції проекту за участю університетів-партнерів, Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України. На конференції презентуватимуться напрацювання у втіленні гендерно-чутливих ініціатив ВНЗ- партнерами та створенні можливостей для здобуття професії молодими матерями-студентками.

 

Відповідальна особа в Луцькому НТУ:

завідувач кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства,

к.і.н., доц. Жук О.М.

У рамках проекту здійснені такі заходи:

1.    26 вересня 2013 в Луцькому НТУ створено Центр гендерної освіти.

2.      Представник Луцького НТУ – доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства, канд. пед. наук Потапюк Л.М. взяла участь у конференції, що проводилась Сумським державний університетом 26-27 вересня 2013 р.

3.     Проведено міжвузівський науковий семінар «Формування гендерно чутливого середовища у технічному вузі».

4.      У жовтні–листопаді 2013 р. серед студентів-першокурсників факультету КНІТ відбувся конкурс фотографій на тему: «Гендерний паритет студентського простору Луцького НТУ», підсумки якого були презентовані на міжвузівському науковому семінарі «Формування гендерно чутливого середовища у технічному вузі»

5.      Студентка факультету обліку та фінансів Ярошевич Ольга взяла участь у міжнародному молодіжному форумі «Поглиблення відносин Україна-ЄС: молодіжні перспективи».

6.     У рамках акції «16 днів протидії гендерному насильству» проведено круглий стіл «Гендерні проблеми очима молоді».

7.     У навчальному посібнику «Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ)» : навчальний посібник /за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2013. – 209 с. представлена інформація про досвід Луцького НТУ.

8.      Психологи Луцького НТУ поширюють гендерно-чутливі ідеї в університеті

9.      Студенти факультету бізнесу – тільки за відповідальне батьківство

10.     Викладачі Луцького НТУ на Міжнародному семінарі «Майстерня ґендерних практик у ВНЗ».

11.     У Луцькому НТУ відбувся семінар-тренінг з планування діяльності ініціативи «Університет, дружній до сім’ї»

12.     Луцький НТУ у Всеукраїнській мережі осередків гендерної освіти у ВНЗ

Проект

«Стійка енергетика в Україні: вдосконалення системи енергопостачання»

Спільний нідерландсько-український  проект, за фінансової підтримки Королівства Нідерландів.

 Період реалізації проекту; січень – вересень 2012року

Керівник проекту в Луцькому НТУ – к.т.н., доц. Коменда Т.І.

Сайт проекту – http://www.energyofthefuture.org

23 квітня 2012 року вперше на Волині на базі Луцького національного технічного університету відбувся майстер-клас  «Сталий розвиток енергетики в Україні». Це спільний нідерландсько-український  проект у якому брали участь - Університет прикладних наук Saxion (Нідерланди), Луцький національний технічний  університет, Національний технічний  університет України «Київський політехнічний інститут», Одеський національний технічний університет, представники голландських та українських  компаній. Проект в першу чергу  спрямований на покращення системи  енергопостачання шляхом застосування системного підходу до проблем енергетики та ініціатив з підвищення енергоефективності в Україні.

Проект реалізовувався у декілька етапів протягом дев’яти місяців  поточного року. Серед заходів проекту передбачалось проведення тренінгів, консультацій, створення робочих груп, виїзд на підприємства та вивчення проблематики у сфері енергоефективності, розробка бізнес проектів, спрямованих на енергоефективне  використання ресурсів. Зокрема, тренінги були організовані Університетом Саксіон та Нідерландсько- Українською Сталою Енергетичною Платформою ­  (НУСЕП).

 

Кожна робоча група складалася із представників: голландської компанії; українських компаній; експертів  з університету; студентів університету, в тому числі Луцького НТУ, які розробляли бізнес проекти  у таких напрямках:

деревообробне підприємство та енергоефективність: пошук нових бізнес моделей для модернізації енергозабезпечення підприємства;

енергетична ферма, перетворення звичної ферми в енергетичну ферму (концепція змішаної ферми, котра займається рослинництвом та тваринництвом);

біогаз, його виробництво з тваринницьких відходів і енергетичного рослинництва;

- енергія із відходів, спалювання різних видів відходів (аграрні, промислові) для виробництва електричної енергії, біогазу, опалення, охолодження. Використання цієї енергії для потреб централізованих систем опалення, реконструкції будівель та інших цілей;

- ефективність енерговикористання у будівлях, реконструкція будівель шляхом впровадження концепції термомодернізації будівель, застосування систем управління мікрокліматом (HVAC) і використання відновлюваних джерел енергії на підґрунті концепції Trias Energetica, що реалізується у три етапи: скорочення енергоспоживання шляхом мінімізації втрат енергії та впровадження заходів з енергозбереження, поширення використання відновлюваних та альтернативних джерел енергії та підвищення ефективності використання викопних джерел енергії.

 На завершальному етапі  проекту 25 червня відбулася науково-практична конференція за участю бізнес компаній та владних структур, де були представлені результати досліджень робочих груп.

 

В розгорнутому обговоренні  презентацій взяли участь: нідерландські  експерти - Йохана Вемпе; адміністрація ЛНТУ - Герасимчук З.В; експерти з енергоаудиту - Петрук С.В. - завідувач відділу енергоаудиту комунального підприємства "ІАЦ "Волиньенергософт"; представники міської влади – Байцим В.Ф. та Волинської ОДА - Бондарук В.В.; керівники та представники підприємств та компаній.